KAP ***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2019 - 20:15
KAP ***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 -346.186 2.502.828 665.662 54.155 2.372.088 21.248.547 21.248.547
Transferler
16 1.300.000 104.180 -1.404.180 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
122.411 2.949.048 3.071.459 3.071.459
Sermaye Arttırımı
2.372.088 -2.372.088 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17.300.000 -223.775 2.502.828 769.842 1.022.063 2.949.048 24.320.006 24.320.006
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.300.000 -317.535 2.502.828 769.842 220.000 6.049.326 26.524.461 26.524.461
Transferler
3.700.000 328.140 -4.028.140
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.516 -2.731.389 -2.652.873 -2.652.873
Sermaye Arttırımı
6.049.326 -6.049.326
Kar Payları
-1.300.000 -1.300.000 -1.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 -239.019 2.502.828 1.098.982 941.186 -2.731.389 22.571.588 22.571.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.483.668 1.263.977
Dönem Karı (Zararı)
-2.985.759 3.802.156
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.985.759 3.802.156
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.035.454 1.831.917
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 2.753.700 777.502
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
70.837 89.092
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 70.837 89.092
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-865 61.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 8.958 121.109
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.823 -59.930
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.211.782 904.144
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -4.087
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 3.211.782 908.231
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.360.136 -3.351.107
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-556.258 -2.780.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-556.258 -2.780.452
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-228.618 -1.110.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-228.618 -1.110.077
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.218.492 -1.360.823
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.265.752 924.156
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.265.752 924.156
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.622.520 976.089
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.622.520 976.089
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.689.559 2.282.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -242.771 -111.806
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-964.883
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 36.880 57.700
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.606.878 -220.137
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.606.878 -220.137
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -4.606.878 -220.137
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.538.213 1.091.827
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6.598.005 1.995.971
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6.598.005 1.995.971
Ödenen Temettüler
16 -1.300.000
Ödenen Faiz
20 -3.211.782 -908.231
Alınan Faiz
451.990 4.087
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-584.997 2.135.667
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-584.997 2.135.667
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.086.650 1.554.422
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
501.653 3.690.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 501.653 1.086.650
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
4 12.828.434 12.379.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.828.434 12.379.893
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 93.815 29.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
93.815 29.198
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
6 13.690.333 11.471.841
Peşin Ödenmiş Giderler
7 443.364 535.558
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
443.364 535.558
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 224.545 44.353
Diğer Dönen Varlıklar
875.360 468.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
875.360 468.985
ARA TOPLAM
28.657.504 26.016.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.657.504 26.016.478
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
16.071 16.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.071 16.071
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 8.645.000 8.645.000
Maddi Duran Varlıklar
11 21.003.467 19.665.823
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 102.743 128.443
Peşin Ödenmiş Giderler
7 373.370 117.175
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.140.651 28.572.512
TOPLAM VARLIKLAR
58.798.155 54.588.990
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 9.816.314 7.802.409
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.091.316 2.095.561
Ticari Borçlar
4 7.084.125 3.818.373
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.084.125 3.818.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.233.587 1.139.796
Diğer Borçlar
9 104.193 2.079.540
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
104.193 2.079.540
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 388.390 146.872
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
21.717.925 17.082.551
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.717.925 17.082.551
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 13.673.998 10.068.135
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 778.431 663.985
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 56.213 249.858
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.508.642 10.981.978
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.226.567 28.064.529
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.571.588 26.524.461
Ödenmiş Sermaye
16 21.000.000 17.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.502.828 2.502.828
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.502.828 2.502.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-239.019 -317.535
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-239.019 -317.535
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.097.982 769.842
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
941.186 220.000
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.731.389 6.049.326
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.571.588 26.524.461
TOPLAM KAYNAKLAR
58.798.155 54.588.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 30.494.061 28.488.277
Satışların Maliyeti
18 -21.183.837 -16.869.642
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.310.224 11.618.635
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.310.224 11.618.635
Genel Yönetim Giderleri
18 -5.064.643 -2.921.608
Pazarlama Giderleri
18 -5.108.714 -4.180.860
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -538.430 -188.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.787.893 877.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -183.214 -496.678
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.203.116 4.708.362
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.203.116 4.708.362
Finansman Gelirleri
20 433.158 564.646
Finansman Giderleri
20 -4.622.033 -1.470.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.985.759 3.802.156
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
254.370 -853.108
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -964.883
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 254.370 111.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.731.389 2.949.048
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.731.389 2.949.048
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.731.389 2.949.048
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
78.516 122.411
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 98.145 153.014
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.629 -30.603
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-19.629 -30.603
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.516 122.411
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.652.873 3.071.459
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.652.873 3.071.459http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778120


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: -0,98% Hacim : 123.366 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.786 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,1997 Değişim: 0,06%
Düşük 32,1313 23.05.2024 Yüksek 32,2362
Açılış: 32,1814
34,9497 Değişim: 0,28%
Düşük 34,7423 23.05.2024 Yüksek 35,0837
Açılış: 34,8528
2.424,98 Değişim: -1,49%
Düşük 2.423,32 23.05.2024 Yüksek 2.468,14
Açılış: 2.461,71
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.