KAP ***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 18:11
KAP ***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 293.186.218 386.255 30.636.798 -42.637.613 -26.215.876 330.355.782 37.255.454 367.611.236
Transferler
30 1.830.662 -28.046.538 26.215.876
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41 65.251.429 -116.478 8.421.208 73.556.160 12.552.695 86.108.855
Kar Payları
30 -22.060 -22.060
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 358.437.647 269.777 32.467.460 70.684.151 8.421.208 403.911.941 49.786.089 453.698.030
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 358.437.647 269.777 32.467.460 70.684.151 8.421.208 403.911.941 49.786.089 453.698.030
Transferler
30 25.000.000 -9.376.660 -7.202.132 -8.421.208
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41 155.255.817 -528.066 -23.892.691 130.835.060 18.195.512 149.030.572
Sermaye Arttırımı
30 6.250.000 6.250.000 6.250.000
Kar Payları
30 -23.014 -23.014
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 9.086.725 9.086.725
Dönem Sonu Bakiyeler
106.250.000 513.693.464 -258.289 23.090.800 -77.886.283 -23.892.691 540.997.001 77.045.312 618.042.313


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
145.677.486 198.424.870
Dönem Karı (Zararı)
-20.960.001 13.557.384
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 -20.960.001 13.557.384
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-133.561.349 -90.478.689
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 28.906.954 22.784.766
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-10.555 -279.885
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -191.833 -279.885
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
37 181.278 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
46.312 260.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 -20.149 1.335.033
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -45.700 -1.379.360
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 112.161 304.553
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 51.076.052 43.439.804
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-213.580.112 -156.683.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
300.198.836 275.346.175
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-158.007.847 22.774.995
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -28.840.314 7.224.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -129.167.533 15.550.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
202.318 -172.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 202.318 -172.644
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -3.413.746 21.710.082
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
257.612.351 165.226.889
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -77.480.337 290.268.451
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 335.092.688 -125.041.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -1.246.841 1.003.457
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.229.643 13.568.775
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 18.229.643 13.568.775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
186.822.958 51.234.621
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 6.689.448 -6.369.514
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 180.133.510 57.604.135
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
145.677.486 198.424.870
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-150.203.364 -53.947.399
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-442.004 2.847.065
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 -442.004 2.847.065
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-149.792.915 -56.794.464
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -149.792.915 -56.794.464
Alınan Temettüler
35 31.555
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
170.473.693 -137.511.016
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.830.200 118.989.012
Kredilerden Nakit Girişleri
47 39.830.200 118.989.012
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 130.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.399.441 -256.273.678
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.399.441 -256.273.678
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -207.066 -226.350
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.250.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
165.947.815 6.966.455
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
165.947.815 6.966.455
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 269.183.093 262.216.636
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
435.130.908 269.183.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 435.196.900 269.427.532
Ticari Alacaklar
285.191.693 126.992.013
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 28.886.358 46.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 256.305.335 126.945.969
Diğer Alacaklar
767.548 889.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 767.548 889.436
Stoklar
10 3.590.259 176.513
Peşin Ödenmiş Giderler
3.720.083 4.558.291
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.720.083 4.558.291
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 4.633 17.852
Diğer Dönen Varlıklar
29 22.234.220 23.341.091
ARA TOPLAM
750.705.336 425.402.728
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
750.705.336 425.402.728
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 412.408 412.408
Diğer Alacaklar
239.153 319.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 239.153 319.583
Maddi Duran Varlıklar
14 1.480.504.070 1.143.743.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
72.478.433 74.330.474
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 72.478.433 74.330.474
Peşin Ödenmiş Giderler
3.418.961 3.907.560
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.418.961 3.907.560
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 6.686.691 6.721.250
Diğer Duran Varlıklar
29 8.553.873 12.830.810
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.572.293.589 1.242.266.038
TOPLAM VARLIKLAR
2.322.998.925 1.667.668.766
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
387.008.483 364.410.971
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 203.068.356 177.891.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 183.940.127 186.519.775
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 57.975.092 44.983.812
Ticari Borçlar
599.573.919 341.961.568
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 233.103.911 310.584.248
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 366.470.008 31.377.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.447.882 1.363.803
Diğer Borçlar
404.394 115.205
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 92 92
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 404.302 115.113
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 2.317.020 1.222.313
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.187.432 2.345.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.249.578 1.361.739
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 937.854 983.554
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 5.206.768 5.222.250
ARA TOPLAM
1.056.120.990 761.625.215
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.056.120.990 761.625.215
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 321.766.690 193.131.789
Diğer Borçlar
142.487.757 124.547.303
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 142.487.757 124.547.303
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.003.937 3.130.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 2.003.937 3.130.684
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 182.577.238 131.535.745
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
648.835.622 452.345.521
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.704.956.612 1.213.970.736
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
540.997.001 403.911.941
Ödenmiş Sermaye
30 106.250.000 75.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
513.435.175 358.707.424
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 513.693.464 358.437.647
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -258.289 269.777
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 23.090.800 32.467.460
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -77.886.283 -70.684.151
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -23.892.691 8.421.208
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 77.045.312 49.786.089
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
618.042.313 453.698.030
TOPLAM KAYNAKLAR
2.322.998.925 1.667.668.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 1.242.618.494 1.193.535.962
Satışların Maliyeti
31 -1.137.542.219 -1.039.992.952
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.076.275 153.543.010
BRÜT KAR (ZARAR)
105.076.275 153.543.010
Genel Yönetim Giderleri
33 -14.317.244 -23.054.579
Pazarlama Giderleri
33 -6.883.195 -47.696.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 7.682.236 28.102.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -6.947.196 -8.417.676
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.610.876 102.477.486
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 19.352.070 360.669
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -119 -8.697.620
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
103.962.827 94.140.535
Finansman Gelirleri
37 36.376.052 19.219.253
Finansman Giderleri
37 -152.848.141 -72.481.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.509.262 40.878.584
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.450.739 -27.321.200
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -5.320.747 -4.350.921
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -3.129.992 -22.970.279
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.960.001 13.557.384
DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.960.001 13.557.384
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 2.932.690 5.136.176
Ana Ortaklık Payları
41 -23.892.691 8.421.208
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
154.727.750 65.134.952
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 199.045.919 83.655.679
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -677.008 -149.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 -43.641.161 -18.371.396
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -43.641.161 -18.371.396
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
154.727.750 65.134.952
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
133.767.749 78.692.336
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.195.512 12.574.996
Ana Ortaklık Payları
115.572.237 66.117.340http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746799


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.