" />

KAP ***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.10.2021 - 18:15
KAP ***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 152.194.282 -11.456 11.546.574 34.737.286 7.764.861 226.231.548 226.231.548
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -9.202.254 -3.882.750 -13.085.005 -13.085.005
Transferler
19 239.024 1.324.778 -7.764.861 -6.201.060 -6.201.060
Dönem Karı (Zararı)
29 29.490.263 -39.550 11.916.595 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 181.684.545 -51.006 2.583.344 36.062.064 11.916.595 252.195.542 252.195.542
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 181.684.545 -51.006 2.583.344 36.062.064 11.916.595 252.195.542 252.195.542
Transferler
19 279.837 5.783.255 -11.916.595 -5.853.503 -5.853.503
Dönem Karı (Zararı)
29 -1.994.966 17.447 3.178.019 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 179.689.579 -33.559 2.863.182 41.845.319 3.178.019 247.542.539 247.542.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
105.988.595 -46.422.659
Dönem Karı (Zararı)
3.178.019 9.598.990
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29 3.178.019 9.598.990
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.103.327 -3.516.241
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 8.711.745 5.838.344
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.042 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 10.042
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
100.110 -564
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 114.510
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -14.400 -564
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 7.281.430 -9.354.021
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
86.707.249 -52.505.408
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
59.226.820 32.753.724
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -10.409.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 59.226.820 43.163.533
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.354 3.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -13.354 3.838
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -6.752
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.903.512 -186.961.473
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 125.455.584 -139.933.929
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -81.552.072 -47.027.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 355.868 225.513
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.661 3.060.390
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 4.661 3.060.390
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.763.506 98.412.600
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -8.242.694 71.081.779
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -8.520.812 27.330.821
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
105.988.595 -46.422.659
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.450.944 -21.619.774
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.172.561 -21.619.774
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -60.172.561 -21.619.774
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.721.617
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.446.039 -10.265.036
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.446.039 -10.265.036
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
35 -24.446.039 -10.265.036
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.091.612 -78.307.469
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.091.612 -78.307.469
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
198.014.444 171.950.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
222.106.056 93.642.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
41 222.106.058 198.014.444
Ticari Alacaklar
23.490.224 82.717.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 23.490.224 82.717.044
Diğer Alacaklar
80.713 67.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 80.713 67.359
Stoklar
9 2.913.072 2.906.320
Peşin Ödenmiş Giderler
866.900 1.701.397
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 866.900 1.701.397
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 1.007.842
Diğer Dönen Varlıklar
15.796.385 5.907.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 15.796.385 5.907.065
ARA TOPLAM
266.261.194 291.313.629
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
266.261.194 291.313.629
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
607.701.569 558.939.058
Arazi ve Arsalar
12 878.000 498.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 545.460.985 556.650.000
Taşıtlar
12 1.174.506 895.256
Mobilya ve Demirbaşlar
12 1.317.630 884.336
Özel Maliyetler
12 7.674 11.466
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 58.862.774
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.926 47.593
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 45.926 47.593
Diğer Duran Varlıklar
1.819.971
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.819.971
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
607.747.495 560.806.622
TOPLAM VARLIKLAR
874.008.689 852.120.251
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.879.857 51.314.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.879.857 51.314.649
Banka Kredileri
35 40.879.857 51.314.649
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24.214.500 33.428.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24.214.500 33.428.009
Banka Kredileri
35 24.214.500 33.428.009
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
261.061.075 217.157.562
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 249.246.587 123.791.003
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.814.488 93.366.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 478.419 122.551
Diğer Borçlar
15.500 10.839
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 15.500 10.839
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 643.483
Kısa Vadeli Karşılıklar
366.381 351.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 96.381 81.981
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 270.000 270.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.141.245 4.036.192
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.141.245 4.036.192
ARA TOPLAM
329.156.977 307.065.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
329.156.977 307.065.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
90.891.383 95.689.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
90.891.383 95.689.121
Banka Kredileri
35 90.891.383 95.689.121
Diğer Borçlar
140.555.667 138.518.144
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 67.030.225 67.030.225
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 73.525.442 71.487.919
Uzun Vadeli Karşılıklar
361.031 432.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 361.031 432.517
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 65.501.092 58.219.662
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
297.309.173 292.859.444
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
626.466.150 599.924.710
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
247.542.539 252.195.541
Ödenmiş Sermaye
19 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
179.656.020 181.633.539
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
179.656.020 181.633.539
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 179.689.579 181.684.545
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -33.559 -51.006
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.863.181 2.583.343
Yasal Yedekler
19 2.863.181 2.583.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 41.845.319 36.062.064
Net Dönem Karı veya Zararı
19 3.178.019 11.916.595
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
247.542.539 252.195.541
TOPLAM KAYNAKLAR
874.008.689 852.120.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 241.653.952 230.484.151
Satışların Maliyeti
20 -216.693.931 -199.617.647
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.960.021 30.866.504
BRÜT KAR (ZARAR)
24.960.021 30.866.504
Genel Yönetim Giderleri
21 -9.781.352 -4.936.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 13.701.959 2.280.160
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -5.266.150 -794.191
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.614.478 27.415.674
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.614.478 27.415.674
Finansman Gelirleri
25 29.206.951 5.438.387
Finansman Giderleri
25 -39.837.683 -31.375.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.983.746 1.478.512
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.805.727 8.120.478
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -689.358
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -9.805.727 8.809.836
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.178.019 9.598.990
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.178.019 9.598.990
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29 3.178.019 9.598.990
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.970.872 -1.929.385
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 -2.557.648 -2.454.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 33.559 -19.526
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
553.217 544.186
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 553.217 544.186
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.970.872 -1.929.385
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.207.147 7.669.605
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.207.147 7.669.605http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971269


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.