KAP ***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 18:13
KAP ***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 293.186.218 386.255 30.636.798 -42.637.613 -26.215.876 330.355.782 37.255.454 367.611.236
Transferler
30 2.285.251 -28.501.127 26.215.875
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41 -2.970.075 208.121 21.851.981 19.090.027 2.615.771 21.705.798
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 290.215.143 594.376 32.922.049 -71.138.740 21.851.981 349.445.809 39.871.225 389.317.034
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
358.437.647 269.777 32.467.460 -70.684.151 8.421.208 403.911.941 49.786.089 453.698.030
Transferler
15.597.839 -7.176.631 -8.421.208
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.473.909 -276.648 -29.498.443 -34.249.000 615.516 -33.633.484
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 353.963.738 -6.871 48.065.299 -77.860.782 -29.498.443 369.662.941 50.401.605 420.064.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.292.418 28.453.325
Dönem Karı (Zararı)
-28.539.451 24.697.319
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 -28.539.451 24.697.319
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.492.291 19.000.590
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 13.904.880 12.969.430
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
82.755 71.437
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -47.625 71.437
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37 130.380
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-921.410 635.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 -961.520 540.726
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -45.700 -56
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 85.810 95.140
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 1.260.570 5.323.913
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
6.165.496
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
101.339.578 -15.244.584
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.189.194 20.471.029
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -11.450 -5.886.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -15.177.744 26.357.452
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
199.799 66.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 199.799 66.717
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 21.726.045
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
102.641.044 -64.868.741
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -9.805.824 31.516.795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 112.446.868 -96.385.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.495.868 221.418
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.374.058 4.802.647
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-92
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 5.374.058 4.802.739
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.818.003 2.336.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 9.265.731 9.225.682
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -2.447.728 -6.889.381
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
93.292.418 28.453.325
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.256.232 -55.246.461
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.937 94.426
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 46.937 94.426
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.334.724 -55.340.887
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -41.334.724 -55.340.887
Alınan Temettüler
35 31.555
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.674.955 77.606.991
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.830.200 118.989.012
Kredilerden Nakit Girişleri
47 39.830.200 118.989.012
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 130.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-178.298.089 -41.248.985
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -178.298.089 -41.248.985
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -207.066 -133.036
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.361.231 50.813.855
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.361.231 50.813.855
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 269.183.093 262.253.927
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
312.544.324 313.067.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 312.919.057 269.427.532
Ticari Alacaklar
142.228.832 126.992.013
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 57.494 46.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 142.171.338 126.945.969
Diğer Alacaklar
726.759 889.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 726.759 889.436
Stoklar
10 176.513 176.513
Peşin Ödenmiş Giderler
3.903.550 4.558.291
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.903.550 4.558.291
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 4.783 17.852
Diğer Dönen Varlıklar
29 16.833.709 23.341.091
ARA TOPLAM
476.793.203 425.402.728
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
476.793.203 425.402.728
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 412.408 412.408
Diğer Alacaklar
282.461 319.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 282.461 319.583
Maddi Duran Varlıklar
14 1.165.864.554 1.143.743.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 73.427.284 74.330.474
Peşin Ödenmiş Giderler
3.663.261 3.907.560
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.663.261 3.907.560
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 6.391.442 6.721.250
Diğer Duran Varlıklar
29 10.692.341 12.830.810
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.260.733.751 1.242.266.038
TOPLAM VARLIKLAR
1.737.526.954 1.667.668.766
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
226.166.108 364.410.971
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 137.138.881 177.891.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 89.027.227 186.519.775
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 56.071.354 44.983.812
Ticari Borçlar
444.602.612 341.961.568
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 300.778.424 310.584.248
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 143.824.188 31.377.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 2.945.481 1.363.803
Diğer Borçlar
148.765 115.205
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 92 92
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 148.673 115.113
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.626.116 1.222.313
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.213.783 2.345.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.275.929 1.361.739
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 937.854 983.554
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 5.262.205 5.222.250
ARA TOPLAM
739.036.424 761.625.215
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
739.036.424 761.625.215
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 311.614.155 193.131.789
Diğer Borçlar
129.887.801 124.547.303
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 129.887.801 124.547.303
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.457.521 3.130.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 4.457.521 3.130.684
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 132.466.507 131.535.745
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
578.425.984 452.345.521
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.317.462.408 1.213.970.736
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
369.662.941 403.911.941
Ödenmiş Sermaye
30 75.000.000 75.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
353.956.867 358.707.424
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 353.963.738 358.437.647
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 353.963.738 358.437.647
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -6.871 269.777
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 48.065.299 32.467.460
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -77.860.782 -70.684.151
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -29.498.443 8.421.208
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 50.401.605 49.786.089
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
420.064.546 453.698.030
TOPLAM KAYNAKLAR
1.737.526.954 1.667.668.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 578.388.891 481.361.297
Satışların Maliyeti
31 -531.215.960 -393.077.687
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.172.931 88.283.610
BRÜT KAR (ZARAR)
47.172.931 88.283.610
Genel Yönetim Giderleri
33 -8.214.057 -15.122.065
Pazarlama Giderleri
33 -5.457.523 -29.749.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.683.859 19.317.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.431.161 -3.403.033
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.754.049 59.326.593
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 53.804 301.195
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -35.198
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.807.853 59.592.590
Finansman Gelirleri
37 10.954.063 13.807.397
Finansman Giderleri
37 -67.816.142 -39.473.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-23.054.226 33.926.928
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.485.225 -9.229.609
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.787.877 -3.157.816
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.697.348 -6.071.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.539.451 24.697.319
DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.539.451 24.697.319
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 958.992 2.845.338
Ana Ortaklık Payları
41 -29.498.443 21.851.981
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.750.557 -2.991.522
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 -5.735.781 -3.998.972
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -354.677 259.570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 1.339.901 747.880
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 1.339.901 747.880
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.750.557 -2.991.522
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.290.008 21.705.797
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
615.516 2.615.771
Ana Ortaklık Payları
-33.905.524 19.090.026http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704331


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.