KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2018 - 18:22
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.479.386 16.299.223 609.914.817 7.541.372 1.226.713.285 1.226.713.285
Transferler
271.619 7.269.753 -7.541.372
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.456.501 60.456.501 60.456.501
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.479.386 16.570.842 617.184.570 60.456.501 1.287.169.786 1.287.169.786
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 16.570.842 617.342.750 357.782.467 1.658.073.537 1.658.073.537
Transferler
3.893.923 353.888.544 -357.782.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.129.856 21.129.856 21.129.856
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 21.129.856 1.679.203.393 1.679.203.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.450.661 82.551.763
Dönem Karı (Zararı)
21.129.856 60.456.501
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.129.856 60.456.501
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.243.168 -30.276.251
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.071.645 1.070.203
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
75.213 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
75.213
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
409.074 184.326
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 12.614.086 19.714.445
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
55.645.373 822.668
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -29.572.223 -51.987.263
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.872.223
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -20.700.000 -51.987.263
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -80.630
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-80.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.798.393 52.737.991
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.660.441 -778.153
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.806.894 36.447.229
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-97.865.295 -79.467.685
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.831.372 11.818.961
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.934.443 -6.615.813
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
63.637.308 91.333.452
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
574.631 82.918.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
109.112
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
876.030 -475.590
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.596.144 -107.504.674
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.693.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-358.473 -1.929.338
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -111.997.737
Alınan Faiz
2.960.864 4.729.169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.992.925 33.608.990
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
212.604.990 109.946.734
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-152.037.115 -53.547.332
Ödenen Faiz
-15.574.950 -22.790.412
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.039.730 8.656.079
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.039.730 8.656.079
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 160.861.434 147.805.077
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 209.901.164 156.461.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 209.901.164 160.861.434
Ticari Alacaklar
9.345.958 8.011.717
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 7.895 18.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.338.063 7.992.728
Diğer Alacaklar
1.422.854 1.680.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.422.854 1.680.246
Türev Araçlar
10.379.639 1.507.416
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10.379.639 1.507.416
Stoklar
7 16.012.571 19.265.106
Peşin Ödenmiş Giderler
46.819.576 22.598.112
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 46.819.576 22.598.112
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
502.235 1.378.265
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.938 2.213.452
ARA TOPLAM
294.385.935 217.515.748
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
294.385.935 217.515.748
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 152.738.035 152.731.788
Ticari Alacaklar
1.165.445 914.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.165.445 914.245
Stoklar
7 419.764.618 318.646.788
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.754.725.000 1.734.025.000
Maddi Duran Varlıklar
12 10.783.337 11.435.277
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.787.950 18.849.182
Şerefiye
14 18.433.792 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
354.158 415.390
Peşin Ödenmiş Giderler
12.528.543 31.779.042
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 12.528.543 31.779.042
Diğer Duran Varlıklar
9 53.482.103 39.177.268
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.423.975.031 2.307.558.590
TOPLAM VARLIKLAR
2.718.360.966 2.525.074.338
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 420.112.665 244.654.839
Ticari Borçlar
52.420.453 39.520.014
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 6.834.441 967.215
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 45.586.012 38.552.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.210.108 974.402
Diğer Borçlar
36.601.271 50.658.256
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 20.104.558 34.317.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 16.496.713 16.340.456
Ertelenmiş Gelirler
8 22.004.830 13.207.127
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.493.650 2.157.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
274.660 160.156
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.218.990 1.997.193
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.224
ARA TOPLAM
534.849.201 351.171.987
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
534.849.201 351.171.987
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 189.944.756 249.189.334
Ticari Borçlar
16.608.094 23.259.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 16.608.094 23.259.439
Diğer Borçlar
339.540 876.437
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 339.540 876.437
Ertelenmiş Gelirler
8 297.035.273 242.195.668
Uzun Vadeli Karşılıklar
380.709 307.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
380.709 307.936
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
504.308.372 515.828.814
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.039.157.573 867.000.801
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.679.203.393 1.658.073.537
Ödenmiş Sermaye
15 250.000.000 250.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
144.141.314 144.141.314
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
144.141.314 144.141.314
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
144.141.314 144.141.314
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.464.765 16.570.842
Yasal Yedekler
15 20.464.765 16.570.842
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
971.231.294 617.342.750
Net Dönem Karı veya Zararı
21.129.856 357.782.467
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.679.203.393 1.658.073.537
TOPLAM KAYNAKLAR
2.718.360.966 2.525.074.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 45.630.143 39.119.655 27.798.708 20.370.330
Satışların Maliyeti
17 -11.761.620 -5.243.663 -8.234.152 -3.768.965
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.868.523 33.875.992 19.564.556 16.601.365
BRÜT KAR (ZARAR)
33.868.523 33.875.992 19.564.556 16.601.365
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.479.617 -3.640.766 -2.412.210 -1.550.959
Pazarlama Giderleri
18 -7.582.922 -3.997.832 -3.781.081 -2.673.360
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 77.465.524 66.792.311 63.084.019 2.248.636
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -31.786.207 -18.946.872 -24.257.940 -5.666.196
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.485.301 74.082.833 52.197.344 8.959.486
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
67.485.301 74.082.833 52.197.344 8.959.486
Finansman Gelirleri
21 11.897.901 9.482.713 10.419.044 6.133.668
Finansman Giderleri
21 -58.253.346 -23.109.045 -34.850.155 -7.989.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.129.856 60.456.501 27.766.233 7.103.680
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.129.856 60.456.501 27.766.233 7.103.680
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.129.856 60.456.501 27.766.233 7.103.680
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
21.129.856 60.456.501 27.766.233 7.103.680
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 0,08500000 0,24200000 0,11100000 0,02800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.129.856 60.456.501 27.766.233 7.103.680
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
21.129.856 60.456.501 27.766.233 7.103.680http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704034


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.979 Değişim: 0,00% Hacim : 83.873 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.747 07.12.2023 Yüksek 7.979
Açılış: 7.868
28,9521 Değişim: 0,12%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9630
Açılış: 28,918
31,2349 Değişim: -0,10%
Düşük 31,1769 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.890,40 Değişim: 0,19%
Düşük 1.882,74 08.12.2023 Yüksek 1.892,31
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.