KAP ***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2019 - 20:20
KAP ***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -151.733 -181.349 587.152 -38.058 1.770.723 16.986.735 16.986.735
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
16 1.000.000 78.510 692.213 -1.770.723 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-164.837 2.502.828 2.372.088 4.710.079 4.710.079
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
16 -600.000 -600.000 -600.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
151.733 151.733 151.733
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 -346.186 2.502.828 665.662 54.155 2.372.088 21.248.547 21.248.547
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 -346.186 2.502.828 665.662 54.155 2.372.088 21.248.547 21.248.547
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-100.358 -100.358 -100.358
Transferler
16 1.300.000 104.180 967.908 -2.372.088
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.651 6.049.326 6.077.977 6.077.977
Kar Payları
-701.705 -701.705 -701.705
Dönem Sonu Bakiyeler
17.300.000 -317.535 2.502.828 769.842 220.000 6.049.326 26.524.461 26.524.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.234.254 -651.845
Dönem Karı (Zararı)
6.049.326 2.372.088
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.049.326 2.372.088
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.244.156 2.928.715
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 2.329.084 1.405.551
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-181.387 165.040
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-19 518.612 165.040
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -699.999
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
270.519 130.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 270.519 130.545
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.211.765 772.603
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.871 -71
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.270.610 694.850
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
84.592
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-41.974 -6.768
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.614.175 646.057
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -191.081
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-191.081
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.932.177 -5.484.198
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.948.724 -1.510.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.948.724 -1.510.569
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.022.611 -2.900.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.022.611 -2.900.878
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.780.699 -2.332.700
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.317.380 894.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.317.380 894.527
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.457.255 365.422
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.457.255 365.422
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.361.305 -183.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -111.807 -182.195
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.860.907 -404.190
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -154.337 117.935
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.111.475 -842.879
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
216.595
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 216.595
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.111.475 -1.059.474
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -7.012.544 -1.059.474
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -98.931
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.409.449 1.690.707
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.067.070 4.953.056
Kredilerden Nakit Girişleri
5.067.070 4.953.056
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.741.047 -2.003.098
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.741.047 -2.003.098
Ödenen Temettüler
-701.705 -600.000
Ödenen Faiz
-1.231.740 -659.322
Alınan Faiz
16.871 71
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-467.772 195.983
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-467.772 195.983
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.554.422 1.358.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.086.650 1.554.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.086.650 1.554.422
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
4 12.379.893 8.907.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.379.893 8.907.807
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 29.198 19.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
29.198 19.899
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
6 11.471.841 6.691.142
Peşin Ödenmiş Giderler
7 535.558 557.180
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
535.558 557.180
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
44.353
Diğer Dönen Varlıklar
468.985 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
468.985
ARA TOPLAM
26.016.478 17.730.450
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.016.478 17.730.450
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
16.071 6.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.071 6.624
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 8.645.000 7.945.001
Maddi Duran Varlıklar
19.665.823 7.820.914
Tesis, Makine ve Cihazlar
17.958.563 5.616.649
Taşıtlar
703.689 959.576
Mobilya ve Demirbaşlar
335.929 304.530
Özel Maliyetler
667.642 940.159
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 128.443 65.825
Diğer Haklar
128.443 65.825
Peşin Ödenmiş Giderler
117.175 2.605.895
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
117.175 2.605.895
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.572.512 18.444.259
TOPLAM VARLIKLAR
54.588.990 36.174.709
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.802.409 2.287.821
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.802.409 2.287.821
Banka Kredileri
5.690.341 1.637.954
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.034.974 557.665
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 77.094 92.202
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.095.561 2.213.287
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.095.561 2.213.287
Banka Kredileri
2.095.561 2.213.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
4 4.963.919 2.991.345
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.963.919 2.991.345
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.139.796 744.617
Diğer Borçlar
9 933.994 421.279
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
933.994 421.279
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
8 146.872 252.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
146.872 252.705
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 161.284
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
17.082.551 9.072.338
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.082.551 9.072.338
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.068.135 5.028.946
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 10.068.135 5.028.946
Banka Kredileri
2.410.604 3.019.242
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.657.531 2.009.704
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 663.985 541.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
663.985 541.087
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 249.858 283.791
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.981.978 5.853.824
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.064.529 14.926.162
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 26.524.461 21.248.547
Ödenmiş Sermaye
17.300.000 16.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.185.293 2.156.642
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
2.502.828 2.502.828
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-317.535 -346.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 769.842 665.662
Yasal Yedekler
769.842 665.662
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
220.000 54.155
Net Dönem Karı veya Zararı
6.049.326 2.372.088
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.524.461 21.248.547
TOPLAM KAYNAKLAR
54.588.990 36.174.709


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 59.305.923 40.661.891
Satışların Maliyeti
18 -35.982.607 -27.297.121
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.323.316 13.364.770
BRÜT KAR (ZARAR)
23.323.316 13.364.770
Genel Yönetim Giderleri
18 -6.956.053 -4.492.143
Pazarlama Giderleri
18 -8.363.802 -6.069.199
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-493.883 -41.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.298.158 929.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.190.581 -513.729
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.617.155 3.178.119
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 699.999 191.081
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.317.154 3.369.200
Finansman Gelirleri
20 2.830.657 756.479
Finansman Giderleri
20 -4.484.310 -1.107.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.663.501 3.018.145
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.614.175 -646.057
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.655.270 -565.474
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 41.095 -80.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.049.326 2.372.088
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.049.326 2.372.088
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.049.326 2.372.088
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.651 -164.837
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
15 35.814 -206.046
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.163 41.209
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.163 41.209
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 2.502.828
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.780.920
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -278.092
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-278.092
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.651 2.337.991
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.077.977 4.710.079
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.077.977 4.710.079http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742961


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,45% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6219 Değişim: -0,06%
Düşük 8,6196 22.09.2021 Yüksek 8,6282
Açılış: 8,6272
10,1170 Değişim: 0,00%
Düşük 10,1098 22.09.2021 Yüksek 10,1329
Açılış: 10,1172
491,93 Değişim: -0,07%
Düşük 491,82 22.09.2021 Yüksek 492,55
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.