KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 - 19:23
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 58.750.105 51.741.422 20.336.326 17.411.762
Satışların Maliyeti
9 -14.247.470 -14.336.181 -4.704.909 -5.547.763
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.502.635 37.405.241 15.631.417 11.863.999
BRÜT KAR (ZARAR)
44.502.635 37.405.241 15.631.417 11.863.999
Genel Yönetim Giderleri
-872.918 -836.025 -285.429 -189.019
Pazarlama Giderleri
-5.495.392 -4.448.902 -2.904.595 -2.145.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.244.402 1.812.770 841.000 599.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-722.695 -308.605 35.636 -34.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.656.032 33.624.479 13.318.029 10.094.700
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.656.032 33.624.479 13.318.029 10.094.700
Finansman Giderleri
-20.889 -11.499 -1.945 -3.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.635.143 33.612.980 13.316.084 10.091.474
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-51.115 -4.685 -27.440 -7.011
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -51.115 -4.685 -27.440 -7.011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.584.028 33.608.295 13.288.644 10.084.463
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.584.028 33.608.295 13.288.644 10.084.463
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
39.584.028 33.608.295 13.288.644 10.084.463
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 0,45500000 0,38600000 0,15300000 0,11600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 23.675.901 616.554.732 42.005.980 769.111.884 0 769.111.884
Transferler
5.609.343 36.396.637 -42.005.980
Dönem Karı (Zararı)
33.608.295 33.608.295 0 33.608.295
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33.608.295 33.608.295 0 33.608.295
Kar Payları
-38.175.600 -38.175.600 0 -38.175.600
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 29.285.244 614.775.769 33.608.295 764.544.579 0 764.544.579
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 29.285.244 614.775.769 192.069.578 923.005.862 0 923.005.862
Transferler
6.502.334 185.567.244 -192.069.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39.584.028 39.584.028 0 39.584.028
Dönem Karı (Zararı)
39.584.028 39.584.028 0 39.584.028
Kar Payları
-42.377.700 -42.377.700 0 -42.377.700
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 35.787.578 757.965.313 39.584.028 920.212.190 0 920.212.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.412.852 25.895.025
Dönem Karı (Zararı)
39.584.028 33.608.295
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39.584.028 33.608.295
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.200.564 -1.146.889
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
76.937 111.326
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
346.535 224.151
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 346.535 224.151
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.444 146.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.444 146.366
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.750.294 -1.633.417
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.750.294 -1.633.417
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 51.115 4.685
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
53.699 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7 53.699 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.411.833 -6.235.475
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-907.245 3.467.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -907.245 3.467.636
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42 -224.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42 -224.266
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-201.870 -1.911.775
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
204.116 -11.233.517
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 0 -23.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 204.116 -11.210.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
191.026 200.256
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
392.468 7.730
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.229
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
383.239 7.730
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
5 2.233.023 814.444
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
500.357 2.644.017
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
327.734 1.761.719
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
172.623 882.298
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.795.297 26.225.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-145.914 -112.791
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -236.531 -218.115
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.472.445 -1.704.421
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.774 -36.741
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -6.831 -19.940
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.943 -16.801
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -3.447.671 -1.667.680
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.627.406 -36.542.185
Ödenen Temettüler
-42.377.700 -38.175.600
Alınan Faiz
1.750.294 1.633.415
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.686.999 -12.351.581
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.686.999 -12.351.581
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14 21.465.527 29.547.147
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14 17.778.528 17.195.566


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
39.584.028 33.608.295 13.288.644 10.084.463
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.584.028 33.608.295 13.288.644 10.084.463
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
39.584.028 33.608.295 13.288.644 10.084.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 17.778.528 21.465.527
Ticari Alacaklar
7.587.921 7.027.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 7.587.921 7.027.211
Diğer Alacaklar
7.474 7.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.474 7.432
Peşin Ödenmiş Giderler
3.136.213 2.699.716
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.136.213 2.699.716
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 225.805 327.734
ARA TOPLAM
28.735.941 31.527.620
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.735.941 31.527.620
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 883.002.671 879.555.000
Maddi Duran Varlıklar
7 97.437 202.116
Taşıtlar
17.105 83.019
Mobilya ve Demirbaşlar
76.946 111.350
Diğer Maddi Duran Varlıklar
3.386 7.747
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.798 31.978
Bilgisayar Yazılımları
30.798 31.978
Peşin Ödenmiş Giderler
5 16.745.115 16.979.742
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.745.115 16.979.742
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 120.945 172.059
Diğer Duran Varlıklar
105.547 105.547
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
105.547 105.547
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
900.102.513 897.046.442
TOPLAM VARLIKLAR
928.838.454 928.574.062
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.959.597 2.755.481
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 2.959.597 2.755.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
278.575 87.549
Diğer Borçlar
404.580 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.229 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
395.351 0
Ertelenmiş Gelirler
5 2.469.164 236.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.469.164 236.141
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 0 10.726
Kısa Vadeli Karşılıklar
74.589 122.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
74.589 122.350
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.062.548 1.074.661
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.062.548 1.074.661
ARA TOPLAM
7.249.053 4.286.908
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.249.053 4.286.908
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
678.823 755.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
678.823 755.531
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
698.388 525.761
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
698.388 525.761
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.377.211 1.281.292
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.626.264 5.568.200
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
920.212.190 923.005.862
Ödenmiş Sermaye
11 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-127.760 -127.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
35.787.578 29.285.244
Yasal Yedekler
35.787.578 29.285.244
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
757.965.313 614.775.769
Net Dönem Karı veya Zararı
11 39.584.028 192.069.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
920.212.190 923.005.862
TOPLAM KAYNAKLAR
928.838.454 928.574.062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718707


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,8909 Değişim: -0,32%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 28,9633
Açılış: 28,9633
31,1763 Değişim: -0,12%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3402
Açılış: 31,2142
1.867,42 Değişim: 0,04%
Düşük 1.859,58 11.12.2023 Yüksek 1.868,87
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.