KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:51
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 48.383.160 37.878.076 21.993.662 12.545.157
Satışların Maliyeti
9 -15.216.313 -14.231.889 -5.398.255 -4.830.487
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.166.847 23.646.187 16.595.407 7.714.670
BRÜT KAR (ZARAR)
33.166.847 23.646.187 16.595.407 7.714.670
Genel Yönetim Giderleri
-932.131 -1.206.708 -334.911 -309.851
Pazarlama Giderleri
-2.737.996 -3.006.628 -888.209 -1.125.383
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.365.166 1.319.505 607.196 222.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-186.668 -80.798 -154.781 -21.557
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.675.218 20.671.558 15.824.702 6.480.774
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.675.218 20.671.558 15.824.702 6.480.774
Finansman Giderleri
-160.549 -351.842 -7.220 -131.117
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.514.669 20.319.716 15.817.482 6.349.657
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
83.698 56.663 37.101 10.453
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 83.698 56.663 37.101 10.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.598.367 20.376.379 15.854.583 6.360.110
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.598.367 20.376.379 15.854.583 6.360.110
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.598.367 20.376.379 15.854.583 6.360.110
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 0,35000000 0,23000000 0,18000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.451.195 20.601.158
Dönem Karı (Zararı)
30.598.367 20.376.379
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.598.367 20.376.379
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-528.303 -324.325
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
122.284 111.453
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 389.841
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 389.841
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
307.149 297.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-874.038 -1.074.722
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-874.038 -1.074.722
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -83.698 -56.663
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 7.859
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 7.859
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.403.062 253.450
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.885.949 3.119.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -2.885.949 3.119.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
172.425 -24.074
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 2.142.174 -1.753.967
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 533.988 -1.222.382
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 533.988 -1.222.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
265.637 367.230
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.060 -235.552
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.060 -235.552
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5 1.037.491 701.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.236 -699.509
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
119.236 -699.509
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.473.126 20.305.504
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-21.931 295.654
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-499.955 -3.095.744
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 23.267
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 23.267
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.613 -57.089
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.394 -38.703
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.219 -18.386
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -489.342 -3.061.922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.796.962 -37.466.278
Ödenen Temettüler
-37.671.000 -38.541.000
Alınan Faiz
874.038 1.074.722
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.845.722 -19.960.864
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.845.722 -19.960.864
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 13.183.450 30.017.994
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 7.337.728 10.057.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 7.337.728 13.183.450
Ticari Alacaklar
14.173.091 11.287.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 14.173.091 11.287.141
Diğer Alacaklar
14.865 187.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.865 187.290
Peşin Ödenmiş Giderler
3.377.281 3.403.895
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.377.281 3.403.895
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 43.703 21.772
ARA TOPLAM
24.946.668 28.083.548
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.946.668 28.083.548
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 913.281.342 912.792.000
Maddi Duran Varlıklar
343.658 437.724
Taşıtlar
7 312.057 397.863
Mobilya ve Demirbaşlar
7 30.202 38.462
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7 1.399 1.399
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
44.519 62.125
Bilgisayar Yazılımları
44.519 62.125
Peşin Ödenmiş Giderler
14.490.737 16.606.297
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 14.490.737 16.606.297
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 416.631 332.933
Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
928.591.683 930.245.875
TOPLAM VARLIKLAR
953.538.351 958.329.423
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.550.535 3.016.547
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 3.550.535 3.016.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
349.025 83.388
Diğer Borçlar
2.563.060 18.031.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 2.193.060 17.661.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
370.000 370.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.820.053 782.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.820.053 782.562
Kısa Vadeli Karşılıklar
266.242 230.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
266.242 230.827
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
855.593 673.696
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
855.593 673.696
ARA TOPLAM
9.404.508 22.818.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.404.508 22.818.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.772.936 1.501.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.772.936 1.501.202
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.180.371 1.243.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.180.371 1.243.032
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.953.307 2.744.234
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.357.815 25.562.254
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
941.180.536 932.767.169
Ödenmiş Sermaye
87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-127.760 -127.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
56.913.521 48.639.667
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
766.793.377 767.818.957
Net Dönem Karı veya Zararı
30.598.367 29.433.274
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
941.180.536 932.767.169
TOPLAM KAYNAKLAR
953.538.351 958.329.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 62.539.398 959.535.895 0 959.535.895
Transferler
5.688.771 56.850.627 -62.539.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.376.379 20.376.379 0 20.376.379
Kar Payları
-56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 20.376.379 923.710.274 0 923.710.274
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 29.433.274 932.767.169 0 932.767.169
Transferler
8.273.854 21.159.420 -29.433.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.598.367 30.598.367 0 30.598.367
Kar Payları
-22.185.000 -22.185.000 0 -22.185.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 56.913.521 766.793.377 30.598.367 941.180.536 0 941.180.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
30.598.367 20.376.379 15.854.583 6.360.110
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.598.367 20.376.379 15.854.583 6.360.110
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.598.367 20.376.379 15.854.583 6.360.110http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976532


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3561 Değişim: 0,39%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0175 Değişim: 0,45%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.102,70 Değişim: 2,43%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.104,62
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.