" />

KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:12
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.246.854.797 588.317.075 2.653.879.174 2.653.879.174
Transferler
588.317.075 -588.317.075 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
273.850.134 273.850.134 273.850.134
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.835.171.872 273.850.134 2.927.729.308 2.927.729.308
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 38.223.330 1.823.416.561 1.078.256.439 3.732.135.613 3.732.135.613
Transferler
1.078.256.439 -1.078.256.439 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
354.114.164 354.114.164 354.114.164
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 0 159.367.391 38.223.330 2.901.673.000 354.114.164 4.086.249.777 4.086.249.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
354.778.360 179.040.029
Dönem Karı (Zararı)
354.114.164 273.850.134
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.513.082 36.719.403
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19-20 1.083.819 4.040.330
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-22.307 68.943
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -22.307 68.943
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
179.747 -813.957
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 24.058.620 31.333.852
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 -7.034.000 7.568.649
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
27.995.289 -5.478.414
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 27.995.289 -5.478.414
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.251.914 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.935.271 -130.372.888
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.968.085 -30.791.180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.307.853 -218.983.597
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
203.239.061 -199.006.664
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-354.220.377 259.815.563
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
149.231.832 63.731.303
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
149.231.832 63.731.303
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.846.019 -5.138.313
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
354.691.975 180.196.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-60.160 -592.527
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
146.545 -564.093
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.826.774 -12.868.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.044 7.413.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.250.919 -23.139.789
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -3.231.565
Alınan Faiz
22 16.067.649 6.089.367
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-190.072.398 -113.066.700
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 0 602.127.678
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -149.946.129 -677.771.159
Ödenen Faiz
22 -40.126.269 -37.423.219
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
176.532.736 53.105.253
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
176.532.736 53.105.253
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
486.639.009 459.019.623
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
663.171.745 512.124.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 663.171.745 486.639.009
Finansal Yatırımlar
11 227.132.185 171.172.146
Ticari Alacaklar
22.416.823 35.362.601
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 7.664.299 1.327.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 14.752.524 34.035.291
Diğer Alacaklar
11.069.044 18.635.907
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.069.044 18.635.907
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 1.236.247.789 1.319.330.260
Peşin Ödenmiş Giderler
24.327.437 45.237.558
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 685.129 6.952.871
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 23.642.308 38.284.687
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.663.122 2.809.667
Diğer Dönen Varlıklar
10 75.277.370 84.902.707
ARA TOPLAM
2.262.305.515 2.164.089.855
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.262.305.515 2.164.089.855
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 168.368.126 168.368.126
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Stoklar
8 223.663.500 343.820.090
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.146.324.010 3.146.324.010
Maddi Duran Varlıklar
13 72.183.653 68.885.615
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.168.927 19.561.823
Şerefiye
14 6.824.656 10.076.570
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.344.271 9.485.253
Peşin Ödenmiş Giderler
37.154 66.325
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 37.154 66.325
Diğer Duran Varlıklar
10 70.191.645 111.707.628
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.696.937.015 3.858.733.617
TOPLAM VARLIKLAR
5.959.242.530 6.022.823.472
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 122.667.614 176.523.715
Ticari Borçlar
37.382.347 62.859.757
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 712.046 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 36.670.301 62.859.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.719.661 1.463.156
Diğer Borçlar
234.183.696 291.328.568
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 198.829.535 253.940.721
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 35.354.161 37.387.847
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
611.384.199 118.344.072
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 611.384.199 118.344.072
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0 0
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.005.792 979.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 342.709 315.932
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 663.083 663.083
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
1.008.343.309 651.498.283
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.008.343.309 651.498.283
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 229.615.809 332.739.837
Ticari Borçlar
632.318.746 961.061.713
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 632.318.746 961.061.713
Diğer Borçlar
1.780.354 738.006
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.780.354 738.006
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
35.742 343.844.037
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 35.742 343.844.037
Uzun Vadeli Karşılıklar
898.793 805.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 898.793 805.983
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
864.649.444 1.639.189.576
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.872.992.753 2.290.687.859
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.086.249.777 3.732.135.613
Ödenmiş Sermaye
16 364.000.000 364.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
159.367.391 159.367.391
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
159.367.391 159.367.391
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 159.367.391 159.367.391
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.223.330 38.223.330
Yasal Yedekler
38.223.330 38.223.330
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.901.673.000 1.823.416.561
Net Dönem Karı veya Zararı
354.114.164 1.078.256.439
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.086.249.777 3.732.135.613
TOPLAM KAYNAKLAR
5.959.242.530 6.022.823.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 838.072.541 822.150.586 264.034.408 367.843.610
Satışların Maliyeti
19 -452.487.219 -471.190.349 -120.439.606 -220.500.665
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
385.585.322 350.960.237 143.594.802 147.342.945
BRÜT KAR (ZARAR)
385.585.322 350.960.237 143.594.802 147.342.945
Genel Yönetim Giderleri
20 -13.110.921 -8.830.919 -3.191.318 -3.338.062
Pazarlama Giderleri
20 -16.823.049 -8.881.969 -11.615.592 -4.666.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 110.569.262 173.736.218 24.127.658 95.638.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -105.004.154 -158.023.465 -47.329.138 -83.875.765
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
361.216.460 348.960.102 105.586.412 151.100.841
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
361.216.460 348.960.102 105.586.412 151.100.841
Finansman Gelirleri
22 44.062.938 6.089.367 7.715.890 2.457.094
Finansman Giderleri
22 -51.165.234 -81.199.335 -20.847.801 -27.698.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
354.114.164 273.850.134 92.454.501 125.859.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
354.114.164 273.850.134 92.454.501 125.859.055
DÖNEM KARI (ZARARI)
354.114.164 273.850.134 92.454.501 125.859.055
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
354.114.164 273.850.134 92.454.501 125.859.055
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,97280000 0,75230000 0,25380000 0,34580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
354.114.164 273.850.134 92.454.501 125.859.055
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
354.114.164 273.850.134 92.454.501 125.859.055http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975259


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0753 Değişim: 0,15%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2202 Değişim: 0,47%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2699
Açılış: 36,05
2.613,21 Değişim: -0,33%
Düşük 2.606,84 17.07.2024 Yüksek 2.642,99
Açılış: 2.621,78
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.