KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 19:03
KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -2.854.283 430.513 49.873.458 95.652.739 -49.019.715 474.219.565 81.232.862 555.452.427
Transferler
-49.019.715 49.019.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-896.362 36.416.951 21.004.094 56.524.683 13.346.933 69.871.616
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -3.750.645 36.847.464 49.873.458 46.633.024 21.004.094 530.744.248 94.579.795 625.324.043
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -3.808.063 56.953.863 49.873.458 46.633.024 -3.983.354 666.711.870 94.993.224 761.705.094
Transferler
-3.983.354 3.983.354
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.394 98.171.430 6.323.968 104.418.004 -2.088.329 102.329.675
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -3.885.457 155.125.293 49.873.458 42.649.670 6.323.968 771.129.874 92.904.895 864.034.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
110.183.867 70.815.940
Dönem Karı (Zararı)
3.837.804 34.512.821
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.837.804 34.512.821
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
109.162.178 45.104.894
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 39.963.463 27.164.519
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-162.191 4.923.488
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -162.191 -291.707
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 5.215.195
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.251.488 4.750.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.455.051 2.446.499
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.796.437 2.303.912
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
45.482.858 15.956.106
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.683.749 -1.682.136
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 47.166.607 17.638.242
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26.151.264 13.237.142
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -15.549.052 -14.129.045
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.024.512 -6.768.725
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-164 -29.002
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.098.387 1.258.980
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.796.098 -10.121.456
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.466.340 -14.295.022
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.646.900 -13.714.914
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.600.832 44.040.272
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.789.881 -4.649.900
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
115.098.369 80.876.695
Alınan Faiz
1.683.749 1.682.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.326.374 -7.592.339
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.271.877 -4.150.552
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.846.061 -12.934.834
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.733 32.214
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.733 32.214
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -34.847.794 -26.826.102
Alınan Temettüler
9 0 13.859.054
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.952.878 -50.274.020
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
217.408.412 202.455.848
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-216.194.683 -235.091.626
Ödenen Faiz
-47.166.607 -17.638.242
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.384.928 7.607.086
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.384.928 7.607.086
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.615.127 13.488.035
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 41.000.055 21.095.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 41.000.055 11.615.127
Ticari Alacaklar
6 89.655.970 95.289.877
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 0 2.399.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
89.655.970 92.890.633
Stoklar
8 143.147.865 145.794.765
Peşin Ödenmiş Giderler
2.823.899 7.117.791
Diğer Dönen Varlıklar
37.315.689 40.228.553
ARA TOPLAM
313.943.478 300.046.113
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
313.943.478 300.046.113
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 62.391.443 59.614.449
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 61.986.770 59.180.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
404.673 434.258
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 221.180.879 205.862.310
Maddi Duran Varlıklar
10 1.392.540.449 1.178.896.366
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 20.106.123 13.230.510
Peşin Ödenmiş Giderler
2.293.398 1.329.976
Ertelenmiş Vergi Varlığı
68.995.412 60.775.185
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.767.507.704 1.519.708.796
TOPLAM VARLIKLAR
2.081.451.182 1.819.754.909
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 80.913.245 99.722.781
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 270.698.325 207.238.594
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 292.596 281.813
Ticari Borçlar
6 98.635.561 111.236.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 80.415.003 85.435.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18.220.558 25.801.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.086.032 3.108.019
Diğer Borçlar
7 1.054.651 1.016.019
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.054.651 1.016.019
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
755.912 780.661
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.522.185 1.925.069
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.880.949 6.950.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.137.130 2.538.361
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.743.819 4.412.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.210.791 1.412.806
ARA TOPLAM
473.050.247 433.673.123
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
473.050.247 433.673.123
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 709.737.402 596.382.235
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.633.595 18.125.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.633.595 18.125.066
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11.995.169 9.869.391
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
744.366.166 624.376.692
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.217.416.413 1.058.049.815
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
771.129.874 666.711.870
Ödenmiş Sermaye
13 77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 2.191.164 2.191.164
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-6.787.306 -6.787.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
444.641.627 444.719.021
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
444.641.627 444.719.021
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
448.527.084 448.527.084
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.885.457 -3.808.063
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
155.125.293 56.953.863
Yabancı Para Çevrim Farkları
155.125.293 56.953.863
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.873.458 49.873.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.649.670 46.633.024
Net Dönem Karı veya Zararı
6.323.968 -3.983.354
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
92.904.895 94.993.224
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
864.034.769 761.705.094
TOPLAM KAYNAKLAR
2.081.451.182 1.819.754.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 220.917.664 282.930.016 79.949.465 137.545.986
Satışların Maliyeti
14 -146.926.933 -207.866.715 -48.696.560 -98.114.336
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.990.731 75.063.301 31.252.905 39.431.650
BRÜT KAR (ZARAR)
73.990.731 75.063.301 31.252.905 39.431.650
Genel Yönetim Giderleri
-20.129.842 -23.351.516 -9.291.497 -9.587.628
Pazarlama Giderleri
-13.842.729 -17.611.394 -5.383.029 -8.551.973
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.108.676 -3.779.795 -642.892 -2.356.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.170.895 1.542.125 91.498 364.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-284.421 -1.100.720 -118.367 -260.864
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.795.958 30.762.001 15.908.618 19.039.102
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
164 29.002 -3.055 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 15.549.052 14.129.045 6.158.126 7.888.261
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.345.174 44.920.048 22.063.689 26.927.363
Finansman Gelirleri
15 1.683.749 1.682.136 869.646 967.920
Finansman Giderleri
15 -47.166.607 -18.858.088 -41.251.224 -20.083.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.862.316 27.744.096 -18.317.889 7.811.495
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.024.512 6.768.725 7.347.364 2.731.732
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.578.926 -5.560.478 -1.241.470 -2.567.268
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.445.586 12.329.203 8.588.834 5.299.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.837.804 34.512.821 -10.970.525 10.543.227
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.837.804 34.512.821 -10.970.525 10.543.227
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.486.164 13.508.727 -3.621.938 4.256.431
Ana Ortaklık Payları
6.323.968 21.004.094 -7.348.587 6.286.796
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / ( Kayıp ) 16 0,00080000 0,00270000 -0,00100000 0,00080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 16 0,00080000 0,00270000 -0,00100000 0,00080000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
320.441 -1.058.156 168.962 224.295
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-99.223 -1.460.320 -293.427 230.950
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
397.835 110.100 397.835 39.535
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.829 292.064 64.554 -46.190
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
98.171.430 36.416.951 -20.002.251 26.000.471
Yabancı Para Çevrim Farkları
98.171.430 36.416.951 -20.002.251 26.000.471
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.491.871 35.358.795 -19.833.289 26.224.766
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
102.329.675 69.871.616 -30.803.814 36.767.993
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.088.329 13.346.933 -3.224.103 4.174.164
Ana Ortaklık Payları
104.418.004 56.524.683 -27.579.711 32.593.829http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870092


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: 0,00% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4838 Değişim: 0,09%
Düşük 13,4122 24.01.2022 Yüksek 13,5153
Açılış: 13,4717
15,2928 Değişim: 0,14%
Düşük 15,2395 24.01.2022 Yüksek 15,3407
Açılış: 15,2716
794,46 Değişim: 0,11%
Düşük 791,19 24.01.2022 Yüksek 797,30
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.