KAP ***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2023 - 19:05
KAP ***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 0 15.902.430 -257.461 198.520 4.354.958 93.967 35.079.260 24.661.120 114.407.794 114.407.794
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 24.661.120 -24.661.120 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 148.015 60.000 0 0 0 6.116.171 6.324.186 6.324.186
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 0 15.902.430 -109.446 258.520 4.354.958 93.967 59.740.380 6.116.171 120.731.980 120.731.980
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 -2.376.399 15.902.430 -580.138 416.110 8.121.395 253.967 55.512.691 39.139.626 150.764.682 150.764.682
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 39.139.626 -39.139.626 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -182.767 59.050 0 0 0 48.747.410 48.623.693 48.623.693
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 -722.762 0 0 0 722.762 0 -722.762 0 -722.762 -722.762
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 -3.099.161 15.902.430 -762.905 475.160 8.844.157 253.967 93.929.555 48.747.410 198.665.613 198.665.613


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.314.953 439.543
Dönem Karı (Zararı)
48.747.410 6.116.171
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-46.992.263 -3.991.968
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 1.037.426 700.626
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
666.857 74.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 666.857 74.963
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 -135.967 -2.655.214
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4,18 -59.565.900 -2.394.836
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -59.565.900 -2.394.836
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 11.086.627 429.372
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -146.879
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -81.306 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.025.377 3.170.038
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 8.600.091 4.990.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.000 -765.745
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -552.603 -1.234.753
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -2.739.287 319.880
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.429.879 -14.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -307.170 108.731
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.783 -21.149
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 -38.193 -334.549
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.518.365 122.178
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -945.280 196.366
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-573.085 -74.188
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.780.524 5.294.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -398.406 -18.709
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -67.165 -4.835.989
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.138.325 -62.904.814
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 518.673
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -62.068.221
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -5.477.786 -1.355.266
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 2.339.461 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-574.121 2.307.867
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
15 -722.762 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -548.304 -346.889
Alınan Faiz
18,19 696.945 2.654.756
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-397.493 -60.157.404
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
59.050 60.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-338.443 -60.097.404
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 56.903.593 86.376.782
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 56.565.150 26.279.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 56.754.710 56.922.957
Finansal Yatırımlar
4 108.242.640 50.934.895
Ticari Alacaklar
6.809.905 15.409.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.809.905 15.409.996
Diğer Alacaklar
14.400 18.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.400 18.400
Stoklar
6 15.235.404 14.682.801
Peşin Ödenmiş Giderler
7 7.255.284 4.515.997
Diğer Dönen Varlıklar
1.030.962 85.682
ARA TOPLAM
195.343.305 142.570.728
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
195.343.305 142.570.728
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 911.123 694.481
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.714.660 585.675
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 19.471.033 14.820.388
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 0 1.365.728
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.096.816 17.466.272
TOPLAM VARLIKLAR
218.440.121 160.037.000
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.472.114 567.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.472.114 567.033
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 1.472.114 567.033
Ticari Borçlar
641.947 2.071.826
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 641.947 2.071.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 523.731 830.901
Diğer Borçlar
348.829 342.046
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
348.829 342.046
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 0 38.193
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 286.129 1.371.405
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.623.279 1.096.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.265.465 738.745
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 357.814 357.814
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.104.231 1.305.911
ARA TOPLAM
7.000.260 7.623.874
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.000.260 7.623.874
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.934.406 100.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.934.406 100.704
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 1.934.406 100.704
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.517.929 1.547.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.517.929 1.547.740
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 9.321.913 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.774.248 1.648.444
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.774.508 9.272.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
198.665.613 150.764.682
Ödenmiş Sermaye
15 34.375.000 34.375.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -3.099.161 -2.376.399
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 15.902.430 15.902.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-762.905 -580.138
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-762.905 -580.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -762.905 -580.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
475.160 416.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
475.160 416.110
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 8.844.157 8.121.395
Diğer Yedekler
253.967 253.967
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
93.929.555 55.512.691
Net Dönem Karı veya Zararı
48.747.410 39.139.626
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
198.665.613 150.764.682
TOPLAM KAYNAKLAR
218.440.121 160.037.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 8.048.569 4.094.855
Satışların Maliyeti
16 -4.148.821 -1.222.136
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.899.748 2.872.719
BRÜT KAR (ZARAR)
3.899.748 2.872.719
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.686.176 -3.116.412
Pazarlama Giderleri
17 -1.520.621 -2.013.666
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
369.076 702.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-198.109 -1.416.397
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.136.082 -2.971.051
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 59.647.206 1.876.163
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.511.124 -1.094.888
Finansman Gelirleri
19 2.792.419 5.572.083
Finansman Giderleri
19 -1.469.506 -184.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.834.037 4.292.317
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.086.627 1.823.854
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -353.294 2.253.226
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -10.733.333 -429.372
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
48.747.410 6.116.171
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.747.410 6.116.171
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
48.747.410 6.116.171
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 21 1,43000000 0,18000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-182.767 148.015
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -228.459 185.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 45.692 -37.004
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
59.050 60.000
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
59.050 60.000
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-123.717 208.015
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.623.693 6.324.186
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
48.623.693 6.324.186http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150014


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.