KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 18:23
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -2.220.709 29.488.673 778.658.684 311.378.318 2.448.836.177 796.599 2.449.632.776
Transferler
311.378.318 -311.378.318 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
123.826.942 123.826.942 -782.077 123.044.865
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.008.983 1.008.983 41.497 1.050.480
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -1.211.726 29.488.673 1.090.037.002 123.826.942 2.573.672.102 56.019 2.573.728.121
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -3.313.124 41.243.984 1.078.281.691 617.541.014 3.494.095.528 371.742 3.494.467.270
Transferler
617.541.014 -617.541.014 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
201.751.149 201.751.149 -2.308.023 199.443.126
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.652.435 -2.652.435 126.306 -2.526.129
Sermaye Arttırımı
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -5.965.559 41.243.984 1.695.822.705 201.751.149 3.693.194.242 -1.809.975 3.691.384.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.026.640 21.369.065
Dönem Karı (Zararı)
199.443.126 123.044.865
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.504.391 15.459.739
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 15.741.920 9.702.771
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-554.735 -104.949
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -554.735 -104.949
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-536.399 -547.552
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 24.243.118 23.771.589
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 -10.586.076 -22.777.842
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-27.995.289 -67.799
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -27.995.289
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-67.799
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-268.005 5.483.521
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.459.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-95.380.911 -120.059.080
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.769.032 -14.088.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.769.032 -14.088.604
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.584.603 -66.788.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.584.603 -66.788.691
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
110.855.225 -22.378.006
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-315.148.701 40.385.999
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-315.148.701 40.385.999
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
105.100.035 -58.327.095
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
105.100.035 -58.327.095
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.166.165 1.137.317
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
38.166.165 1.137.317
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
106.566.606 18.445.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-834.979 -227.087
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
295.013 3.150.628
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.738.928 -16.077.630
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.005 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 126.005 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.614.528 -16.515.424
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -15.848.052 -18.849.932
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
233.524 2.334.508
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -3.231.565
Alınan Faiz
9.749.595 3.669.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-134.231.383 -75.720.826
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 674.634.677
Kredilerden Nakit Girişleri
5 0 674.634.677
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-100.238.670 -722.914.555
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -100.238.670 -722.914.555
Ödenen Faiz
22 -33.992.713 -27.440.948
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.943.671 -70.429.391
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.943.671 -70.429.391
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
555.210.888 484.387.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
521.267.217 413.958.597


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 521.267.217 555.210.888
Finansal Yatırımlar
11 237.479.346 171.172.146
Ticari Alacaklar
66.016.170 39.692.403
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 1.385.714 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 64.630.456 39.692.403
Diğer Alacaklar
24.813.531 21.274.563
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 5.473.992 2.386.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 19.339.539 18.887.766
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 1.330.874.837 1.321.556.972
Peşin Ödenmiş Giderler
26.687.354 21.401.003
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 3.476.362 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 23.210.992 21.401.003
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 2.212.742 2.507.755
Diğer Dönen Varlıklar
10 88.865.417 90.780.551
ARA TOPLAM
2.298.216.614 2.223.596.281
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.298.216.614 2.223.596.281
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 420.735 420.735
Ticari Alacaklar
0 0
Stoklar
8 223.647.000 343.820.090
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.859.708.258 1.859.708.258
Maddi Duran Varlıklar
13 1.314.111.122 1.314.130.995
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.228.307 19.921.688
Şerefiye
14 7.616.713 10.076.570
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.611.594 9.845.118
Peşin Ödenmiş Giderler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.422 Değişim: -0,74% Hacim : 11.489 Mio.TL Son veri saati : 14:07
Düşük 1.417 21.10.2021 Yüksek 1.440
Açılış: 1.433
9,4377 Değişim: 2,45%
Düşük 9,1938 21.10.2021 Yüksek 9,4923
Açılış: 9,2118
10,9846 Değişim: 2,18%
Düşük 10,7257 21.10.2021 Yüksek 11,0646
Açılış: 10,7502
541,18 Değişim: 2,54%
Düşük 526,87 21.10.2021 Yüksek 544,68
Açılış: 527,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.