" />

KAP ***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 19:05
KAP ***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.367.007 -7.037.103
Dönem Karı (Zararı)
6.781.069 4.698.737
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.573.629 -659.192
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.8.9 711.051 603.071
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
407.692 114.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
290.192 235.924
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
117.500 -121.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.889.761 -1.275.171
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.889.761 -1.275.171
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
32.449 -757.540
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32.449 -757.540
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.643.944 607.912
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
668.254 47.612
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.664.125 -10.078.311
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.395.840 -1.589.692
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-514.918 197.782
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.970.005 -1.306.781
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.256.370 -486.136
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-129.162 101.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-129.162 101.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
69.242 17.830
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.030 -6.689.401
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -6.610.834
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
44.030 -78.567
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-724.054 7.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
212.952 -330.355
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-251.544 -368.043
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
464.496 37.688
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.309.427 -6.038.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-31.916 -10.711
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.025.664 -987.626
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.854.499 -781.121
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.854.499 -781.121
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.565.294 -374.343
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-301.179 -678.633
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
16 -81.017 715.800
Ödenen Temettüler
0 -1.925.402
Alınan Faiz
1.853.523 1.513.892
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
93.967 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.656.212 -8.192.567
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.656.212 -8.192.567
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 71.854.341 75.077.571
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 64.198.129 66.885.004


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -94.008 3.228.491 0 20.909.476 8.273.945 82.595.334 82.595.334
Transferler
0 0 0 6.348.543 0 1.925.402 -8.273.945 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -26.297 0 0 0 4.698.737 4.672.440 4.672.440
Kar Payları
0 0 0 0 0 -1.925.402 0 -1.925.402 -1.925.402
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -120.305 9.577.034 0 20.909.476 4.698.737 85.342.372 85.342.372
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -148.329 3.821.494 0 26.665.016 9.447.692 90.063.303 90.063.303
Transferler
0 0 533.464 0 8.914.228 -9.447.692 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -1.462 0 0 0 6.781.069 6.779.607 6.779.607
Dönem Karı (Zararı)
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 93.967 0 0 93.967 93.967
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -149.791 4.354.958 93.967 35.579.244 6.781.069 96.936.877 96.936.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 64.256.518 72.617.222
Ticari Alacaklar
6.118.634 1.722.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6.118.634 1.722.794
Diğer Alacaklar
527.213 12.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
527.213 12.295
Stoklar
5 16.592.150 10.622.145
Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.905.944 654.210
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 248.079 464.808
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.791.144 1.002.316
ARA TOPLAM
93.439.682 87.095.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
93.439.682 87.095.790
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 721.584 687.038
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 1.022.741 1.412.166
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 4.798.027 3.299.700
Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.636 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.266.004 2.131.997
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.812.992 7.530.901
TOPLAM VARLIKLAR
101.252.674 94.626.691
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
593.858 648.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
593.858 648.903
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 593.858 648.903
Ticari Borçlar
155.806 284.968
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
155.806 284.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
235.970 166.728
Diğer Borçlar
139.997 95.967
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
139.997 95.967
Türev Araçlar
32.449 81.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 110.003 834.057
Kısa Vadeli Karşılıklar
924.874 648.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
784.874 626.057
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
140.000 22.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
679.110 214.614
ARA TOPLAM
2.872.067 2.974.811
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.872.067 2.974.811
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
678.331 924.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
678.331 924.465
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 678.331 924.465
Uzun Vadeli Karşılıklar
765.399 664.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
765.399 664.112
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.443.730 1.588.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.315.797 4.563.388
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
96.936.877 90.063.303
Ödenmiş Sermaye
13 34.375.000 34.375.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.902.430 15.902.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-149.791 -148.329
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-149.791 -148.329
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-149.791 -148.329
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.354.958 3.821.494
Diğer Yedekler
93.967
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
35.579.244 26.665.016
Net Dönem Karı veya Zararı
6.781.069 9.447.692
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
96.936.877 90.063.303
TOPLAM KAYNAKLAR
101.252.674 94.626.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 9.026.554 4.692.536 2.970.960 2.583.215
Satışların Maliyeti
14 -5.819.205 -3.556.590 -3.515.371 -2.105.951
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.207.349 1.135.946 -544.411 477.264
BRÜT KAR (ZARAR)
3.207.349 1.135.946 -544.411 477.264
Genel Yönetim Giderleri
15 -3.374.100 -3.007.353 -1.849.280 -1.582.774
Pazarlama Giderleri
15 -1.789.059 -972.652 -1.243.506 -301.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.135.065 462.806 176.458 315.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.121.868 -225.925 -395.832 -113.548
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.942.613 -2.607.178 -3.856.571 -1.204.623
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.942.613 -2.607.178 -3.856.571 -1.204.623
Finansman Gelirleri
16 11.495.825 8.138.986 3.817.563 3.310.057
Finansman Giderleri
16 -1.128.199 -225.159 -596.228 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.425.013 5.306.649 -635.236 2.105.434
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.643.944 -607.912 113.290 -148.463
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -777.585 -760.803 189.662 -373.217
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -866.359 152.891 -76.372 224.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.781.069 4.698.737 -521.946 1.956.971
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.781.069 4.698.737 -521.946 1.956.971
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.781.069 4.698.737 -521.946 1.956.971
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.462 -26.297 -11.001 -12.765
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.828 -33.714 -13.752 -16.365
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 366 7.417 2.751 3.600
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.462 -26.297 -11.001 -12.765
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.779.607 4.672.440 -532.947 1.944.206
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.779.607 4.672.440 -532.947 1.944.206http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958794


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0975 Değişim: 0,10%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,3050 Değişim: 0,30%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.619,23 Değişim: 0,19%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.620,25
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.