KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2021 - 18:26
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 42.816.171 71.755.567
Satışların Maliyeti
13 -8.456.308 -9.707.076
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.359.863 62.048.491
BRÜT KAR (ZARAR)
34.359.863 62.048.491
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.674.418 -1.412.065
Pazarlama Giderleri
14 -3.762.470 -2.664.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.817.444 5.031.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -886.127 -331.269
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.854.292 62.671.881
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.854.292 62.671.881
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.854.292 62.671.881
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.854.292 62.671.881
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.854.292 62.671.881
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.854.292 62.671.881
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,34300000 0,72000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.134.851 58.946.442
Dönem Karı (Zararı)
29.854.292 62.671.881
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29.854.292 62.671.881
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-472.752 -4.099.208
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 128.229 119.552
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
285.641 578.584
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 285.641 578.584
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.092 43.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 44.092 43.238
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.398.373 -3.006.142
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.398.373 -3.006.142
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
467.659 -1.834.440
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7.859 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
6,16 459.800 -1.834.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.115.249 -2.388.762
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.680.017 -3.432.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.680.017 -3.432.243
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-177.611 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-177.611 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.157.192 16.609
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.207 382.170
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -54.271 -249.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 81.478 631.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.460 -2.328
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5 -631.743 286.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-857.387 360.533
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-857.387 360.533
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.266.291 56.183.911
Alınan Faiz
16 1.398.373 3.006.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 0 -94.783
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 470.187 -148.828
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.815.292 -9.441.169
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.267 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.267 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.759 -160.609
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.712 -147.020
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.047 -13.589
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -7.776.800 -9.280.560
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.541.000 -49.824.900
Ödenen Temettüler
12 -38.541.000 -49.824.900
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.221.441 -319.627
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.221.441 -319.627
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 29.130.726 29.450.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 12.909.285 29.130.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 12.909.285 29.130.726
Ticari Alacaklar
8.272.199 10.237.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 8.272.199 10.237.857
Diğer Alacaklar
177.611 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
177.611 0
Peşin Ödenmiş Giderler
3.592.452 2.779.821
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.592.452 2.779.821
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 0 470.187
ARA TOPLAM
24.951.547 42.618.591
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.951.547 42.618.591
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
2 100.000 100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 912.792.000 905.475.000
Maddi Duran Varlıklar
7 401.080 520.566
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.250 25.360
Bilgisayar Yazılımları
47.250 25.360
Peşin Ödenmiş Giderler
16.500.008 16.155.447
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 16.500.008 16.155.447
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
929.840.338 922.276.373
TOPLAM VARLIKLAR
954.791.885 964.894.964
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.160.813 1.133.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 54.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.160.813 1.079.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 14.242 12.782
Diğer Borçlar
17.661.000 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 17.661.000 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 632.032 1.263.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
632.032 1.263.775
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 343.991 1.694.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
343.991 1.694.066
ARA TOPLAM
19.812.078 4.104.229
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.812.078 4.104.229
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 211.875 167.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
211.875 167.783
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 1.242.924 750.236
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.242.924 750.236
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.454.799 918.019
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.266.877 5.022.248
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
933.525.008 959.872.716
Ödenmiş Sermaye
12 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.001 -13.001
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 48.639.667 42.950.896
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
768.041.019 767.259.909
Net Dönem Karı veya Zararı
29.854.292 62.671.881
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
933.525.008 959.872.716
TOPLAM KAYNAKLAR
954.791.885 964.894.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 65.976.534 947.025.735 0 947.025.735
Transferler
7.430.456 58.546.078 -65.976.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
62.671.881 62.671.881 0 62.671.881
Kar Payları
-49.824.900 -49.824.900 0 -49.824.900
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 62.671.881 959.872.716 0 959.872.716
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 62.671.881 959.872.716 0 959.872.716
Transferler
5.688.771 56.983.110 -62.671.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.854.292 29.854.292 0 29.854.292
Kar Payları
-56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 29.854.292 933.525.008 0 933.525.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
29.854.292 62.671.881
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.854.292 62.671.881
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.854.292 62.671.881http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912357


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.