KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 20:25
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.963.258.354 -5.932.015 41.243.984 1.695.822.705 2.523.894.700 6.725.636.425 -546.157 6.725.090.268
Transferler
364.000.000 46.606.314 2.113.288.386 0 0
Dönem Karı (Zararı)
928.459.144 928.459.144 462.729 928.921.873
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.931.777 4.931.777 -721.168 4.210.609
Dönem Sonu Bakiyeler
728.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.963.258.354 -1.000.238 87.850.298 3.809.111.091 928.459.144 7.659.027.346 -804.596 7.658.222.750
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
728.000.000 0 -3.364.272 146.712.969 3.982.600.716 -1.103.080 87.850.298 380.911.091 8.312.975.560 17.062.783.282 -547.874 17.062.235.408
Transferler
728.000.000 193.716.072 7.391.259.488 -8.312.975.560 0 0
Dönem Karı (Zararı)
5.530.560.859 5.530.560.859 -17.419.809 5.513.141.050
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.475.176.798 -1.283.663 2.473.893.135 447.614 2.474.340.749
Dönem Sonu Bakiyeler
728.000.000 728.000.000 -3.364.272 146.712.969 6.457.777.514 -2.386.743 281.566.370 11.200.370.579 5.530.560.859 25.067.237.276 -17.520.069 25.049.717.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.380.813 358.124.579
Dönem Karı (Zararı)
5.513.141.050 928.921.873
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.513.141.050 928.921.873
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.217.445.965 -16.170.287
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 31.861.026 28.228.251
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 580.787
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 580.787
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.493.878 6.562.292
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 -7.852.398 57.925.740
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.852.398 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 57.925.740
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 0 15.593.724
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.241.767.208 -120.473.883
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.470.815.305 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-770.951.903 -120.473.883
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-9.623.673 -5.837.004
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
442.410 1.249.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-239.078.164 -554.700.354
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-199.013.536 -94.204.709
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-478.604.197 -117.703.288
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-91.759.546 296.533.581
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
94.815.684 -97.401.856
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
297.476.876 -427.630.548
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
297.476.876 -427.630.548
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
138.006.555 -114.293.534
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.616.921 358.051.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.458.214 -1.282.990
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.777.894 1.356.337
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-642.320.708 -208.089.036
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.218.536 143.226
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.218.536 143.226
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.635.176 -218.212.843
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -75.635.176 -218.212.843
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -667.950.720 0
Alınan Faiz
99.046.652 9.980.581
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-284.163.543 279.959.046
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
238.954.192 400.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5 238.954.192 400.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -431.923.481 -52.134.633
Ödenen Faiz
-91.194.254 -67.906.321
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-876.103.438 429.994.589
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-876.103.438 429.994.589
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.182.544.615 832.355.013
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
306.441.177 1.262.349.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 306.441.177 1.182.544.615
Finansal Yatırımlar
11 3.179.257.119 2.100.117.628
Ticari Alacaklar
293.119.189 84.426.962
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 99.661.852 9.383.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 193.457.337 75.043.629
Diğer Alacaklar
16.101.339 10.427.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 16.101.339 10.427.986
Stoklar
8 1.004.754.782 912.995.236
Peşin Ödenmiş Giderler
1.201.975.026 1.043.609.902
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23 12.877.821 180.423
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.189.097.205 1.043.429.479
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 3.791.096 2.013.202
Diğer Dönen Varlıklar
90.209.752 83.682.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 90.209.752 83.682.838
ARA TOPLAM
6.095.649.480 5.419.818.369
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.095.649.480 5.419.818.369
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 420.735 420.735
Ticari Alacaklar
0 9.678.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 9.678.691
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 15.251.498.277 10.112.732.252
Maddi Duran Varlıklar
13 6.562.210.885 4.045.291.071
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.846.978 20.476.790
Şerefiye
2.580.730 3.023.139
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
17.266.248 17.453.651
Peşin Ödenmiş Giderler
757.808 7.386
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 757.808 7.386
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 17.031.856 7.408.183
Diğer Duran Varlıklar
