KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 - 23:26
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 546.227.514 -1.437.690 23.485.420 660.341.702 234.955.963 1.860.285.878 180.230 1.860.466.108
Transferler
114.000.000 -3.364.272 6.003.253 118.316.982 -234.955.963
Dönem Karı (Zararı)
-33.908.497 -33.908.497 -959.472 -34.867.969
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-179.566 -179.566 8.551 -171.015
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.354.083 3.354.083 3.354.083
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 546.227.514 -1.617.256 29.488.673 782.012.767 -33.908.497 1.829.551.898 -770.691 1.828.781.207
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -2.220.709 29.488.673 778.658.684 311.378.318 2.448.836.177 796.599 2.449.632.776
Transferler
311.378.318 -311.378.318
Dönem Karı (Zararı)
123.826.942 123.826.942 -782.077 123.044.865
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.008.983 1.008.983 41.497 1.050.480
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -1.211.726 29.488.673 1.090.037.002 123.826.942 2.573.672.102 56.019 2.573.728.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.146.907 177.802.852
Dönem Karı (Zararı)
123.044.865 -33.908.497
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
123.044.865 -33.908.497
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.237.581 80.511.515
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.702.771 9.927.865
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-104.949 591.652
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-104.949 591.652
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-547.552 1.221.875
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 23.771.589 18.145.503
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
56.302.036
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-67.799 -5.677.416
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-67.799 -5.677.416
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 5.483.521
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-120.059.080 129.705.141
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.088.604 -92.264.397
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.788.691 -54.685.168
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.378.006 -114.306.951
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.385.999 107.379.608
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-58.327.095 140.623.934
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-58.327.095 140.623.934
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.137.317 142.958.115
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.223.366 176.308.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-227.087
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3.150.628 1.494.693
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.077.630 -75.456.149
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-471.235
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.334.508 4.020
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.849.932 -81.099.287
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.231.565
Alınan Faiz
3.669.359 6.110.353
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.498.668 -32.475.781
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
674.634.677 472.290.614
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-745.692.397 -490.007.736
Ödenen Faiz
-27.440.948 -18.112.742
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.354.083
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-70.429.391 69.870.922
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-70.429.391 69.870.922
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 484.387.988 635.172.561
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 413.958.597 705.043.483


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 413.958.597 484.387.988
Finansal Yatırımlar
11 23.276.698
Ticari Alacaklar
28.837.370 14.712.745
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 1.170.850 4.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 27.666.520 14.708.392
Diğer Alacaklar
23.712.590 27.154.829
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 23.277.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 23.712.590 3.877.729
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0
Stoklar
8 1.339.126.372 1.316.748.366
Peşin Ödenmiş Giderler
94.186.333 64.242.669
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 94.186.333 64.242.669
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.809.001 4.959.629
Diğer Dönen Varlıklar
10 12.954.584 5.796.757
ARA TOPLAM
1.937.861.545 1.918.002.983
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.937.861.545 1.918.002.983
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 420.735 420.735
Ticari Alacaklar
653.021 584.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
653.021 584.093
Stoklar
8 315.622.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.438.068.565 1.750.459.000
Maddi Duran Varlıklar
13 941.922.032 933.278.491
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.452.926 30.283.814
Şerefiye
14 18.433.792 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.019.134 11.850.022
Peşin Ödenmiş Giderler
605.667 156.803
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 605.667 156.803
Ertelenmiş Vergi Varlığı
577.811 6.061.332
Diğer Duran Varlıklar
10 149.747.799 140.276.123
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.876.070.556 2.861.520.391
TOPLAM VARLIKLAR
4.813.932.101 4.779.523.374
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 39.465.329 59.032.794
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 101.333.345 190.509.282
Ticari Borçlar
118.110.835 71.969.955
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 118.110.835 71.969.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.636.436 3.649.281
Diğer Borçlar
356.530.949 352.848.905
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 318.874.790 318.053.888
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 37.656.159 34.795.017
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
156.548.597 380.132.449
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 156.548.597 380.132.449
Türev Araçlar
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.641.501 4.488.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 818.118 1.163.013
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.823.383 3.325.624
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.557.726
ARA TOPLAM
778.266.992 1.064.189.029
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
778.266.992 1.064.189.029
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 500.038.933 462.353.251
Ticari Borçlar
629.116.379 634.871.260
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 629.116.379 634.871.260
Diğer Borçlar
309.076 283.232
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 309.076 283.232
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
329.950.937 164.694.180
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 329.950.937 164.694.180
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.521.663 3.499.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.521.663 3.499.646
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.461.936.988 1.265.701.569
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.240.203.980 2.329.890.598
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.573.672.102 2.448.836.177
Ödenmiş Sermaye
16 364.000.000 364.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -3.364.272 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
822.970.788 821.961.805
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
822.970.788 821.961.805
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 824.182.514 824.182.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.211.726 -2.220.709
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.488.673 29.488.673
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.090.037.002 778.658.684
Net Dönem Karı veya Zararı
123.826.942 311.378.318
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
56.019 796.599
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.573.728.121 2.449.632.776
TOPLAM KAYNAKLAR
4.813.932.101 4.779.523.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 461.983.140 79.321.342 179.814.805 60.772.895
Satışların Maliyeti
19 -274.414.252 -48.046.223 -116.663.203 -33.318.542
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
187.568.888 31.275.119 63.151.602 27.454.353
BRÜT KAR (ZARAR)
187.568.888 31.275.119 63.151.602 27.454.353
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.326.506 -10.348.496 -2.200.533 -5.965.745
Pazarlama Giderleri
20 -7.785.630 -15.568.782 -2.365.319 -9.257.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 92.020.883 67.499.864 46.030.591 35.929.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -84.336.710 -38.098.743 -40.453.518 -18.387.919
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
180.140.925 34.758.962 64.162.823 29.772.788
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
180.140.925 34.758.962 64.162.823 29.772.788
Finansman Gelirleri
22 10.831.659 17.586.665 5.730.617 4.419.300
Finansman Giderleri
22 -62.706.818 -87.256.774 -24.788.510 -44.342.886
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
128.265.766 -34.911.147 45.104.930 -10.150.798
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.220.901 43.178 -27.580 -234.886
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -5.220.901 43.178 -27.580 -234.886
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
123.044.865 -34.867.969 45.077.350 -10.385.684
DÖNEM KARI (ZARARI)
123.044.865 -34.867.969 45.077.350 -10.385.684
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-782.077 -959.472 -126.745 -49.759
Ana Ortaklık Payları
123.826.942 -33.908.497 45.204.095 -10.335.925
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,33800000 -0,09300000 0,12400000 -0,04100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-210.096 -299.747 -1.268.807 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-262.620 -299.747 -1.586.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52.524 0 317.202 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
52.524 317.202
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-210.096 -299.747 -1.268.807 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
122.834.769 -35.167.716 43.808.543 -10.385.684
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-740.580 -950.921 -127.260 18.743
Ana Ortaklık Payları
123.575.349 -34.216.795 43.935.803 -10.404.427http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868491


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,54% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2826 Değişim: -0,38%
Düşük 8,2716 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
9,9989 Değişim: 0,03%
Düşük 9,9760 06.05.2021 Yüksek 10,0829
Açılış: 9,9955
483,47 Değişim: 1,21%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 484,85
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.