KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2019 - 22:43
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 82.658.779 71.836.611
Satışların Maliyeti
13 -20.048.822 -18.891.811
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.609.957 52.944.800
BRÜT KAR (ZARAR)
62.609.957 52.944.800
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.683.174 -1.374.971
Pazarlama Giderleri
14 -7.387.445 -5.558.905
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 13.160.552 146.217.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -405.019 -122.240
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.294.871 192.106.225
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.294.871 192.106.225
Finansman Giderleri
-46.395 -19.463
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.248.476 192.086.762
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-55.241 -17.184
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -16.603 -16.176
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -38.638 -1.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
66.193.235 192.069.578
DÖNEM KARI (ZARARI)
66.193.235 192.069.578
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
66.193.235 192.069.578
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,76100000 2,20800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 23.675.901 616.554.732 42.005.980 769.111.884 0 769.111.884
Transferler
5.609.343 36.396.637 -42.005.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
192.069.578 192.069.578 0 192.069.578
Kar Payları
-38.175.600 -38.175.600 0 -38.175.600
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 127.760 29.285.244 614.775.769 192.069.578 923.005.862 0 923.005.862
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 127.760 29.285.244 614.775.769 192.069.578 923.005.862 0 923.005.862
Transferler
6.235.196 185.834.382 -192.069.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.193.235 66.193.235 0 66.193.235
Kar Payları
-42.377.700 -42.377.700 0 -42.377.700
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 127.760 35.520.440 758.232.451 66.193.235 946.821.397 0 946.821.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.626.954 33.500.119
Dönem Karı (Zararı)
66.193.235 192.069.578
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
66.193.235 192.069.578
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.463.882 -145.265.424
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 92.673 147.784
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
593.366 160.845
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 593.366 160.845
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 205.866 188.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
205.866 188.160
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -3.216.857 -2.221.414
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.216.857 -2.221.414
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.194.171 -143.557.983
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6,16 -9.194.171 -143.557.983
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 55.241 17.184
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-763.316 -15.085.819
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.426.220 -41.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.426.220 -41.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17 -644
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17 -644
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
319.558 -1.893.730
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.544.104 -15.741.247
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 0 -23.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.544.104 -15.717.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.351 6.398
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
5 1.700.247 -438.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.100.363 3.023.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 1.745.968
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.100.363 1.277.641
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.966.037 31.718.335
Alınan Faiz
16 3.216.857 2.221.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -213.863 -96.076
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -342.077 -343.554
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.054.415 -3.406.139
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.699 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-497.285 -39.122
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -471.240 -22.321
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.045 -16.801
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -5.610.829 -3.367.017
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.377.700 -38.175.600
Ödenen Temettüler
12 -42.377.700 -38.175.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.194.839 -8.081.620
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.194.839 -8.081.620
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 21.465.527 29.547.147
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 29.660.366 21.465.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
66.193.235 192.069.578
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.193.235 192.069.578
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
66.193.235 192.069.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 29.660.366 21.465.527
Ticari Alacaklar
11.860.065 7.027.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.860.065 7.027.211
Diğer Alacaklar
7.451 7.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.451 7.432
Peşin Ödenmiş Giderler
3.132.755 2.699.716
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.132.755 2.699.716
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 326.355 327.734
ARA TOPLAM
44.986.992 31.527.620
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.986.992 31.527.620
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 894.360.000 879.555.000
Maddi Duran Varlıklar
552.680 202.116
Taşıtlar
7 472.388 83.019
Mobilya ve Demirbaşlar
7 76.903 111.350
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7 3.389 7.747
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.328 31.978
Bilgisayar Yazılımları
32.328 31.978
Peşin Ödenmiş Giderler
16.227.145 16.979.742
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 16.227.145 16.979.742
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 133.421 172.059
Diğer Duran Varlıklar
105.547 105.547
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
105.547 105.547
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
911.411.121 897.046.442
TOPLAM VARLIKLAR
956.398.113 928.574.062
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 4.299.585 2.755.481
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.299.585 2.755.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 86.198 87.549
Ertelenmiş Gelirler
1.936.388 236.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
5 1.936.388 236.141
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 11.607 10.726
Kısa Vadeli Karşılıklar
132.309 122.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 132.309 122.350
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.638.378 1.074.661
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.638.378 1.074.661
ARA TOPLAM
8.104.465 4.286.908
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.104.465 4.286.908
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
737.575 755.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 737.575 755.531
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
734.676 525.761
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
734.676 525.761
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.472.251 1.281.292
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.576.716 5.568.200
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
946.821.397 923.005.862
Ödenmiş Sermaye
12 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-127.760 -127.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 35.520.440 29.285.244
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
758.232.451 614.775.769
Net Dönem Karı veya Zararı
66.193.235 192.069.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
946.821.397 923.005.862
TOPLAM KAYNAKLAR
956.398.113 928.574.062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741490


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.657 Değişim: 0,00% Hacim : 90.053 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.585 27.05.2024 Yüksek 10.759
Açılış: 10.701
32,1785 Değişim: 0,14%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,2625
Açılış: 32,1324
35,0253 Değişim: 0,17%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,1017
Açılış: 34,9671
2.430,62 Değişim: 0,05%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.439,40
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.