" />

KAP ***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 21:36
KAP ***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 0 0 0 0 483.627 6.483.627 6.483.627
Transferler
24.150 459.477 -483.627 0 0
Dönem Karı (Zararı)
848.757 848.757 848.757
Sermaye Arttırımı
1.500.000 -457.575 1.042.425 1.042.425
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.902 -1.902 -1.902
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 0 0 24.150 0 848.757 8.372.907 8.372.907
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 0 0 24.150 0 968.833 8.492.983 8.492.983
Transferler
194.177 -968.833 -774.656 -774.656
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.596 9.596 9.596
Dönem Karı (Zararı)
76.852.995 76.852.995 76.852.995
Sermaye Arttırımı
22.500.000 56.485.894 78.985.894 78.985.894
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 56.485.894 9.596 218.327 0 76.852.995 163.566.812 163.566.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.160.852 -4.534.450
Dönem Karı (Zararı)
76.852.995 848.757
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.851.393 16.415
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.892 0
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
77.805 16.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 77.805 16.207
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 -291.276 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 23.047.972 208
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.901.538 -5.314.623
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-40.017.658 -5.192.966
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -19.259
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.901.163 -57.508
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -452.503 -39.915
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -11.107 -22.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -413.749 10.454
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.894.642 6.757
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.802.850 -4.449.451
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
348.406 -84.999
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.596 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-352.162 -9.166
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -9.166
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-352.162 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.976.071 1.040.523
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
22.500.000 1.040.523
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.485.894 0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.485.894
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-9.823 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.784.761 -3.503.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.784.761 -3.503.093
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.965.583 6.595.112
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
138.750.344 3.092.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 138.750.344 6.965.583
Finansal Yatırımlar
4 41.427.844 1.410.186
Diğer Alacaklar
8.383.680 482.517
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.626.032 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.757.648 482.517
Peşin Ödenmiş Giderler
454.792 3.334
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 302.678 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 152.114 3.334
ARA TOPLAM
189.016.660 8.861.620
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
189.016.660 8.861.620
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
15.159 19.100
Mobilya ve Demirbaşlar
8 15.159 19.100
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 24.530 18.367
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.159 1.114
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 0 9.230
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.848 47.811
TOPLAM VARLIKLAR
189.058.508 8.909.431
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.457 5.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.457 5.048
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 9.457 5.048
Ticari Borçlar
72.482 83.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 8.463 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 64.019 83.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 523.969 111.833
Diğer Borçlar
1.938.557 42.302
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.938.557 42.302
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 22.744.495 105.991
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.028 22.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 21.028 22.649
ARA TOPLAM
25.309.988 371.412
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.309.988 371.412
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.376 14.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.376 14.962
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 20.376 14.962
Uzun Vadeli Karşılıklar
103.766 24.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 103.766 24.340
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 57.566 5.734
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
181.708 45.036
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.491.696 416.448
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
163.566.812 8.492.983
Ödenmiş Sermaye
13 30.000.000 7.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
56.485.894 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.596 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.596 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.596 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 218.327 24.150
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
13 76.852.995 968.833
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
163.566.812 8.492.983
TOPLAM KAYNAKLAR
189.058.508 8.909.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 99.035.436 1.837.694 80.007.377 1.693.428
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
99.035.436 1.837.694 80.007.377 1.693.428
BRÜT KAR (ZARAR)
99.035.436 1.837.694 80.007.377 1.693.428
Genel Yönetim Giderleri
16 -13.157.362 -1.800.335 -8.227.924 -779.410
Pazarlama Giderleri
16 -294.581 -20.219 -109.459 -5.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 14.889.469 855.422 10.254.291 -809.026
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -253.675 -24.689 -192.270 -6.371
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
100.219.287 847.873 81.732.015 92.902
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
100.219.287 847.873 81.732.015 92.902
Finansman Giderleri
18 -318.320 0 -240.245 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
99.900.967 847.873 81.491.770 92.902
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.047.972 884 -23.057.468 -1.378
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-22.990.108 0 -22.990.108 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -57.864 884 -67.360 -1.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
76.852.995 848.757 58.434.302 91.524
DÖNEM KARI (ZARARI)
76.852.995 848.757 58.434.302 91.524
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22 76.852.995 848.757 58.434.302 91.524
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Zarar) 22 2,56150000 0,11320000 0,10600000 -0,01300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.596 0 9.596 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.794 0 12.794 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.198 0 -3.198 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.198 0 -3.198 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.596 0 9.596 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.862.591 848.757 58.443.898 91.524
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
76.862.591 848.757 58.443.898 91.524http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212087


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.