KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2020 - 22:37
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 71.755.567 67.329.750
Satışların Maliyeti
13 -9.707.076 -7.071.303
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.048.491 60.258.447
BRÜT KAR (ZARAR)
62.048.491 60.258.447
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.412.065 -1.619.943
Pazarlama Giderleri
14 -2.664.328 -5.350.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 5.031.052 13.089.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -331.269 -400.458
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
62.671.881 65.976.534
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.671.881 65.976.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
62.671.881 65.976.534
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
62.671.881 65.976.534
DÖNEM KARI (ZARARI)
62.671.881 65.976.534
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
62.671.881 65.976.534
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,72000000 0,75800000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.946.442 56.515.126
Dönem Karı (Zararı)
62.671.881 65.976.534
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
62.671.881 65.976.534
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.099.208 -11.709.341
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 119.552 46.100
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
578.584 560.214
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 578.584 560.214
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.238 55.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 43.238 55.521
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -3.006.142 -3.177.005
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.006.142 -3.177.005
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.834.440 -9.194.171
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6,16 -1.834.440 -9.194.171
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.388.762 -607.713
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.432.243 -2.950.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.432.243 -2.950.506
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16.609 709.533
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
382.170 -147.564
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -249.582 99.170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 631.752 -246.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.328 712
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5 286.497 741.137
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
360.533 1.038.975
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
360.533 1.038.975
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.183.911 53.659.480
Alınan Faiz
16 3.006.142 3.177.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -94.783 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -148.828 -321.359
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.441.169 -6.047.584
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 53.699
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 0 53.699
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-160.609 -490.454
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -147.020 -464.409
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.589 -26.045
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -9.280.560 -5.610.829
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.824.900 -42.377.700
Ödenen Temettüler
12 -49.824.900 -42.377.700
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-319.627 8.089.842
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-319.627 8.089.842
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 29.450.353 21.360.511
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 29.130.726 29.450.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 29.130.726 29.450.353
Ticari Alacaklar
10.237.857 7.384.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 10.237.857 7.384.198
Peşin Ödenmiş Giderler
2.779.821 2.724.732
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.779.821 2.724.732
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 470.187 321.359
ARA TOPLAM
42.618.591 39.880.642
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.618.591 39.880.642
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
2 100.000 100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 905.475.000 894.360.000
Maddi Duran Varlıklar
7 520.566 472.541
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.360 32.328
Bilgisayar Yazılımları
25.360 32.328
Peşin Ödenmiş Giderler
16.155.447 16.227.145
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 16.155.447 16.227.145
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
922.276.373 911.192.014
TOPLAM VARLIKLAR
964.894.964 951.072.656
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 1.133.606 751.436
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 54.271 303.853
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.079.335 447.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 12.782 15.110
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.263.775 977.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.263.775 977.278
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.694.066 1.349.092
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.694.066 1.349.092
ARA TOPLAM
4.104.229 3.092.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.104.229 3.092.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 167.783 219.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
167.783 219.328
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
750.236 734.677
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
750.236 734.677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
918.019 954.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.022.248 4.046.921
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
959.872.716 947.025.735
Ödenmiş Sermaye
12 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.001 -13.001
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 42.950.896 35.520.440
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
767.259.909 758.538.731
Net Dönem Karı veya Zararı
62.671.881 65.976.534
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
959.872.716 947.025.735
TOPLAM KAYNAKLAR
964.894.964 951.072.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 29.285.244 615.117.906 192.033.721 923.426.901 0 923.426.901
Transferler
6.235.196 185.798.525 -192.033.721
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
65.976.534 65.976.534 0 65.976.534
Kar Payları
-42.377.700 -42.377.700 0 -42.377.700
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 65.976.534 947.025.735 0 947.025.735
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 65.976.534 947.025.735 0 947.025.735
Transferler
7.430.456 58.546.078 -65.976.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
62.671.881 62.671.881 0 62.671.881
Kar Payları
-49.824.900 -49.824.900 0 -49.824.900
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 62.671.881 959.872.716 0 959.872.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
62.671.881 65.976.534
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.671.881 65.976.534
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
62.671.881 65.976.534http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821893


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,58% Hacim : 16.232 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.419
Açılış: 1.411
9,3324 Değişim: 0,02%
Düşük 9,3167 19.10.2021 Yüksek 9,3393
Açılış: 9,3308
10,8522 Değişim: 0,01%
Düşük 10,8311 19.10.2021 Yüksek 10,8573
Açılış: 10,8507
528,73 Değişim: -0,20%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 529,86
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.