KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2023 - 18:53
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 233.830.795 38.223.330 2.901.673.000 3.309.417.459 7.116.016.476 7.116.016.476
Transferler
364.000.000 2.945.417.459 -3.309.417.549 0 0
Dönem Karı (Zararı)
481.617.010 481.617.010 481.617.010
Dönem Sonu Bakiyeler
728.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 233.830.795 38.223.330 5.847.090.459 481.617.010 7.597.633.486 7.597.633.486
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
728.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 430.269.704 84.829.644 5.800.484.145 10.327.912.131 17.640.367.516 17.640.367.516
Transferler
10.327.912.131 -10.327.912.131 0 0
Dönem Karı (Zararı)
392.283.135 392.283.135 392.283.135
Dönem Sonu Bakiyeler
728.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 430.269.704 84.829.644 16.128.396.276 392.283.135 18.032.650.651 18.032.650.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-429.606.483 -310.975.296
Dönem Karı (Zararı)
392.283.135 481.617.010
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
392.283.135 481.617.010
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-81.881.925 -86.218.050
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 304.966 407.157
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 244.818
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 244.818
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
681.651 1.207.609
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 -20.360.784 8.009.451
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
58.761.084
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-121.648.258 -96.573.594
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-121.648.258 -96.573.594
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
379.416 486.509
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-738.362.087 -706.010.744
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.861.515 16.012.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-572.001.143 26.096.657
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.199.934 442.786.046
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.100.000 -398.882.095
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-80.527.342 -613.758.909
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-80.527.342 -613.758.909
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.127.847 -178.264.977
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-427.960.877 -310.611.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-274.543 -387.210
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.371.063 23.698
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
47.483.565 -2.144.299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 143.226
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 143.226
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-562.078 -50.581
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -562.078 -50.581
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -7.042.784
Alınan Faiz
22 48.045.643 4.805.840
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.231.980 -59.543.679
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.000.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
5 200.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-290.547.121 -46.728.388
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -290.547.121 -46.728.388
Ödenen Faiz
22 -27.684.859 -12.815.291
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-500.354.898 -372.663.274
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-500.354.898 -372.663.274
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.089.044.582 722.936.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
588.689.684 350.272.904


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 588.689.683 1.089.044.582
Finansal Yatırımlar
11 2.703.060.666 2.059.480.031
Ticari Alacaklar
163.119.624 92.579.418
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 31.878.079 35.937.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 131.241.545 56.642.207
Diğer Alacaklar
8.017.532 8.739.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.017.532 8.739.039
Stoklar
8 933.901.628 899.701.693
Peşin Ödenmiş Giderler
1.093.760.892 1.041.663.034
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.063.314.791 5.446.102
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 30.446.101 1.036.216.932
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.995.208 1.624.145
Diğer Dönen Varlıklar
10 63.979.499 63.900.681
ARA TOPLAM
5.557.524.732 5.256.732.623
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.557.524.732 5.256.732.623
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 439.270.439 439.270.439
Ticari Alacaklar
0 9.678.691
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 9.678.691
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 14.128.955.455 14.128.955.455
Maddi Duran Varlıklar
13 50.458.500 50.188.314
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.858.616 17.251.106
Şerefiye
14 2.643.723 3.023.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.214.893 14.227.967
Diğer Duran Varlıklar
10 305.078 1.691.481
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.635.848.088 14.647.035.486
TOPLAM VARLIKLAR
20.193.372.820 19.903.768.109
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 436.241.304 503.104.979
Ticari Borçlar
283.873.151 278.773.151
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 37.602.217 34.402.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 246.270.934 244.370.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.037.487 1.513.987
Diğer Borçlar
25.017.410 21.490.131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 25.017.410 21.490.131
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
306.292.587 393.819.929
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 306.292.587 393.819.929
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.503.153 3.218.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.074.083 789.645
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.429.070 2.429.070
ARA TOPLAM
1.056.965.092 1.201.920.892
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.056.965.092 1.201.920.892
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.079.972.021 1.044.894.383
Diğer Borçlar
3.601.013 3.523.945
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.601.013 3.523.945
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18.101.702 11.101.702
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 18.101.702 11.101.702
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.082.341 1.959.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.082.341 1.959.671
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.103.757.077 1.061.479.701
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.160.722.169 2.263.400.593
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.032.650.651 17.640.367.516
Ödenmiş Sermaye
16 728.000.000 728.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
430.269.704 430.269.704
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
430.269.704 430.269.704
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 430.269.704 430.269.704
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
84.829.644 84.829.644
Yasal Yedekler
84.829.644 84.829.644
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.128.396.276 5.800.484.145
Net Dönem Karı veya Zararı
392.283.135 10.327.912.131
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.032.650.651 17.640.367.516
TOPLAM KAYNAKLAR
20.193.372.820 19.903.768.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 268.048.354 836.092.424
Satışların Maliyeti
19 -79.516.819 -494.373.036
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
188.531.535 341.719.388
BRÜT KAR (ZARAR)
188.531.535 341.719.388
Genel Yönetim Giderleri
20 -6.880.076 -5.884.520
Pazarlama Giderleri
20 -1.558.613 -6.883.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 33.884.697 83.244.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.026.308 -21.018.904
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
210.951.235 391.177.110
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
47.484.906 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
258.436.141 391.177.110
Finansman Gelirleri
22 169.693.901 103.639.401
Finansman Giderleri
22 -35.846.907 -13.199.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
392.283.135 481.617.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
392.283.135 481.617.010
DÖNEM KARI (ZARARI)
392.283.135 481.617.010
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
392.283.135 481.617.010
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,53890000 0,66200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
392.283.135 481.617.010
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
392.283.135 481.617.010http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149970


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.