KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.05.2020 - 18:53
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 20.817.846 21.140.654
Satışların Maliyeti
9 -5.611.533 -5.268.747
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.206.313 15.871.907
BRÜT KAR (ZARAR)
15.206.313 15.871.907
Genel Yönetim Giderleri
-277.142 -283.325
Pazarlama Giderleri
-1.092.451 -1.942.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
875.081 1.690.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-59.209 -14.726
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.652.592 15.322.249
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.652.592 15.322.249
Finansman Giderleri
-171.836 -25.961
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.480.756 15.296.288
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10 80.173 -6.193
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -16.603
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
80.173 10.410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.560.929 15.290.095
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.560.929 15.290.095
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11 14.560.929 15.290.095
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 0,17000000 0,18000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.179.876 16.068.556
Dönem Karı (Zararı)
14.560.929 15.290.095
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.560.929 15.290.095
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-492.848 -1.491.320
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 43.366 55.339
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
422.799 17.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
422.799 17.090
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-878.840 -1.570.336
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -80.173 6.192
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 395
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 395
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.786.759 2.761.904
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.512.907 904.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -3.512.907 904.199
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.646 -1.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.646 -1.433
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 -1.586.248 908.072
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.900.443 525.670
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.900.443 525.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
224.193 423.659
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.423.794 -10.109
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.423.794 -10.109
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5 2.467.241 531.299
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-127.111 -519.453
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-127.111 -519.453
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.854.840 16.560.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -230.695
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 325.036 -261.428
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.084.408 -4.482.724
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.192
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.192
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.233 -641.112
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -33.875 -641.112
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.358 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.032.175 -3.843.804
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.323.160 -38.429.446
Ödenen Temettüler
-56.202.000 -39.999.782
Alınan Faiz
878.840 1.570.336
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.227.692 -26.843.614
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.227.692 -26.843.614
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 30.017.994 29.660.366
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 6.790.302 2.816.752


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 6.790.302 30.017.994
Ticari Alacaklar
16.969.039 13.456.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 16.969.039 13.456.132
Diğer Alacaklar
11.367 8.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.367 8.721
Peşin Ödenmiş Giderler
2.805.645 2.779.821
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.805.645 2.779.821
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 131.826 470.187
ARA TOPLAM
26.708.179 46.732.855
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.708.179 46.732.855
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 906.507.175 905.475.000
Maddi Duran Varlıklar
559.069 564.547
Taşıtlar
7 504.101 516.448
Mobilya ve Demirbaşlar
7 53.569 46.700
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7 1.399 1.399
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
64.608 50.263
Bilgisayar Yazılımları
64.608 50.263
Peşin Ödenmiş Giderler
17.847.753 16.287.329
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 17.847.753 16.287.329
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 272.351 192.178
Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
925.265.752 922.584.113
TOPLAM VARLIKLAR
951.973.931 969.316.968
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 5.668.165 3.767.722
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.668.165 3.767.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
310.124 85.931
Diğer Borçlar
20.043.794 620.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 19.673.794 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
370.000 620.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.910.660 1.443.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 3.910.660 1.443.419
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 0 13.325
Kısa Vadeli Karşılıklar
203.966 157.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
203.966 157.240
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.754.988 2.106.959
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.754.988 2.106.959
ARA TOPLAM
31.891.697 8.194.596
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.891.697 8.194.596
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.212.207 836.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.212.207 836.134
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
975.203 750.343
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
975.203 750.343
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.187.410 1.586.477
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.079.107 9.781.073
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
917.894.824 959.535.895
Ödenmiş Sermaye
11 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-127.760 -127.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.639.667 42.950.896
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
767.818.957 767.170.330
Net Dönem Karı veya Zararı
14.560.929 62.539.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
917.894.824 959.535.895
TOPLAM KAYNAKLAR
951.973.931 969.316.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 35.520.440 758.232.451 66.193.235 946.821.397 0 946.821.397
Transferler
7.430.456 58.762.779 -66.193.235 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.290.095 15.290.095 0 15.290.095
Kar Payları
-49.824.900 0 -49.824.900 0 -49.824.900
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 15.290.095 912.286.592 0 912.286.592
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 62.539.398 959.535.895 0 959.535.895
Transferler
5.688.771 56.850.627 -62.539.398 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.560.929 14.560.929 0 14.560.929
Kar Payları
-56.202.000 0 -56.202.000 0 -56.202.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 14.560.929 917.894.824 0 917.894.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.560.929 15.290.095
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.560.929 15.290.095
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.560.929 15.290.095http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847033


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: -0,98% Hacim : 123.366 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.786 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,1826 Değişim: 0,00%
Düşük 32,1313 23.05.2024 Yüksek 32,2362
Açılış: 32,1814
34,9080 Değişim: 0,16%
Düşük 34,7423 23.05.2024 Yüksek 35,0837
Açılış: 34,8528
2.409,37 Değişim: -2,13%
Düşük 2.407,82 23.05.2024 Yüksek 2.468,14
Açılış: 2.461,71
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.