KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 19:36
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 38.223.330 1.823.416.561 1.078.256.439 3.732.135.613 3.732.135.613
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.078.256.439 -1.078.256.439 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 108.170.404 108.170.404 108.170.404
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 38.223.330 2.901.673.000 108.170.404 3.840.306.017 3.840.306.017
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 233.830.795 38.223.330 2.901.673.000 3.309.417.459 7.116.016.476 7.116.016.476
Transferler
364.000.000 2.945.417.459 -3.309.417.459 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 481.617.010 481.617.010 481.617.010
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
728.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 233.830.795 38.223.330 5.847.090.459 481.617.010 7.597.633.486 7.597.633.486


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-310.975.296 70.512.332
Dönem Karı (Zararı)
481.617.010 108.170.404
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
481.617.010 108.170.404
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-86.218.050 12.655.709
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19, 20 407.157 364.779
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
244.818 -63.332
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 244.818 -63.332
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.207.609 156.484
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 8.009.451 7.434.089
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 0 3.831.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-96.573.594 -607.339
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-96.573.594 -607.339
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
486.509 1.540.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-706.010.744 -49.604.498
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.012.534 19.523.540
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.096.657 -26.106.659
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
442.786.046 99.236.163
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-398.882.095 -167.094.025
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-613.758.909 50.398.293
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-613.758.909 50.398.293
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-178.264.977 -25.561.810
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-310.611.784 71.221.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-387.210 -33.149
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23.698 -676.134
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.144.299 5.465.481
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
143.226 172.960
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 143.226 122.000
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 50.960
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.581 -175.638
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -50.581 -175.638
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.042.784 0
Alınan Faiz
22 4.805.840 5.468.159
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.543.679 -76.662.364
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -46.728.388 -63.760.116
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -46.728.388 -63.760.116
Ödenen Faiz
22 -12.815.291 -12.902.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-372.663.274 -684.551
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-372.663.274 -684.551
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
722.936.178 486.639.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
350.272.904 485.954.458


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 350.272.904 722.936.178
Finansal Yatırımlar
11 548.694.978 448.213.015
Ticari Alacaklar
23.883.812 40.141.164
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 11.083.944 14.635.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.799.868 25.505.229
Diğer Alacaklar
3.296.948 6.587.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.296.948 6.587.379
Türev Araçlar
1.949.571 3.953.442
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.949.571 3.953.442
Stoklar
8 939.234.546 1.382.537.358
Peşin Ödenmiş Giderler
38.873.253 46.831.131
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 6.510.803 15.193.337
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 32.362.450 31.637.794
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.550.185 3.573.883
Diğer Dönen Varlıklar
10 107.018.988 130.888.345
ARA TOPLAM
2.016.775.185 2.785.661.895
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.016.775.185 2.785.661.895
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 242.831.530 242.831.530
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Stoklar
8 121.093.801 120.577.035
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 5.923.638.205 5.916.595.421
Maddi Duran Varlıklar
13 48.359.027 48.780.529
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.820.477 17.385.286
Şerefiye
14 4.903.918 5.390.427
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.916.559 11.994.859
Peşin Ödenmiş Giderler
994.225 993.910
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 994.225 993.910
Diğer Duran Varlıklar
10 63.469.174 63.469.174
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.417.206.439 6.410.632.885
TOPLAM VARLIKLAR
8.433.981.624 9.196.294.780
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 150.495.103 154.284.550
Ticari Borçlar
54.589.253 48.018.717
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.100.861 7.206.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 48.488.392 40.812.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.842.362 1.729.580
Diğer Borçlar
52.695.369 238.582.312
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 24.462.900 205.522.449
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 28.232.469 33.059.863
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
71.449.348 685.338.939
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 71.449.348 685.338.939
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.516.551 2.508.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 505.667 497.747
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.010.884 2.010.884
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
333.587.986 1.130.462.729
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
333.587.986 1.130.462.729
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 248.827.431 291.766.372
Ticari Borçlar
249.713.949 655.166.580
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 249.713.949 655.166.580
Diğer Borçlar
3.009.761 2.616.773
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.009.761 2.616.773
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
249.494 118.812
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 249.494 118.812
Uzun Vadeli Karşılıklar
959.517 147.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 959.517 147.038
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
502.760.152 949.815.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
836.348.138 2.080.278.304
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.597.633.486 7.116.016.476
Ödenmiş Sermaye
16 728.000.000 364.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
233.830.795 233.830.795
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
233.830.795 233.830.795
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 233.830.795 233.830.795
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.223.330 38.223.330
Yasal Yedekler
38.223.330 38.223.330
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.847.090.459 2.901.673.000
Net Dönem Karı veya Zararı
481.617.010 3.309.417.459
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.597.633.486 7.116.016.476
TOPLAM KAYNAKLAR
8.433.981.624 9.196.294.780


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı 836.092.424 283.092.257
Satışların Maliyeti
19 -494.373.036 -191.898.682
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
341.719.388 91.193.575
BRÜT KAR (ZARAR)
341.719.388 91.193.575
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.884.520 -3.342.864
Pazarlama Giderleri
20 -6.883.107 -4.381.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 83.244.253 52.529.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -21.018.904 -31.285.492
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
391.177.110 104.713.362
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
391.177.110 104.713.362
Finansman Gelirleri
22 103.639.401 16.737.498
Finansman Giderleri
22 -13.199.501 -13.280.456
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
481.617.010 108.170.404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
481.617.010 108.170.404
DÖNEM KARI (ZARARI)
481.617.010 108.170.404
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
481.617.010 108.170.404
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,66200000 0,29700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
481.617.010 108.170.404
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
481.617.010 108.170.404http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028837


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5824 Değişim: -0,64%
Düşük 32,5691 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
34,9782 Değişim: -0,75%
Düşük 34,9188 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.436,17 Değişim: -0,37%
Düşük 2.421,05 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.