KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2021 - 19:11
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 10.072.304 17.209.972
Satışların Maliyeti
9 -1.500.878 -1.849.909
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.571.426 15.360.063
BRÜT KAR (ZARAR)
8.571.426 15.360.063
Genel Yönetim Giderleri
-326.413 -251.920
Pazarlama Giderleri
-754.409 -614.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
312.568 856.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-117.602 -227.022
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.685.570 15.123.090
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.685.570 15.123.090
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.685.570 15.123.090
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.685.570 15.123.090
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.685.570 15.123.090
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.685.570 15.123.090
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 0,09000000 0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.022.712 34.516.167
Dönem Karı (Zararı)
7.685.570 15.123.090
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.685.570 15.123.090
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-164.522 -818.117
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 40.384 37.298
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.982 4.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.982 4.722
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-226.888 -860.137
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-226.888 -860.137
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
286.120 19.009.891
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -802.244 -3.114.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-802.244 -3.114.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.462 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.462 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 580.527 -1.738.130
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 481.708 2.394.463
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 22.216 -51.715
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
459.492 2.446.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
61.794 53.354
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.248 19.662.000
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16.248 19.662.000
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5 117.679 2.014.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-168.130 -261.767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-168.130 -261.767
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.807.168 33.314.864
Alınan Faiz
226.888 860.137
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -11.344 341.166
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-394.540 -1.071.245
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.393 -39.070
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.393 -20.712
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -18.358
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -391.147 -1.032.175
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.661.000 -56.202.000
Ödenen Temettüler
-17.661.000 -56.202.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.032.828 -22.757.078
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.032.828 -22.757.078
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 12.909.285 29.130.726
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 2.876.457 6.373.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 2.876.457 12.909.285
Ticari Alacaklar
9.074.443 8.272.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9.074.443 8.272.199
Diğer Alacaklar
179.073 177.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
179.073 177.611
Peşin Ödenmiş Giderler
2.678.207 3.592.452
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.678.207 3.592.452
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 11.344 0
ARA TOPLAM
14.819.524 24.951.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.819.524 24.951.547
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
2 100.000 100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 913.183.147 912.792.000
Maddi Duran Varlıklar
7 370.246 401.080
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.093 47.250
Bilgisayar Yazılımları
41.093 47.250
Peşin Ödenmiş Giderler
16.833.726 16.500.008
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 16.833.726 16.500.008
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
930.528.212 929.840.338
TOPLAM VARLIKLAR
945.347.736 954.791.885
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.642.521 1.160.813
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 22.216 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.620.305 1.160.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 45.222 14.242
Diğer Borçlar
22.201.248 17.661.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 22.201.248 17.661.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 749.711 632.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
749.711 632.032
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.814 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30.814 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 284.940 343.991
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
284.940 343.991
ARA TOPLAM
24.954.456 19.812.078
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.954.456 19.812.078
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 233.857 211.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
233.857 211.875
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.133.845 1.242.924
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.133.845 1.242.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.367.702 1.454.799
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.322.158 21.266.877
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
919.025.578 933.525.008
Ödenmiş Sermaye
12 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.001 -13.001
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 56.913.521 48.639.667
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
767.436.457 768.041.019
Net Dönem Karı veya Zararı
7.685.570 29.854.292
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
919.025.578 933.525.008
TOPLAM KAYNAKLAR
945.347.736 954.791.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 62.671.881 959.872.716 0 959.872.716
Transferler
5.688.771 56.983.110 -62.671.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.123.090 15.123.090 0 15.123.090
Kar Payları
-56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 15.123.090 918.793.806 0 918.793.806
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 29.854.292 933.525.008 0 933.525.008
Transferler
8.273.854 21.580.438 -29.854.292
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.685.570 7.685.570 0 7.685.570
Kar Payları
-22.185.000 -22.185.000 0 -22.185.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 56.913.521 767.436.457 7.685.570 919.025.578 0 919.025.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.685.570 15.123.090
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.685.570 15.123.090
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.685.570 15.123.090http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937070


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.