KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2018 - 18:54
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 312.337.514 -1.184.137 19.319.877 391.010.042 14.028.274 1.131.466.862 -457.809 1.131.009.053
Transferler
14.028.274 -14.028.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
39.878.933 39.878.933 -968.437 38.910.496
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-133.409 -133.409 -7.022 -140.431
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 312.337.514 1.317.546 19.319.877 405.038.316 39.878.933 1.171.212.386 -1.433.268 1.169.779.118
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 401.122.514 1.219.627 19.591.496 404.843.189 259.392.437 1.480.442.978 -870.258 1.479.572.720
Transferler
259.392.437 -259.392.437
Dönem Karı (Zararı)
-23.340.082 -23.340.082 -721.380 -24.061.462
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.707 -60.707 -4.047 -64.754
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 401.122.514 -1.280.334 19.591.496 664.235.626 -23.340.082 1.457.042.189 -1.595.685 1.455.446.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.662.738 59.441.857
Dönem Karı (Zararı)
-24.061.462 38.910.496
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.416.165 -58.139.025
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.705.590 3.341.424
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-69.809 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-69.809
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
306.462 686.397
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.069.683 8.392.056
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25.094.653 -16.531.519
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
208.031 -51.613.450
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-51.613.450
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
208.031
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
101.555 -2.413.933
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.786.417 78.670.386
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.221.775 -9.073.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.990.835 -14.433.428
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-47.888.884 -24.097.421
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.311.871 32.676.171
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.413.772 -16.608.664
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
45.416.978 110.207.425
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.431.714 59.441.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-17.869
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-213.155
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-313.344 -111.473.504
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.790.443 -1.296.112
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-112.371.550
Alınan Faiz
1.483.348 2.194.158
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.938.748 40.018.255
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.517.725 80.415.569
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.574.536 -29.811.100
Ödenen Faiz
-54.004.441 -10.586.214
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.037.334 -12.013.392
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.037.334 -12.013.392
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 172.203.795 152.215.137
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 168.166.461 140.201.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 168.166.461 172.203.795
Ticari Alacaklar
19.457.199 15.318.515
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 5.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19.452.148 15.318.515
Diğer Alacaklar
1.600.285 2.293.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.600.285 2.293.789
Türev Araçlar
1.299.385 1.507.416
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.299.385 1.507.416
Stoklar
8 21.739.104 21.206.886
Peşin Ödenmiş Giderler
50.578.274 24.079.746
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 50.578.274 24.079.746
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.633.925 1.420.770
Diğer Dönen Varlıklar
10 3.953.563 4.811.621
ARA TOPLAM
268.428.196 242.842.538
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
268.428.196 242.842.538
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
16.723 10.474
Ticari Alacaklar
1.067.145 914.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.067.145 914.245
Stoklar
8 366.004.402 318.647.736
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.299.280.000 1.299.280.000
Maddi Duran Varlıklar
12 444.463.839 446.739.044
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.084.424 18.724.365
Şerefiye
13 18.433.792 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
650.632 290.573
Peşin Ödenmiş Giderler
25.942.232 31.938.491
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 25.942.232 31.938.491
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.321.930 5.439.675
Diğer Duran Varlıklar
10 45.217.397 39.177.269
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.206.398.092 2.160.871.299
TOPLAM VARLIKLAR
2.474.826.288 2.403.713.837
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 46.826.579 44.126.121
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 351.730.797 241.887.296
Ticari Borçlar
64.656.149 45.013.469
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 3.900.631 1.220.443
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 60.755.518 43.793.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.252.504 1.793.761
Diğer Borçlar
22.607.030 51.014.931
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 17.522.280 34.317.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.084.750 16.697.131
Ertelenmiş Gelirler
9 31.876.072 20.031.080
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.567.028 3.466.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 667.494 700.519
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.899.534 2.766.093
ARA TOPLAM
523.516.159 407.333.270
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
523.516.159 407.333.270
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 198.199.426 249.189.334
Ticari Borçlar
19.928.630 23.259.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 19.928.630 23.259.439
Diğer Borçlar
548.333 1.012.947
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 548.333 1.012.947
Ertelenmiş Gelirler
9 275.767.656 242.195.670
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.399.094 1.129.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.399.094 1.129.976
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20.486 20.481
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
495.863.625 516.807.847
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.019.379.784 924.141.117
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.457.042.189 1.480.442.978
Ödenmiş Sermaye
15 250.000.000 250.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
399.842.180 399.902.887
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
399.842.180 399.902.887
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 401.122.514 401.122.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.280.334 -1.219.627
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.591.496 19.591.496
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
664.235.626 404.843.189
Net Dönem Karı veya Zararı
-23.340.082 259.392.437
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.595.685 -870.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.455.446.504 1.479.572.720
TOPLAM KAYNAKLAR
2.474.826.288 2.403.713.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16.892.902 15.940.539
Satışların Maliyeti
-14.609.051 -8.663.304
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.283.851 7.277.235
BRÜT KAR (ZARAR)
2.283.851 7.277.235
Genel Yönetim Giderleri
-2.710.816 -2.889.683
Pazarlama Giderleri
-5.319.024 -2.060.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.365.640 68.541.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.595.286 -15.561.777
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.024.365 55.306.651
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.024.365 55.306.651
Finansman Gelirleri
1.636.423 7.458.384
Finansman Giderleri
-26.620.695 -26.233.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-23.959.907 36.531.671
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-101.555 2.378.825
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-101.555 2.378.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.061.462 38.910.496
DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.061.462 38.910.496
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-721.380 -968.437
Ana Ortaklık Payları
-23.340.082 39.878.933
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 -0,09300000 0,15950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-64.754 -140.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.942 -175.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.188 35.108
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16.188 35.108
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-64.754 -140.431
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.126.216 38.770.065
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-725.427 -975.459
Ana Ortaklık Payları
-23.400.789 39.745.524http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682048


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.509 Değişim: 1,09% Hacim : 21.084 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.501 26.10.2021 Yüksek 1.513
Açılış: 1.501
9,5430 Değişim: 0,08%
Düşük 9,5112 27.10.2021 Yüksek 9,5503
Açılış: 9,5357
11,0850 Değişim: 0,16%
Düşük 11,0486 27.10.2021 Yüksek 11,0940
Açılış: 11,067
550,15 Değişim: 0,04%
Düşük 548,40 27.10.2021 Yüksek 550,64
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.