KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 21:03
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 25.380.556 10.072.304
Satışların Maliyeti
9 -2.676.899 -1.500.878
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.703.657 8.571.426
BRÜT KAR (ZARAR)
22.703.657 8.571.426
Genel Yönetim Giderleri
-370.053 -326.413
Pazarlama Giderleri
-791.909 -754.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.425.522 312.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-196.193 -117.602
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.771.024 7.685.570
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.771.024 7.685.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.771.024 7.685.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.771.024 7.685.570
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.771.024 7.685.570
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.771.024 7.685.570
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 0,26000000 0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.775.769 8.022.712
Dönem Karı (Zararı)
22.771.024 7.685.570
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.771.024 7.685.570
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-986.714 -164.522
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 35.503 40.384
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
77.066 21.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
77.066 21.982
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.099.283 -226.888
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.099.283 -226.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.107.824 286.120
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.595.294 -802.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.595.294 -802.244
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.462
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
608.377 580.527
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-593.209 481.708
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-274.064 22.216
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-319.145 459.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
28.254 61.794
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.186 16.248
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.186 16.248
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-24.997 117.679
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
447.859 -168.130
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
447.859 -168.130
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.676.486 7.807.168
Alınan Faiz
1.099.283 226.888
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.344
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-44.849 -394.540
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.649 -3.393
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -10.700 -3.393
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.949
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -17.200 -391.147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -17.661.000
Ödenen Temettüler
-17.661.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.730.920 -10.032.828
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.730.920 -10.032.828
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 21.365.451 12.909.285
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 43.096.371 2.876.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 43.096.371 21.365.451
Ticari Alacaklar
14.937.377 13.342.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 14.937.377 13.342.083
Peşin Ödenmiş Giderler
3.903.931 3.803.731
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.903.931 3.803.731
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 54.961 62.808
ARA TOPLAM
61.992.640 38.574.073
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
61.992.640 38.574.073
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
2 100.000 100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.114.457.200 1.114.440.000
Maddi Duran Varlıklar
7 272.339 291.395
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
52.861 41.659
Bilgisayar Yazılımları
52.861 41.659
Peşin Ödenmiş Giderler
13.182.066 13.890.643
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 13.182.066 13.890.643
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.128.064.466 1.128.763.697
TOPLAM VARLIKLAR
1.190.057.106 1.167.337.770
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.801.633 2.394.842
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 958.026 1.232.090
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 843.607 1.162.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
44.185 15.931
Diğer Borçlar
35.691.186
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 35.691.186
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
532.289 557.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 532.289 557.286
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31.214
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.513.736 1.298.371
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.513.736 1.298.371
ARA TOPLAM
39.614.243 4.266.430
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.614.243 4.266.430
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
379.933 334.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
379.933 334.081
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.708.880 1.484.233
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.708.880 1.484.233
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.088.813 1.818.314
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.703.056 6.084.744
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.148.354.050 1.161.253.026
Ödenmiş Sermaye
12 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.001 -13.001
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
68.518.240 56.913.521
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
970.074.756 767.436.457
Net Dönem Karı veya Zararı
22.771.024 249.913.018
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.148.354.050 1.161.253.026
TOPLAM KAYNAKLAR
1.190.057.106 1.167.337.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 29.854.292 933.525.008
Transferler
8.273.854 21.580.438 -29.854.292
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.685.570 7.685.570
Kar Payları
-22.185.000 -22.185.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 56.913.521 767.436.457 7.685.570 919.025.578 0 919.025.578
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 56.913.521 767.436.457 249.913.018 1.161.253.026
Transferler
11.604.719 238.308.299 -249.913.018
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.771.024 22.771.024
Kar Payları
-35.670.000 -35.670.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 68.518.240 970.074.756 22.771.024 1.148.354.050 0 1.148.354.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
22.771.024 7.685.570
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.771.024 7.685.570
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
22.771.024 7.685.570



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028090


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.672 Değişim: -0,89% Hacim : 36.966 Mio.TL Son veri saati : 12:20
Düşük 10.655 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
33,0022 Değişim: 0,32%
Düşük 32,8613 25.06.2024 Yüksek 33,1355
Açılış: 32,896
35,4423 Değişim: 0,22%
Düşük 35,3089 25.06.2024 Yüksek 35,6028
Açılış: 35,365
2.475,51 Değişim: 0,24%
Düşük 2.455,90 25.06.2024 Yüksek 2.476,39
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.