KAP ***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 23:36
KAP ***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.700.000 -40.806 1.367.320 16.968.234 20.129.590 40.124.338 40.124.338
Transferler
20.129.500 -20.129.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.473 25.134.368 25.100.895 25.100.895
Sermaye Arttırımı
28.300.000 71.500 -28.371.500
Kar Payları
-5.799.666 -5.799.666 -5.799.666
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -74.279 1.438.820 2.926.658 25.134.368 59.425.567 59.425.567
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -74.279 1.438.820 2.926.658 25.134.368 59.425.567 59.425.567
Transferler
1.789.671 23.344.697 -25.134.368
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.729 8.273.945 8.254.216 8.254.216
Sermaye Arttırımı
4.375.000 4.375.000 4.375.000
Kar Payları
-5.361.879 -5.361.879 -5.361.879
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15.902.430 15.902.430 15.902.430
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -94.008 3.228.491 20.909.476 8.273.945 82.595.334 82.595.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.302.405 36.606.307
Dönem Karı (Zararı)
8.273.945 25.134.368
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.622.719 6.443.279
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 566.129 120.874
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 43.534 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
424.631 99.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 327.138 99.496
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5,10 97.493 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-540.487 -590.190
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-540.487 -590.190
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 1.142.803 6.813.099
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-13.891 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
175.377 12.493.209
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4,22 104.800 8.694.620
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-177.748 16.477
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -5.009.821 2.683.318
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
22,6 -859.395 1.006.012
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 90.840 -1.882.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 74.341 -61.920
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.726.431 29.422
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 6.621.668 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
104.763 29.422
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-774.071 2.008.268
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -794.276 2.086.817
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20.205 -78.549
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.072.041 44.070.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -17.593 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -3.752.043 -7.464.549
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.089.007 -186.345
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.838 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.838 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -1.091.845 -186.345
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.189.538 -4.912.713
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.868.750 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.868.750 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -266.500 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
19 540.487 886.953
Ödenen Temettüler
-5.361.879 -5.799.666
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.591.320 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.402.936 31.507.249
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.402.936 31.507.249
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 54.674.635 23.167.386
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 75.077.571 54.674.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 76.171.665 55.788.181
Ticari Alacaklar
479.227 560.520
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 0 121.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 479.227 439.424
Diğer Alacaklar
217.722 39.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
217.722 39.974
Stoklar
5 8.535.578 3.569.291
Peşin Ödenmiş Giderler
1.453.062 593.667
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 1.309.370 16.572
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 143.692 577.095
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.522.980 709.252
ARA TOPLAM
88.380.234 61.260.885
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
88.380.234 61.260.885
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 689.623 290.657
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 974.178 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 527.617 67.776
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.725.173 738.488
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.916.591 1.096.921
TOPLAM VARLIKLAR
92.296.825 62.357.806
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
301.305 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
301.305 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 301.305 0
Ticari Borçlar
114.986 24.146
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 114.986 24.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 180.493 106.152
Diğer Borçlar
6.765.350 38.919
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 6.621.668
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
143.682 38.919
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 529.708 2.157.828
Kısa Vadeli Karşılıklar
478.084 176.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 357.084 176.961
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
121.000 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
184.613 164.408
ARA TOPLAM
8.554.539 2.668.414
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.554.539 2.668.414
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
728.411 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
728.411 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 728.411 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
418.541 263.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 418.541 263.825
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.146.952 263.825
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.701.491 2.932.239
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
82.595.334 59.425.567
Ödenmiş Sermaye
14 34.375.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.902.430 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-94.008 -74.279
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.008 -74.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.008 -74.279
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 3.228.491 1.438.820
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.909.476 2.926.658
Net Dönem Karı veya Zararı
8.273.945 25.134.368
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
82.595.334 59.425.567
TOPLAM KAYNAKLAR
92.296.825 62.357.806


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 17.260.616 58.545.312
Satışların Maliyeti
15 -7.756.866 -23.659.805
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.503.750 34.885.507
BRÜT KAR (ZARAR)
9.503.750 34.885.507
Genel Yönetim Giderleri
16 -6.115.229 -4.873.427
Pazarlama Giderleri
16 -1.769.189 -1.873.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 535.195 1.014.260
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -424.167 -988.013
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.730.360 28.164.470
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.730.360 28.164.470
Finansman Gelirleri
19 10.788.115 4.108.433
Finansman Giderleri
19 -3.101.727 -325.436
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.416.748 31.947.467
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.142.803 -6.813.099
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.123.923 -7.532.504
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 981.120 719.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.273.945 25.134.368
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.273.945 25.134.368
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.273.945 25.134.368
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.729 -33.473
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -25.294 -42.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 5.565 9.441
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.729 -33.473
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.254.216 25.100.895
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.254.216 25.100.895http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823131


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 1,14% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,3137 Değişim: 0,02%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,3748
Açılış: 32,3077
35,0661 Değişim: 0,38%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.412,76 Değişim: -0,10%
Düşük 2.401,88 13.06.2024 Yüksek 2.415,50
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.