KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.08.2021 - 18:33
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 26.389.498 25.332.919 13.595.297 4.515.074
Satışların Maliyeti
9 -9.818.058 -9.401.402 -5.466.799 -3.789.869
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.571.440 15.931.517 8.128.498 725.205
BRÜT KAR (ZARAR)
16.571.440 15.931.517 8.128.498 725.205
Genel Yönetim Giderleri
-597.220 -896.857 -259.897 -619.715
Pazarlama Giderleri
-1.849.787 -1.881.245 -886.789 -788.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
757.970 1.096.610 428.043 221.529
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-31.887 -59.241 -235 -32
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.850.516 14.190.784 7.409.620 -461.807
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.850.516 14.190.784 7.409.620 -461.807
Finansman Giderleri
-153.329 -220.725 -63.153 -48.889
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.697.187 13.970.059 7.346.467 -510.696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
46.597 46.210 16.762 -33.963
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 46.597 46.210 16.762 -33.963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.743.784 14.016.269 7.363.229 -544.659
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.743.784 14.016.269 7.363.229 -544.659
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.743.784 14.016.269 7.363.229 -544.659
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 0,17000000 0,16000000 0,08000000 -0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.929.556 14.193.805
Dönem Karı (Zararı)
14.743.784 14.016.269
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.743.784 14.016.269
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-224.515 -661.687
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
85.808 93.262
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
286.133 255.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
286.133 255.720
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-549.859 -964.459
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-549.859 -964.459
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -46.597 -46.210
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.416.008 527.029
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-686.252 1.328.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -686.252 1.328.559
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.012 -234.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.012 -234.432
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 1.289.775 -2.382.527
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 346.729 273.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
346.729 273.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
231.083 315.965
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.935 -234.793
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.935 -234.793
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5 1.231.008 2.729.908
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.258 -1.269.514
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-11.258 -1.269.514
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.935.277 13.881.611
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.721 312.194
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-468.484 -2.495.701
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.612 -52.261
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.393 -33.875
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.219 -18.386
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -457.872 -2.443.440
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.111.141 -37.576.541
Ödenen Temettüler
-17.661.000 -38.541.000
Alınan Faiz
549.859 964.459
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-650.069 -25.878.437
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-650.069 -25.878.437
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 13.183.450 30.017.994
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 12.533.381 4.139.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 12.533.381 13.183.450
Ticari Alacaklar
11.973.393 11.287.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.973.393 11.287.141
Diğer Alacaklar
191.302 187.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
191.302 187.290
Peşin Ödenmiş Giderler
3.504.866 3.403.895
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.504.866 3.403.895
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 27.493 21.772
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
28.230.435 28.083.548
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.230.435 28.083.548
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 913.249.872 912.792.000
Maddi Duran Varlıklar
371.736 437.724
Taşıtlar
7 338.171 397.863
Mobilya ve Demirbaşlar
7 32.166 38.462
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7 1.399 1.399
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
52.917 62.125
Bilgisayar Yazılımları
52.917 62.125
Peşin Ödenmiş Giderler
15.215.551 16.606.297
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 15.215.551 16.606.297
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 379.530 332.933
Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
929.284.402 930.245.875
TOPLAM VARLIKLAR
957.514.837 958.329.423
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 3.363.276 3.016.547
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.363.276 3.016.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
314.471 83.388
Diğer Borçlar
22.573.935 18.031.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 22.203.935 17.661.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
370.000 370.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.013.570 782.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 2.013.570 782.562
Kısa Vadeli Karşılıklar
338.363 230.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
338.363 230.827
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
720.708 673.696
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
720.708 673.696
ARA TOPLAM
29.324.323 22.818.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.324.323 22.818.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.679.799 1.501.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.679.799 1.501.202
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.184.762 1.243.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.184.762 1.243.032
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.864.561 2.744.234
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.188.884 25.562.254
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
925.325.953 932.767.169
Ödenmiş Sermaye
87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-127.760 -127.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
56.913.521 48.639.667
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
766.793.377 767.818.957
Net Dönem Karı veya Zararı
14.743.784 29.433.274
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
925.325.953 932.767.169
TOPLAM KAYNAKLAR
957.514.837 958.329.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 62.539.398 959.535.895 0 959.535.895
Transferler
5.688.771 56.850.627 -62.539.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.016.269 14.016.269 0 14.016.269
Kar Payları
-56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 14.016.269 917.350.164 0 917.350.164
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 29.433.274 932.767.169 0 932.767.169
Transferler
8.273.854 21.159.420 -29.433.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.743.784 14.743.784 0 14.743.784
Kar Payları
-22.185.000 -22.185.000 0 -22.185.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 56.913.521 766.793.377 14.743.784 925.325.953 0 925.325.953


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.743.784 14.016.269 7.363.229 -544.659
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.743.784 14.016.269 7.363.229 -544.659
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.743.784 14.016.269 7.363.229 -544.659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957370


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.427 Değişim: 0,23% Hacim : 4.923 Mio.TL Son veri saati : 12:34
Düşük 1.424 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,4588 Değişim: 0,38%
Düşük 8,4182 16.09.2021 Yüksek 8,4654
Açılış: 8,4269
9,9696 Değişim: -0,03%
Düşük 9,9414 16.09.2021 Yüksek 9,9994
Açılış: 9,9725
484,96 Değişim: -0,23%
Düşük 483,43 16.09.2021 Yüksek 487,21
Açılış: 486,06
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.