KAP ***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 20:54
KAP ***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 -539.198 2.502.828 1.097.982 941.186 -5.568.279 19.434.519 0 19.434.519 19.434.519
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-5.568.279 5.568.279 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-223.959 -1.354.236 1.578.195 0 1.578.195 1.578.195
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 -763.157 2.502.828 1.097.982 -4.627.093 -1.354.236 17.856.324 0 17.856.324 17.856.324
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 -286.108 2.502.828 1.097.982 -4.627.093 893.925 20.581.534 20.581.534 20.581.534
Transferler
893.925 -893.925
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.241 6.663.841 6.715.082 6.715.082
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 -234.867 2.502.828 1.097.982 -3.733.168 6.663.841 27.296.616 27.296.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.627.761 3.610.080
Dönem Karı (Zararı)
6.663.841 -1.354.238
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.663.841 -1.354.238
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.559.645 6.280.541
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 3.673.923 1.802.753
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
267.199 24.221
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-21 267.199 24.221
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
841.066 300.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 794.158 345.273
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
46.908 -45.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.493.160 4.247.656
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 4.493.160 4.247.656
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.284.297 -94.362
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.922.465 -964.915
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.465.413 -1.387.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.465.413 -1.387.533
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -227.412 841.018
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-45.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-181.939 841.018
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.481.930 -2.480.731
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 48.856 1.948.219
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48.856 1.948.219
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.203.434 114.112
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.203.434 114.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.301.021 3.961.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -964.486 -351.308
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-708.774
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.055.022 -5.445.619
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 120.791 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
120.791
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.175.813 -5.445.619
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.175.813 -1.164.177
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -4.281.442
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.073.515 1.468.651
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 1.429.660 23.772.050
Kredilerden Nakit Girişleri
1.429.660 23.772.050
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -10.010.015 -18.055.743
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.010.015 -18.055.743
Ödenen Temettüler
0
Ödenen Faiz
23 -4.493.160 -4.247.656
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.500.776 -366.888
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.500.776 -366.888
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.423.146 1.894.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 922.370 1.527.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 922.370 2.423.146
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
4 15.167.349 13.969.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.167.349 13.969.135
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
10 283.535 755.662
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
45.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
238.062 755.662
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
6 15.816.077 14.334.147
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.448.223 1.324.258
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.448.223 1.324.258
Diğer Dönen Varlıklar
9 365.510 833.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
365.510 833.815
ARA TOPLAM
35.003.064 33.640.163
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.003.064 33.640.163
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
10 59.950 16.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
59.950 16.071
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 10.100.000 10.100.000
Maddi Duran Varlıklar
12 8.844.555 7.749.918
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 28.908.636 30.877.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 11.471 46.616
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 778.892
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.924.612 49.569.031
TOPLAM VARLIKLAR
82.927.676 83.209.194
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.328.692 14.875.497
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 14.328.692 14.875.497
Banka Kredileri
7.903.744 7.372.198
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.370.228 7.463.145
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.720 40.154
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.475.793 8.321.848
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 5.475.793 8.321.848
Banka Kredileri
5.475.793 8.321.848
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
4 12.439.954 12.391.098
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.439.954 12.391.098
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.080.418 1.389.567
Diğer Borçlar
10 721 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
721
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 840.094 514.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
840.094 514.854
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 214.390 167.482
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
214.390 167.482
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
187.343 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
187.343
ARA TOPLAM
35.567.405 37.660.346
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.567.405 37.660.346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.522.239 23.709.734
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 18.522.239 23.709.734
Banka Kredileri
7.572.200 5.080.159
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.950.039 18.629.575
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.023.201 1.257.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.023.201 1.257.580
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
518.215
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.063.655 24.967.314
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.631.060 62.627.660
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.296.616 20.581.534
Ödenmiş Sermaye
18 21.000.000 21.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.267.961 2.216.720
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.267.961 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-234.867
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.502.828
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.502.828
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-286.108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.097.982 1.097.982
Yasal Yedekler
1.097.982 1.097.982
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.733.168 -4.627.093
Net Dönem Karı veya Zararı
6.663.841 893.925
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.296.616 20.581.534
TOPLAM KAYNAKLAR
82.927.676 83.209.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 81.916.730 60.681.086 23.550.181 20.548.613
Satışların Maliyeti
20 -49.054.039 -39.358.633 -14.181.498 -12.258.278
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.862.691 21.322.453 9.368.683 8.290.335
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
32.862.691 21.322.453 9.368.683 8.290.335
Genel Yönetim Giderleri
20 -6.798.704 -5.201.189 -2.418.623 -1.346.194
Pazarlama Giderleri
20 -10.766.479 -8.731.967 -3.181.567 -3.286.118
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -707.085 -720.699 -136.468 -252.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.820.444 2.607.524 8.808 813.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.717.647 -2.052.621 1.330.059 912.334
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.693.220 7.223.501 4.970.892 5.131.870
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 46.848 46.848
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.740.068 7.223.501 5.017.740 5.131.870
Finansman Gelirleri
23 1.651.944 1.066.422 909.064 829.104
Finansman Giderleri
23 -8.590.271 -9.738.523 -4.366.508 -6.402.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.801.741 -1.448.600 1.560.296 -441.941
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.137.900 94.362 -322.620 -94.690
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -853.603 0 -311.671 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.284.297 94.362 -10.949 -94.690
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.663.841 -1.354.238 1.237.676 -536.631
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.663.841 -1.354.238 1.237.676 -536.631
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.663.841 -1.354.238 1.237.676 -536.631
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
51.241 -223.959 -384.505 -122.466
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 64.051 -279.949 -480.632 -149.830
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.810 55.990 96.127 27.364
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-12.810 55.990 96.127 27.364
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.241 -223.959 -384.505 -122.466
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.715.082 -1.578.197 853.171 -659.097
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.715.082 -1.578.197 853.171 -659.097http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973817


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.190 Değişim: 1,41% Hacim : 81.154 Mio.TL Son veri saati : 15:03
Düşük 9.089 29.02.2024 Yüksek 9.196
Açılış: 9.100
31,2242 Değişim: 0,07%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,3072
Açılış: 31,2017
33,9191 Değişim: 0,20%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.038,21 Değişim: -0,12%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.048,08
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.