792.281 1.691.485
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 792.281 1.691.485
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.852.558.820 14.197.706.593
TOPLAM VARLIKLAR
27.948.208.300 19.617.524.962
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 560.917.651 595.249.874
Ticari Borçlar
434.215.707 339.400.023
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 68.047.265 32.530.397
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 366.168.442 306.869.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 25.070.820 7.167.908
Diğer Borçlar
148.675.476 30.676.419
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 115.600.500 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 33.074.976 30.676.419
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
676.841.911 411.019.909
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 676.841.911 411.019.909
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.515.604 5.268.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.270.705 2.181.771
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.244.899 3.087.109
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
164.621 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
164.621 0
ARA TOPLAM
1.853.401.790 1.388.783.013
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.853.401.790 1.388.783.013
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 989.638.267 1.148.275.333
Diğer Borçlar
6.721.617 4.781.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.721.617 4.781.652
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
42.776.568 11.121.694
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
42.776.568 11.121.694
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.952.851 2.327.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.952.851 2.327.862
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.045.089.303 1.166.506.541
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.898.491.093 2.555.289.554
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.067.237.276 17.062.783.282
Ödenmiş Sermaye
15 728.000.000 728.000.000
Sermaye Avansı
728.000.000 0
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.455.390.771 3.981.497.636
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.455.390.771 3.981.497.636
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 6.457.777.514 3.982.600.716
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.386.743 -1.103.080
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
281.566.370 87.850.298
Yasal Yedekler
281.566.370 87.850.298
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.200.370.579 3.809.111.091
Net Dönem Karı veya Zararı
5.530.560.859 8.312.975.560
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-17.520.069 -547.874
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.049.717.207 17.062.235.408
TOPLAM KAYNAKLAR
27.948.208.300 19.617.524.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 614.787.639 1.613.434.581 316.581.695 768.059.501
Satışların Maliyeti
18 -404.420.038 -832.745.928 -228.600.173 -301.356.049
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
210.367.601 780.688.653 87.981.522 466.703.452
BRÜT KAR (ZARAR)
210.367.601 780.688.653 87.981.522 466.703.452
Genel Yönetim Giderleri
19 -56.000.238 -22.583.576 -39.578.632 -13.487.385
Pazarlama Giderleri
19 -23.961.666 -24.241.183 -14.158.657 -15.265.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 4.579.594.324 38.821.500 4.536.139.347 2.902.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -137.761.262 -68.684.470 -125.844.290 -33.579.884
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.572.238.759 704.000.924 4.444.539.290 407.272.997
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
262.522.796 6.291.629 215.037.890 3.377.075
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.834.761.555 710.292.553 4.659.577.180 410.650.072
Finansman Gelirleri
21 793.632.959 316.236.882 619.646.706 144.192.108
Finansman Giderleri
21 -124.531.156 -103.444.566 -81.623.766 -73.223.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.503.863.358 923.084.869 5.197.600.120 481.618.421
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.277.692 5.837.004 -8.421.615 252.323
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 9.277.692 5.837.004 -8.421.615 252.323
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.513.141.050 928.921.873 5.189.178.505 481.870.744
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.513.141.050 928.921.873 5.189.178.505 481.870.744
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-17.419.809 462.729 -13.874.041 90.398
Ana Ortaklık Payları
5.530.560.859 928.459.144 5.203.052.546 481.780.346
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 17 7,59700000 1,54400000 7,14700000 0,80100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.473.893.135 3.945.422 2.474.200.271 -143.465
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.475.176.798 0 2.475.176.798 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.540.396 4.931.777 -1.156.475 -179.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
256.733 -986.355 179.948 35.866
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
256.733 -986.355 179.948 35.866
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.473.893.135 3.945.422 2.474.200.271 -143.465
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.987.034.185 932.867.295 7.663.378.776 481.727.279
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-16.972.195 -258.439 -14.005.365 -182.249
Ana Ortaklık Payları
8.004.006.380 933.125.734 7.677.384.141 481.909.528http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187967


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6320 Değişim: -0,49%
Düşük 32,5920 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
34,9598 Değişim: -0,80%
Düşük 34,9364 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.425,19 Değişim: -0,82%
Düşük 2.422,61 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.