KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:31
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 546.227.514 -1.437.690 23.485.420 660.341.702 234.955.963 1.860.285.878 180.230 1.860.466.108
Transferler
234.955.963 -234.955.963
Dönem Karı (Zararı)
-23.572.572 -23.572.572 -909.713 -24.482.285
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-314.734 -314.734 14.986 -299.748
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 546.227.514 -1.752.424 23.485.420 895.297.665 -23.572.572 1.836.398.572 -714.497 1.835.684.075
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -2.220.709 29.488.673 778.658.684 311.378.318 2.448.836.177 796.599 2.449.632.776
Transferler
311.378.318 -311.378.318
Dönem Karı (Zararı)
78.622.847 78.622.847 -655.332 77.967.515
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.016.699 1.016.699 42.012 1.058.711
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -1.204.010 29.488.673 1.090.037.002 78.622.847 2.528.475.723 183.279 2.528.659.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.806.219 5.261.408
Dönem Karı (Zararı)
77.967.515 -24.482.285
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
77.967.515 -24.482.285
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.338.808 57.509.464
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.480.274 4.336.037
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
104.610 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
104.610
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
371.728 59.281
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 14.372.164 24.784.995
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.218.718 32.068.907
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.739.756
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.739.756
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.228.750
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.052.016 -27.621.681
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.652.980 -5.169.269
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.953.072 -3.043.144
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
70.958.734 -127.120.895
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.923.863 86.046.094
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
28.507.720 21.648.878
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
28.507.720 21.648.878
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-988.555 16.655
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
87.254.307 5.405.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -227.087
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3.778.999 -144.090
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.939.014 988.261
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.370.139 109.823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.208.530 -2.022.072
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.231.565
Alınan Faiz
2.130.942 2.900.510
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.184.625 22.428.526
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
619.086.251 224.530.017
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-661.767.770 -175.584.390
Ödenen Faiz
-16.503.106 -26.517.101
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.682.580 28.678.195
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.682.580 28.678.195
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 484.387.988 635.172.561
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 500.070.568 663.850.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 500.070.568 484.387.988
Ticari Alacaklar
36.261.115 14.712.745
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 171.522 4.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 36.089.593 14.708.392
Diğer Alacaklar
11.507.345 27.154.829
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 23.277.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.507.345 3.877.729
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0
Stoklar
8 1.245.789.632 1.316.748.366
Peşin Ödenmiş Giderler
80.753.797 64.242.669
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 80.753.797 64.242.669
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.409.879 4.959.629
Diğer Dönen Varlıklar
10 13.534.655 5.796.757
ARA TOPLAM
1.889.326.991 1.918.002.983
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.889.326.991 1.918.002.983
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 420.735 420.735
Ticari Alacaklar
584.093 584.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
584.093 584.093
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.753.690.565 1.750.459.000
Maddi Duran Varlıklar
13 945.413.599 933.278.491
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.506.823 30.283.814
Şerefiye
14 18.433.792 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.073.031 11.850.022
Peşin Ödenmiş Giderler
585.744 156.803
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 585.744 156.803
Ertelenmiş Vergi Varlığı
603.333 6.061.332
Diğer Duran Varlıklar
10 135.198.712 140.276.123
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.865.003.604 2.861.520.391
TOPLAM VARLIKLAR
4.754.330.595 4.779.523.374
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 102.844.018 59.032.794
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 86.027.411 190.509.282
Ticari Borçlar
83.936.807 71.969.955
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 83.936.807 71.969.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.139.811 3.649.281
Diğer Borçlar
353.796.967 352.848.905
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 318.988.388 318.053.888
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 34.808.579 34.795.017
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
409.435.821 380.132.449
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 409.435.821 380.132.449
Türev Araçlar
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.372.948 4.488.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.047.324 1.163.013
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.325.624 3.325.624
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
114.081 1.557.726
ARA TOPLAM
1.043.667.864 1.064.189.029
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.043.667.864 1.064.189.029
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 478.123.661 462.353.251
Ticari Borçlar
536.980.545 634.871.260
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 536.980.545 634.871.260
Diğer Borçlar
299.730 283.232
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 299.730 283.232
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
163.898.528 164.694.180
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 163.898.528 164.694.180
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.701.265 3.499.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.701.265 3.499.646
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.182.003.729 1.265.701.569
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.225.671.593 2.329.890.598
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.528.475.723 2.448.836.177
Ödenmiş Sermaye
16 364.000.000 364.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
822.978.504 821.961.805
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
822.978.504 821.961.805
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 824.182.514 824.182.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.204.010 -2.220.709
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.488.673 29.488.673
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.090.037.002 778.658.684
Net Dönem Karı veya Zararı
78.622.847 311.378.318
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
183.279 796.599
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.528.659.002 2.449.632.776
TOPLAM KAYNAKLAR
4.754.330.595 4.779.523.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 282.168.335 18.548.447
Satışların Maliyeti
19 -157.751.049 -14.727.681
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
124.417.286 3.820.766
BRÜT KAR (ZARAR)
124.417.286 3.820.766
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.961.187 -4.382.751
Pazarlama Giderleri
20 -5.585.097 -6.311.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 45.990.292 31.570.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -43.883.192 -19.710.824
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
115.978.102 4.986.174
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
115.978.102 4.986.174
Finansman Gelirleri
22 5.101.042 13.167.365
Finansman Giderleri
22 -37.918.308 -42.913.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
83.160.836 -24.760.349
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.193.321 278.064
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -5.193.321 278.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
77.967.515 -24.482.285
DÖNEM KARI (ZARARI)
77.967.515 -24.482.285
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-655.332 -909.713
Ana Ortaklık Payları
78.622.847 -23.572.572
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,21600000 -0,09400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.058.711 -299.747
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.323.389 -374.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-264.678 74.937
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-264.678 74.937
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.058.711 -299.747
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.026.226 -24.782.032
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-613.320 -894.727
Ana Ortaklık Payları
79.639.546 -23.887.305http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850250


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.