KAP ***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2018 - 18:16
KAP ***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 109.286.076 422.847 25.541.001 -18.095.112 -19.446.704 172.708.108 12.645.681 185.353.789
Transferler
5.095.797 -24.542.501 19.446.704
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
183.900.142 -36.592 183.900 36.592 -26.215.876 157.647.674 24.609.773 182.257.447
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 293.186.218 386.255 30.636.798 -42.637.613 -26.215.876 330.355.782 37.255.454 367.611.236
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 293.186.218 386.255 30.636.798 -42.637.613 -26.215.876 330.355.782 37.255.454 367.611.236
Transferler
1.830.662 -28.046.538 26.215.876
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
65.251.429 -116.478 8.421.208 73.556.160 12.552.695 86.108.855
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.060 -22.060
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 358.437.647 269.777 32.467.460 -70.684.151 8.421.208 403.911.942 49.786.089 453.698.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
198.424.870 294.165.786
Dönem Karı (Zararı)
13.557.384 -25.250.223
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.557.384 -25.250.223
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-90.478.689 23.078.336
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.784.766 20.975.503
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-279.885
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-279.885
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
260.226 561.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.335.033 265.370
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.379.360
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
304.553 295.951
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
43.439.804 1.541.512
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-156.683.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
275.346.175 296.337.673
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.774.995 -17.328.633
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.224.311 -1.402.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.550.684 -15.925.816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-172.644 310.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-172.644 310.437
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
21.710.082 -21.720.814
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
165.226.889 -19.467.332
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
290.268.451 -13.999.957
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-125.041.562 -5.467.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.003.457 5.404
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.568.775 133.977
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.235
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13.568.775 136.212
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.234.621 354.404.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.369.514 -1.064.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
57.604.135 355.468.994
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
198.424.870 294.165.786
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-53.947.399 -77.425.019
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.847.065 -43.848.252
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.847.065 -43.784.913
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-63.339
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.794.464 -33.576.767
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.794.464 -33.224.237
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-352.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-137.511.016 -64.141.894
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
118.989.012 588.953.729
Kredilerden Nakit Girişleri
118.989.012 588.953.729
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-256.273.678 -599.187.579
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-256.273.678 -599.187.579
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-226.350
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-53.908.044
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.966.455 152.598.873
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.966.455 152.598.873
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
262.216.636 109.617.763
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
269.183.091 262.216.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 269.427.530 262.253.927
Ticari Alacaklar
126.992.013 149.487.124
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 46.044 7.270.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 126.945.969 142.216.769
Diğer Alacaklar
889.436 951.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 889.436 951.274
Stoklar
10 176.513 21.886.595
Peşin Ödenmiş Giderler
4.558.293 6.876.401
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.558.293 6.876.401
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 17.852 20.822
Diğer Dönen Varlıklar
29 23.341.091 27.273.802
ARA TOPLAM
425.402.728 468.749.945
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
425.402.728 468.749.945
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 412.408 412.408
Diğer Alacaklar
319.583 85.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 319.583 85.101
Maddi Duran Varlıklar
14 1.143.743.953 944.015.976
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
74.330.474 75.818.305
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 74.330.474 75.818.305
Peşin Ödenmiş Giderler
3.907.560 4.322.215
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.907.560 4.322.215
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 6.721.250 3.889.878
Diğer Duran Varlıklar
29 12.830.810
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.242.266.038 1.028.543.883
TOPLAM VARLIKLAR
1.667.668.766 1.497.293.828
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
364.410.971 419.512.341
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 177.891.196 230.368.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 186.519.775 189.143.713
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 44.983.812 177.897.443
Ticari Borçlar
341.961.567 176.734.678
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 310.584.248 20.315.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 31.377.319 156.418.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.363.803 664.899
Diğer Borçlar
115.205 74.892
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 92 92
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 115.113 74.800
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.222.313 1.321.320
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.345.293 4.414.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.361.739 1.057.186
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 983.554 3.357.158
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 5.222.250 8.510.994
ARA TOPLAM
761.625.214 789.130.911
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
761.625.214 789.130.911
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 193.131.789 142.627.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 3.130.684 1.640.467
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 131.535.745 85.264.569
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 124.547.303 111.018.841
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
452.345.521 340.551.681
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.213.970.735 1.129.682.592
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
403.911.942 330.355.782
Ödenmiş Sermaye
30 75.000.000 75.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
358.707.425 293.572.473
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 358.437.647 293.186.218
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 269.778 386.255
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 32.467.460 30.636.798
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -70.684.151 -42.637.613
Net Dönem Karı veya Zararı
41 8.421.208 -26.215.876
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 49.786.089 37.255.454
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
453.698.031 367.611.236
TOPLAM KAYNAKLAR
1.667.668.766 1.497.293.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 1.193.535.962 817.121.336
Satışların Maliyeti
31 -1.039.992.953 -659.698.250
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
153.543.009 157.423.086
BRÜT KAR (ZARAR)
153.543.009 157.423.086
Genel Yönetim Giderleri
33 -23.054.579 -39.790.276
Pazarlama Giderleri
33 -47.696.129 -43.811.732
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 28.102.860 2.656.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -8.417.676 -8.061.936
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.477.485 68.415.999
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 360.669 136.985
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -8.697.620 -157
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
94.140.534 68.552.827
Finansman Gelirleri
37 19.219.253 13.115.275
Finansman Giderleri
37 -72.481.204 -105.376.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.878.583 -23.708.711
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.321.199 -1.541.512
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -4.350.920 -4.310.544
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -22.970.279 2.769.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.557.384 -25.250.223
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.557.384 -25.250.223
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 5.136.176 965.653
Ana Ortaklık Payları
41 8.421.208 -26.215.876
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
65.134.951 316.624.623
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
83.655.679 395.826.979
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -149.332 -46.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 -18.371.396 -79.156.156
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -18.371.396 -79.156.156
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.134.951 316.624.623
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.692.335 291.374.400
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.574.996 24.440.650
Ana Ortaklık Payları
66.117.339 266.933.750http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667448


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.338 Değişim: -0,07% Hacim : 99.098 Mio.TL Son veri saati : 15:47
Düşük 9.290 21.02.2024 Yüksek 9.397
Açılış: 9.393
31,0076 Değişim: 0,32%
Düşük 30,8591 21.02.2024 Yüksek 31,0090
Açılış: 30,9102
33,5426 Değişim: 0,28%
Düşük 33,3775 21.02.2024 Yüksek 33,5513
Açılış: 33,4481
2.022,92 Değişim: 0,54%
Düşük 2.008,08 21.02.2024 Yüksek 2.023,02
Açılış: 2.012,03
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.