KAP ***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 20:52
KAP ***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 -346.186 2.502.828 665.662 54.155 2.372.088 21.248.547 0 21.248.547
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-100.358 -100.358 0 -100.358
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.300.000 104.180 967.908 -2.372.088 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.651 6.049.326 6.077.977 0 6.077.977
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-701.705 -701.705 0 -701.705
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17.300.000 -317.535 2.502.828 769.842 220.000 6.049.326 26.524.461 0 26.524.461
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.300.000 -317.535 2.502.828 769.842 220.000 6.049.326 26.524.461 0 26.524.461
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
3.700.000 328.140 2.021.186 -6.049.326 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-221.663 -5.568.279 -5.789.942 0 -5.789.942
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-1.300.000 1.300.000 0 1.300.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 -539.198 2.502.828 1.097.982 941.186 -5.568.279 19.434.519 0 19.434.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.580.999 5.234.254
Dönem Karı (Zararı)
-5.568.279 6.049.326
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.568.279 6.049.326
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.799.819 5.244.156
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 3.058.620 2.329.084
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
241.440 -181.387
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-21 241.440 518.612
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -699.999
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.047.971 270.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 889.269 270.519
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
158.702
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.148.006 1.211.765
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -16.871
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 5.194.768 1.270.610
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-46.762 -41.974
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.463.856 1.614.175
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.232.362 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.232.362
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.941.499 -3.932.177
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.324.481 -3.948.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.324.481 -3.948.724
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.432.725 2.022.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.432.725 2.022.611
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.243.599 -4.780.699
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
768.981 1.317.380
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
768.981 1.317.380
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-358.637 1.457.255
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-358.637 1.457.255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.709.959 7.361.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-812.795 -111.807
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-268.896 -1.860.907
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
210.651 -154.337
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.784.329 -7.111.475
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.635.567 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 3.635.567
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.419.896 -7.111.475
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.409.239 -7.012.544
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.657 -98.931
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.173.253 1.409.449
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.532.448 5.067.070
Kredilerden Nakit Girişleri
32.532.448 5.067.070
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.864.427 -1.741.047
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.864.427 -1.741.047
Ödenen Temettüler
-1.300.000 -701.705
Ödenen Faiz
-5.194.768 -1.231.740
Alınan Faiz
16.871
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
807.925 -467.772
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
807.925 -467.772
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.086.650 1.554.422
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.894.575 1.086.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.894.575 1.086.650
Ticari Alacaklar
4 10.813.972 12.379.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.813.972 12.379.893
Diğer Alacaklar
10 391.305 29.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
391.305 29.198
Stoklar
6 12.715.440 11.471.841
Peşin Ödenmiş Giderler
7 351.638 344.676
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
351.638 344.676
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 224.543 44.353
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.288.211 468.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.288.211 468.985
ARA TOPLAM
27.679.684 25.825.596
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.679.684 25.825.596
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 16.071 16.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.071 16.071
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 8.645.000 8.645.000
Maddi Duran Varlıklar
12 6.414.727 19.665.823
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 26.719.951
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 88.915 128.443
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.552.487 308.057
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.552.487 308.057
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.110.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.547.534 28.763.394
TOPLAM VARLIKLAR
72.227.218 54.588.990
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 16.489.973 7.802.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.489.973 7.802.409
Banka Kredileri
11.694.797 5.690.341
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.676.250 2.034.974
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 118.926 77.094
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.000.393 2.095.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.000.393 2.095.561
Banka Kredileri
3.000.393 2.095.561
Ticari Borçlar
4 6.570.095 4.963.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.570.095 4.963.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.559.796 1.139.796
Diğer Borçlar
933.994
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 933.994
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 302.232 146.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
302.232 146.872
Kısa Vadeli Karşılıklar
158.702
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 158.702
ARA TOPLAM
28.081.191 17.082.551
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.081.191 17.082.551
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 23.686.865 10.068.135
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 23.686.865 10.068.135
Banka Kredileri
5 6.133.063 2.410.604
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 17.553.802 7.657.531
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.024.643 663.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.024.643 663.985
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 249.858
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.711.508 10.981.978
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.792.699 28.064.529
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.434.519 26.524.461
Ödenmiş Sermaye
18 21.000.000 17.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.963.630 2.185.293
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.502.828 2.502.828
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-539.198 -317.535
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.097.982 769.842
Yasal Yedekler
1.097.982 769.842
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
941.186 220.000
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.568.279 6.049.326
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.434.519 26.524.461
TOPLAM KAYNAKLAR
72.227.218 54.588.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 59.634.062 59.305.923
Satışların Maliyeti
20 -44.311.182 -35.982.607
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.322.880 23.323.316
BRÜT KAR (ZARAR)
15.322.880 23.323.316
Genel Yönetim Giderleri
20 -6.825.500 -6.956.053
Pazarlama Giderleri
20 -10.445.571 -8.363.802
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.253.782 -493.883
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.638.437 2.298.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.610.025 -1.126.139
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.173.561 8.681.597
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 2.232.362 699.999
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
22 -121.000 -64.442
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.062.199 9.317.154
Finansman Gelirleri
23 2.649.819 2.830.657
Finansman Giderleri
23 -8.619.755 -4.484.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.032.135 7.663.501
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.463.856 -1.614.175
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.655.270
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.463.856 41.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.568.279 6.049.326
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.568.279 6.049.326
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.568.279 6.049.326
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-221.663 28.651
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17 -284.184 35.814
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
62.521 -7.163
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
62.521 -7.163
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-221.663 28.651
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.789.942 6.077.977
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.789.942 6.077.977http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823652


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.028 Değişim: 0,27% Hacim : 30.513 Mio.TL Son veri saati : 12:56
Düşük 3.015 19.08.2022 Yüksek 3.052
Açılış: 3.025
18,1012 Değişim: 0,12%
Düşük 18,0302 19.08.2022 Yüksek 18,1093
Açılış: 18,079
18,2203 Değişim: -0,22%
Düşük 18,1985 19.08.2022 Yüksek 18,2861
Açılış: 18,261
1.020,68 Değişim: -0,08%
Düşük 1.016,82 19.08.2022 Yüksek 1.023,00
Açılış: 1.021,53
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.