KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 18:36
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 19.188.394 16.968.202
Satışların Maliyeti
10 -4.191.220 -4.326.695
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.997.174 12.641.507
BRÜT KAR (ZARAR)
14.997.174 12.641.507
Genel Yönetim Giderleri
-371.290 -360.674
Pazarlama Giderleri
-1.273.225 -780.980
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.074.034 897.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-49.932 -83.782
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.376.761 12.313.868
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.376.761 12.313.868
Finansman Giderleri
-7.830 -4.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.368.931 12.309.240
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -44.882 -4.693
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-16.162 -2.967
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-28.720 -1.726
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.324.049 12.304.547
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.324.049 12.304.547
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12 14.324.049 12.304.547
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,16500000 0,14100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 23.675.901 616.554.732 42.005.980 769.111.884 0 769.111.884
Transferler
5.570.234 36.435.746 -42.005.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.304.547 12.304.547 0 12.304.547
Kar Payları
-38.175.600 -38.175.600 0 -38.175.600
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 29.246.135 614.814.878 12.304.547 743.240.831 0 743.240.831
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 29.285.244 614.775.769 192.069.578 923.005.862 0 923.005.862
Transferler
6.470.852 185.598.726 -192.069.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.324.049 14.324.049 0 14.324.049
Kar Payları
-34.321.500 -34.321.500 0 -34.321.500
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 35.756.096 766.052.995 14.324.049 903.008.411 0 903.008.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.929.436 14.075.653
Dönem Karı (Zararı)
14.324.049 12.304.547
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.324.049 12.304.547
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-896.107 -798.704
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.230 36.533
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -27.880
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 -27.880
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.009 -14.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
44.009 -14.816
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.014.228 -797.234
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.014.228 -797.234
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 44.882 4.693
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.117.310 3.158.963
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.497.249 2.533.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.497.249 2.533.163
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-445 -322
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-445 -322
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-727.200 -1.041.740
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-671.758 -3.623.110
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 0 -13.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-671.758 -3.609.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
204.473 182.183
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.889 8.807
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.889 8.807
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
5 1.485.166 2.710.995
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
320.936 2.388.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.500 1.385.638
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
332.436 1.003.349
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.545.252 14.664.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-125.222 -5.240
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -490.594 -611.793
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 0 27.880
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.073.541 -451.123
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.762 -23.896
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -5.762 -12.595
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -11.301
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.067.779 -427.227
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.307.272 -37.378.366
Ödenen Temettüler
-34.321.500 -38.175.600
Alınan Faiz
1.014.228 797.234
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.451.377 -23.753.836
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.451.377 -23.753.836
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14 21.465.527 29.547.147
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14 2.014.150 5.793.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.324.049 12.304.547
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.324.049 12.304.547
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.324.049 12.304.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
14 2.014.150 21.465.527
Ticari Alacaklar
5.529.962 7.027.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.529.962 7.027.211
Diğer Alacaklar
7.877 7.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.877 7.432
Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.430.331 2.699.716
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.430.331 2.699.716
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 479.868 327.734
ARA TOPLAM
10.462.188 31.527.620
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.462.188 31.527.620
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 880.622.779 879.555.000
Maddi Duran Varlıklar
7 179.313 202.116
Taşıtlar
77.605 83.019
Mobilya ve Demirbaşlar
95.416 111.350
Diğer Maddi Duran Varlıklar
6.292 7.747
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.314 31.978
Bilgisayar Yazılımları
31.314 31.978
Peşin Ödenmiş Giderler
5 17.976.327 16.979.742
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.976.327 16.979.742
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 143.339 172.059
Diğer Duran Varlıklar
117.046 105.547
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
117.046 105.547
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
899.070.118 897.046.442
TOPLAM VARLIKLAR
909.532.306 928.574.062
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 2.083.723 2.755.481
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.083.723 2.755.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
300.911 87.549
Ertelenmiş Gelirler
5 1.721.307 236.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.721.307 236.141
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 16.162 10.726
Kısa Vadeli Karşılıklar
145.410 122.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
145.410 122.350
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.062.542 1.074.661
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.062.542 1.074.661
ARA TOPLAM
5.330.055 4.286.908
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.330.055 4.286.908
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
651.258 755.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
651.258 755.531
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
542.582 525.761
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
542.582 525.761
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.193.840 1.281.292
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.523.895 5.568.200
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
903.008.411 923.005.862
Ödenmiş Sermaye
12 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-127.760 -127.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
35.756.096 29.285.244
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
766.052.995 614.775.769
Net Dönem Karı veya Zararı
12 14.324.049 192.069.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
903.008.411 923.005.862
TOPLAM KAYNAKLAR
909.532.306 928.574.062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682515


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.493 Değişim: 0,00% Hacim : 23.492 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.495
Açılış: 1.475
9,6110 Değişim: 0,28%
Düşük 9,5752 26.10.2021 Yüksek 9,6189
Açılış: 9,5845
11,1623 Değişim: 0,23%
Düşük 11,1127 26.10.2021 Yüksek 11,1786
Açılış: 11,1372
556,87 Değişim: -0,01%
Düşük 555,43 26.10.2021 Yüksek 557,79
Açılış: 556,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.