KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 18:59
KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.194.904 307.462.314 -1.269.862 166.210 49.281.056 86.452.303 9.998.737 525.199.018 69.303.870 594.502.888
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-205.899 -205.899 -205.899
Transferler
592.402 9.406.335 -9.998.737
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.279.863 262.765 -165.421.870 -166.438.968 13.909.762 -152.529.206
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-592.402 -592.402 -592.402
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
158.681 -1.271 1.326 158.736 158.736
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -2.550.996 430.301 49.873.458 95.652.739 -165.421.870 358.120.484 83.213.632 441.334.116
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -2.854.283 430.513 49.873.458 95.652.739 -49.019.715 474.219.565 81.232.862 555.452.427
Transferler
-49.019.715 49.019.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.198.341 11.103.067 11.395.282 21.300.008 15.774.932 37.074.940
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -4.052.624 11.533.580 49.873.458 46.633.024 11.395.282 495.519.573 97.007.794 592.527.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.351.726 44.456.885
Dönem Karı (Zararı)
27.377.131 -151.267.254
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.377.131 -151.267.254
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.211.335 314.956.602
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 52.749.584 35.028.387
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.611.996 2.402.800
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -279.387 1.233.983
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.891.383 515.128
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 653.689
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.855.898 3.597.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.756.150 3.188.461
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.099.748 408.705
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.162.896 21.672.612
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.336.123 -122.321
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.499.019 21.794.933
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.788.666 326.935.202
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -26.677.157 -42.602.266
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.251.546 -31.909.588
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.002 -167.711
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.515.568 -107.372.261
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.192.894 -53.175.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.386.183 -18.506.276
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.946.403 -58.858.225
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.364.909 34.189.261
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.354.997 -11.021.756
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.072.898 56.317.087
Alınan Faiz
2.336.123 122.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.716.853 -7.284.134
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -78.684
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.340.442 -4.619.705
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.542.421 -45.954.458
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.863 628.812
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -40.433.338 -45.021.891
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 13.859.054 -1.561.379
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.125.429 14.326.567
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -592.403
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 335.074.453 156.563.805
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -296.450.005 -119.644.595
Ödenen Faiz
-8.499.019 -22.000.240
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.934.734 12.828.994
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.934.734 12.828.994
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.488.035 7.994.905
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.422.769 20.823.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.422.769 13.488.035
Ticari Alacaklar
6 104.873.892 88.401.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 1.808.808 1.478.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
103.065.084 86.922.970
Stoklar
9 139.581.246 139.526.226
Peşin Ödenmiş Giderler
5.858.874 6.185.722
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.858.874 6.185.722
Diğer Dönen Varlıklar
8 41.880.985 34.990.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
41.880.985 34.990.267
ARA TOPLAM
321.617.766 282.591.861
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
321.617.766 282.591.861
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 68.090.582 20.158.102
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 67.660.234 19.765.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
430.348 392.236
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 194.321.312 181.568.192
Maddi Duran Varlıklar
11 952.324.568 937.170.250
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.154.958 3.494.950
Peşin Ödenmiş Giderler
2.253.354 363.521
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 73.587.759 64.378.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.295.732.533 1.207.133.238
TOPLAM VARLIKLAR
1.617.350.299 1.489.725.099
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 147.511.887 105.490.008
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 226.191.055 171.704.124
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 263.081 11.642.511
Ticari Borçlar
6 116.263.801 84.898.892
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 87.365.556 53.711.764
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
28.898.245 31.187.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.934.166 3.700.267
Diğer Borçlar
7 2.436.166 4.731.657
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 0 473.414
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.436.166 4.258.243
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
659.407 2.507.209
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 3.676.237 1.388.684
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.727.143 9.508.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.576.353 2.980.754
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
4.150.790 6.527.396
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.268.751 1.739.188
ARA TOPLAM
509.931.694 397.310.690
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
509.931.694 397.310.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 491.209.515 514.132.770
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.315.162 16.770.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.315.162 16.770.952
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 5.366.561 6.058.260
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
514.891.238 536.961.982
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.024.822.932 934.272.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
495.519.573 474.219.565
Ödenmiş Sermaye
14 77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 2.191.164 2.191.164
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-6.787.306 -6.787.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
303.568.371 304.766.712
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
303.568.371 304.766.712
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
307.620.995 307.620.995
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.052.624 -2.854.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.533.580 430.513
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.533.580 430.513
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.873.458 49.873.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.633.024 95.652.739
Net Dönem Karı veya Zararı
11.395.282 -49.019.715
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
97.007.794 81.232.862
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
592.527.367 555.452.427
TOPLAM KAYNAKLAR
1.617.350.299 1.489.725.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 404.642.989 358.215.999 121.712.973 132.107.920
Satışların Maliyeti
15 -314.199.489 -218.734.515 -106.332.774 -62.730.923
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.443.500 139.481.484 15.380.199 69.376.997
BRÜT KAR (ZARAR)
90.443.500 139.481.484 15.380.199 69.376.997
Genel Yönetim Giderleri
-35.177.818 -33.724.769 -11.826.302 -14.747.089
Pazarlama Giderleri
-25.953.599 -23.492.106 -8.342.205 -9.687.924
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.889.307 -1.873.955 -2.109.512 -1.018.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.833.014 25.697.610 582.596 15.596.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.659.626 -1.835.086 -558.906 -1.357.789
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
6 279.387 -1.233.983 -12.320 -611.429
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.875.551 103.019.195 -6.886.450 57.551.432
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29.002 16.627.990 0 9.849.952
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 26.677.157 42.602.266 12.548.112 13.984.727
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.581.710 162.249.451 5.661.662 81.386.111
Finansman Gelirleri
16 2.336.123 122.321 653.987 23.065
Finansman Giderleri
16 -26.792.248 -345.548.614 -7.934.160 -229.796.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.125.585 -183.176.842 -1.618.511 -148.387.760
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.251.546 31.909.588 -5.517.179 22.341.924
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -6.627.995 -6.369.688 -1.067.517 -2.718.315
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 7.879.541 38.279.276 -4.449.662 25.060.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.377.131 -151.267.254 -7.135.690 -126.045.836
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.377.131 -151.267.254 -7.135.690 -126.045.836
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.981.849 14.154.616 2.473.122 5.765.015
Ana Ortaklık Payları
17 11.395.282 -165.421.870 -9.608.812 -131.810.851
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 17 0,00150000 -0,02150000 -0,00120000 -0,01710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 17 0,00150000 -0,02150000 -0,00120000 -0,01710000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.405.258 -1.524.717 -347.102 -259.902
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.624.158 -1.669.345 -163.838 -138.417
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-105.932 -189.241 -216.032 -149.168
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
324.832 333.869 32.768 27.683
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 324.832 333.869 32.768 27.683
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.103.067 262.765 -25.313.884 179.465
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.103.067 262.765 -25.313.884 179.465
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.697.809 -1.261.952 -25.660.986 -80.437
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.074.940 -152.529.206 -32.796.676 -126.126.273
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.774.932 13.909.762 2.427.999 5.761.059
Ana Ortaklık Payları
21.300.008 -166.438.968 -35.224.675 -131.887.332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798143


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9706 Değişim: 0,20%
Düşük 15,9129 19.05.2022 Yüksek 15,9784
Açılış: 15,9384
16,7889 Değişim: 0,61%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8231
Açılış: 16,6872
935,90 Değişim: 0,61%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 936,25
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.