KAP ***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 19:24
KAP ***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 7.242.222 6.855.776 334.947 149.026
Satışların Maliyeti
12 -4.750.402 -2.305.598 -1.561.501 296.471
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.491.820 4.550.178 -1.226.554 445.497
BRÜT KAR (ZARAR)
2.491.820 4.550.178 -1.226.554 445.497
Genel Yönetim Giderleri
13 -891.344 -380.502 -290.410 -95.008
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 11.633.740 4.897.134 2.903.453 4.757.533
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -136.047 -12.807 -9.670 -4.887
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.098.169 9.054.003 1.376.819 5.103.135
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.098.169 9.054.003 1.376.819 5.103.135
Finansman Gelirleri
16 181.273 737.633 -8.971 75.250
Finansman Giderleri
16 -6.787.359 -9.360.617 -851.429 -4.321.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.492.083 431.019 516.419 857.136
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.407.489 4.997.027 -103.284 4.863.057
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.407.489 4.997.027 -103.284 4.863.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.084.594 5.428.046 413.135 5.720.193
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.084.594 5.428.046 413.135 5.720.193
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.084.594 5.428.046 413.135 5.720.193
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 20 0,19300000 0,31900000 0,01300000 0,33600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.055.456 8.577.686
Dönem Karı (Zararı)
5.084.594 5.428.046
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.307.060 3.362.678
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 2.224.309 1.202.137
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
146.067 -197.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 146.067 -68.335
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -129.242
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.598.361 5.661
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.513.436 7.349.484
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.407.489 -4.997.027
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.679.198 -213.038
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
301.175 202.243
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
374.149 -19.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.354.522 -395.639
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.098.336 8.577.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -42.880 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.030.567 -46.548
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.030.567 -46.548
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.513.976 -14.558.912
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.569.076 -14.556.174
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
14.305.689 0
Ödenen Faiz
-256.972 -5.315
Alınan Faiz
34.335 2.577
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-461.135 -6.027.774
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-461.135 -6.027.774
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.950.699 8.441.761
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.489.564 2.413.987


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.489.564 1.950.699
Ticari Alacaklar
33.318 334.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 33.318 334.493
Diğer Alacaklar
43.605 41.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 43.605 41.289
Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.731.553 76.380
Diğer Dönen Varlıklar
10 54.130 92.653
ARA TOPLAM
4.352.170 2.495.514
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.352.170 2.495.514
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
670.551 653.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 670.551 653.669
Maddi Duran Varlıklar
7 111.801.844 108.992.013
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.053 25.626
Peşin Ödenmiş Giderler
6 19.719 1.074
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 852.188 2.259.677
Diğer Duran Varlıklar
10 2.063.744 2.228.279
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
115.430.099 114.160.338
TOPLAM VARLIKLAR
119.782.269 116.655.852
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 6.122.500 6.879.753
Ticari Borçlar
632.126 257.977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 632.126 257.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 34.649 42.908
Diğer Borçlar
5 183.123 7.017.267
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,5 0 7.012.822
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
183.123 4.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
104.365 78.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 104.365 78.758
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 23.009 57.992
ARA TOPLAM
7.099.772 14.334.655
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.099.772 14.334.655
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 23.353.591 29.651.978
Diğer Borçlar
5 11.497.513 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,5 11.497.513 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
328.450 250.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 328.450 250.870
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.179.554 29.902.848
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.279.326 44.237.503
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.502.943 72.418.349
Ödenmiş Sermaye
11 31.095.331 60.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 3.570.000 3.570.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 57.475.737 57.475.737
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
57.475.737 57.475.737
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
57.475.737 57.475.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-19.722.719 -51.481.669
Net Dönem Karı veya Zararı
5.084.594 2.854.281
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.502.943 72.418.349
TOPLAM KAYNAKLAR
119.782.269 116.655.852


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 43.669.303 71.827 -29.384.744 919.942 35.846.328 35.846.328
Transferler
919.942 -919.942 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.613.939 -71.827 5.428.046 2.742.280 2.742.280
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 41.055.364 0 -28.464.802 5.428.046 38.588.608 38.588.608
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 3.570.000 57.475.737 -51.481.669 2.854.281 72.418.349 72.418.349
Transferler
2.854.281 -2.854.281 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.084.594 5.084.594 5.084.594
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-28.904.669 28.904.669
Dönem Sonu Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 57.475.737 -19.722.719 5.084.594 77.502.943 77.502.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.084.594 5.428.046 413.135 5.720.193
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -2.685.766 0 -8.743.709
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -2.904.377 0 -9.624.829
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -92.085 0 -104.311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17 0 310.696 0 985.431
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -2.685.766 0 -8.743.709
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.084.594 2.742.280 413.135 -3.023.516
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.084.594 2.742.280 413.135 -3.023.516http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973764


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.086 Değişim: 0,00% Hacim : 36.505 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.084 17.01.2022 Yüksek 2.103
Açılış: 2.089
13,4626 Değişim: 0,19%
Düşük 13,4068 18.01.2022 Yüksek 13,4719
Açılış: 13,4375
15,3601 Değişim: 0,17%
Düşük 15,3140 18.01.2022 Yüksek 15,3902
Açılış: 15,3342
786,77 Değişim: 0,08%
Düşük 784,12 18.01.2022 Yüksek 788,33
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.