KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 19:36
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -3.313.124 41.243.984 1.078.281.691 617.541.014 3.494.095.528 371.742 3.494.467.270
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
617.541.014 -617.541.014 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
91.884.068 91.884.068 -543.729 91.340.339
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.590.697 -2.590.697 123.367 -2.467.330
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -5.903.821 41.243.984 1.695.822.705 91.884.068 3.583.388.899 -48.620 3.583.340.279
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.963.258.354 -5.932.015 41.243.984 1.695.822.705 2.523.894.700 6.725.636.425 -546.157 6.725.090.268
Transferler
364.000.000 2.159.894.700 -2.523.894.700 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
446.678.799 446.678.799 372.331 447.051.130
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.111.108 5.111.108 -448.521 4.662.587
Sermaye Arttırımı
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
728.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.963.258.354 -820.907 41.243.984 3.855.717.405 446.678.799 7.177.426.332 -622.347 7.176.803.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-205.135.629 71.266.184
Dönem Karı (Zararı)
447.051.130 91.340.339
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-59.367.346 20.647.930
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19, 20 10.957.929 7.042.925
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
361.304 -721.588
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 361.304 -721.588
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.542.959 -1.306.431
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 17.843.084 8.938.065
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 8.414.325 5.847.729
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-99.388.775 -607.339
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-99.388.775 -607.339
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -5.584.681 -303.269
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
486.509 1.757.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-592.072.788 -39.298.001
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.352.985 2.839.676
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.295.930 -40.213.292
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
436.074.465 97.998.539
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-384.029.759 -165.278.210
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-580.113.015 45.139.125
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-580.113.015 45.139.125
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.355.564 20.216.161
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-204.389.004 72.690.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-900.042 -694.424
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
153.417 -729.660
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-112.062.148 4.963.116
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
143.226 172.960
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 143.226 122.000
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 50.960
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-111.624.288 -1.924.327
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -111.624.288 -1.924.327
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.042.784 0
Alınan Faiz
22 6.461.698 6.714.483
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.573.731 -86.459.573
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 100.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -53.121.487 -70.807.025
Ödenen Faiz
22 -24.304.782 -15.652.548
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-294.624.046 -10.230.273
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-294.624.046 -10.230.273
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
832.355.013 555.210.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
537.730.967 544.980.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 537.730.967 832.355.013
Finansal Yatırımlar
11 583.262.418 448.213.014
Ticari Alacaklar
62.454.590 53.462.909
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 10.048.666 9.329.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 52.405.924 44.133.845
Diğer Alacaklar
5.963.660 9.335.722
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.963.660 9.335.722
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
11 1.949.571 3.953.442
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11 1.949.571 3.953.442
Stoklar
8 942.511.509 1.379.102.740
Peşin Ödenmiş Giderler
62.148.940 75.146.212
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.510.803 14.505.310
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 55.638.137 60.640.902
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 3.281.278 3.434.695
Diğer Dönen Varlıklar
10 141.252.890 148.244.701
ARA TOPLAM
2.340.555.823 2.953.248.448
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.340.555.823 2.953.248.448
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 420.735 420.735
Ticari Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 121.093.801 120.577.035
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.916.445.784 3.909.403.000
Maddi Duran Varlıklar
13 2.095.114.396 1.994.591.263
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.724.700 19.746.445
Şerefiye
14 4.903.918 5.390.427
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.820.782 14.356.018
Peşin Ödenmiş Giderler
994.223 993.908
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 994.223 993.908
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 6.160.630 575.949
Diğer Duran Varlıklar
10 63.469.178 63.469.176
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.221.423.447 6.109.777.511
TOPLAM VARLIKLAR
8.561.979.270 9.063.025.959
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 41.172.355 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 254.747.992 199.988.981
Ticari Borçlar
102.545.050 81.122.178
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 9.265.344 6.724.472
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 93.279.706 74.397.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 5.477.513 4.033.369
Diğer Borçlar
244.862.402 291.611.869
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 210.282.450 255.353.601
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 34.579.952 36.258.268
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
120.192.391 700.436.088
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 120.192.391 700.436.088
Türev Araçlar
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.779.765 4.674.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.529.982 1.424.663
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.249.783 3.249.783
ARA TOPLAM
773.777.468 1.281.866.931
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
773.777.468 1.281.866.931
UZUN VADELİ YÜKÜML 5 357.149.956 397.788.484
Ticari Borçlar
249.713.949 655.166.580
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 249.713.949 655.166.580
Diğer Borçlar
3.009.761 2.616.773
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.009.761 2.616.773
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
285.493 154.811
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 285.493 154.811
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.238.658 342.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.238.658 342.112
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
611.397.817 1.056.068.760
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.385.175.285 2.337.935.691
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.177.426.332 6.725.636.425
Ödenmiş Sermaye
16 728.000.000 364.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.962.437.447 1.957.326.339
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.962.437.447 1.957.326.339
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 1.963.258.354 1.963.258.354
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -820.907 -5.932.015
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.243.984 41.243.984
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.855.717.405 1.695.822.705
Net Dönem Karı veya Zararı
446.678.799 2.523.894.700
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-622.347 -546.157
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.176.803.985 6.725.090.268
TOPLAM KAYNAKLAR
8.561.979.270 9.063.025.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 845.375.080 284.282.463
Satışların Maliyeti
19 -531.389.879 -205.098.355
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
313.985.201 79.184.108
BRÜT KAR (ZARAR)
313.985.201 79.184.108
Genel Yönetim Giderleri
20 -9.096.191 -5.166.556
Pazarlama Giderleri
20 -8.975.381 -5.379.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 102.668.399 56.085.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -36.843.618 -35.575.333
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
361.738.410 89.148.697
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.914.554 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
364.652.964 89.148.697
Finansman Gelirleri
22 105.295.259 29.238.917
Finansman Giderleri
22 -28.481.774 -27.350.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
441.466.449 91.037.070
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.584.681 303.269
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 5.584.681 303.269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
447.051.130 91.340.339
DÖNEM KARI (ZARARI)
447.051.130 91.340.339
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
372.331 -543.729
Ana Ortaklık Payları
446.678.799 91.884.068
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,61400000 0,25200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.088.886 -2.072.558
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.111.108 -2.590.697
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.022.222 518.139
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -1.022.222 518.139
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.088.886 -2.072.558
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
451.140.016 89.267.781
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-76.190 -420.362
Ana Ortaklık Payları
451.216.206 89.688.143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028834


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6198 Değişim: 0,33%
Düşük 32,4842 19.06.2024 Yüksek 32,6635
Açılış: 32,5128
35,0450 Değişim: 0,46%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1153
Açılış: 34,8854
2.442,79 Değişim: 0,31%
Düşük 2.432,12 19.06.2024 Yüksek 2.447,05
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.