KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 18:12
KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 82.081.639 74.807.344
Satışların Maliyeti
30 -69.298.291 -75.981.020
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.783.348 -1.173.676
BRÜT KAR (ZARAR)
12.783.348 -1.173.676
Genel Yönetim Giderleri
31 -40.148.656 -11.498.497
Pazarlama Giderleri
31 -4.381.076 -2.390.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 596.872 8.439.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -165.113 -10.755.333
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-31.314.625 -17.378.868
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 46.864.722 25.134.611
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 0 -555.209
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.550.097 7.200.534
Finansman Gelirleri
35 2.533.975 2.299.246
Finansman Giderleri
35 -6.957.811 -22.416.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.126.261 -12.916.258
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.126.261 -12.916.258
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.126.261 -12.916.258
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.126.261 -12.916.258
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.805.170 -15.223.703
Dönem Karı (Zararı)
11.126.261 -12.916.258
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.126.261 -12.916.258
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.034.124 -32.028.379
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,32 436.674 333.959
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 -7.314.051
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.376.154 86.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,29 -31.432 -62.358
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25,17 30.407.586 148.682
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-46.864.722 -25.134.611
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -46.864.722 -25.134.611
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8 17.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.713.033 29.720.934
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.721.128 -1.214.934
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 5.000 -5.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 3.716.128 -1.209.934
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 12.728.413 4.984.170
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 0 -25.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 12.728.413 5.009.170
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 9.306.500 15.298.420
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.567.464 3.849.503
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.977.722 7.605.214
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 -8.258.392 8.258.392
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -719.330 -653.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 14.953 33.471
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
17 7.061.791 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 231.979 -778.127
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 0 -657.256
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 231.979 -120.871
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 447.121 418.853
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.253.666 -475.636
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -4.253.666 -475.636
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.805.170 -15.223.703
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
52.491.824 59.337.935
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-364.043 -478.965
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-364.043 -478.965
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-74.133 -865.700
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -74.133 -835.200
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 0 -30.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 52.930.000 60.682.600
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19-29 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.219.818 -43.551.087
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
242.802 337.052
Kredilerden Nakit Girişleri
9 242.802 337.052
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.462.620 -43.888.139
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -69.462.620 -43.888.139
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.922.824 563.145
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.922.824 563.145
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.900.839 6.332.358
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.978.015 6.895.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.999.058 6.900.839
Ticari Alacaklar
11 1.176.954 4.512.078
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 0 5.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 1.176.954 4.507.078
Diğer Alacaklar
12 574.660 7.558.917
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 574.660 7.558.917
Stoklar
14 19.253.000 50.284.778
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.810.559 4.243.095
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.810.559 4.243.095
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 49.816 57.085
Diğer Dönen Varlıklar
16 11.750.028 17.507.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 11.750.028 17.507.958
ARA TOPLAM
42.614.075 91.064.750
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 2.332.420 7.811.211
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.946.495 98.875.961
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
11 112.694 498.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 112.694 498.698
Diğer Alacaklar
12 45.331 45.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 25.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 20.331 45.331
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 415.559.608 401.482.608
Maddi Duran Varlıklar
19 4.175.287 4.292.646
Binalar
19 3.514.392 3.514.392
Taşıtlar
19 660.895 778.254
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 453.170 315.712
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 21.893 40.491
Bilgisayar Yazılımları
20 21.893 40.491
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
420.367.983 406.675.486
TOPLAM VARLIKLAR
465.314.478 505.551.447
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 623.132 282.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 623.132 282.421
Banka Kredileri
9 623.132 282.421
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.867.783 59.256.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.867.783 59.256.535
Banka Kredileri
9 12.867.783 59.256.535
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 256.431 155.236
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 256.431 155.236
Ticari Borçlar
11 85.924 9.063.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 0 8.258.392
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 85.924 805.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 170.538 155.585
Diğer Borçlar
12 112.417 116.835
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 112.417 116.835
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 1.268.463 821.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 1.268.463 821.342
Kısa Vadeli Karşılıklar
21,25 30.496.261 148.682
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21,25 30.496.261 148.682
ARA TOPLAM
17 45.880.949 70.000.283
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 878.435 5.132.101
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.759.384 75.132.384
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
660.000 24.074.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 660.000 24.074.580
Banka Kredileri
9 660.000 24.074.580
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 323.424 181.817
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 323.424 181.817
Diğer Borçlar
12 2.379.818 2.143.420
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 2.379.818 2.143.420
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 132.087 72.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 132.087 72.080
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.495.329 26.471.897
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.254.713 101.604.281
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 415.059.765 403.947.166
Ödenmiş Sermaye
29 250.000.000 250.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 270.354 270.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 2.562.230 2.593.662
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.562.230 2.593.662
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 2.891.481 2.891.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -329.251 -297.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.740.568 2.740.568
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 148.360.352 161.258.840
Net Dönem Karı veya Zararı
29 11.126.261 -12.916.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
415.059.765 403.947.166
TOPLAM KAYNAKLAR
465.314.478 505.551.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -181.261 2.635.427 2.740.568 222.047.472 -60.788.632 416.723.928 416.723.928
Transferler
29 -60.788.632 60.788.632 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-12.916.258 -12.916.258 -12.916.258
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -116.558 256.054 139.496 139.496
Sermaye Arttırımı
29 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -297.819 2.891.481 2.740.568 161.258.840 -12.916.258 403.947.166 0 403.947.166
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -297.819 2.891.481 2.740.568 161.258.840 -12.916.258 403.947.166 403.947.166
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-12.916.258 12.916.258 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
11.126.261 11.126.261 11.126.261
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -31.432 -31.432 -31.432
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
17.770 17.770 17.770
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -329.251 2.891.481 2.740.568 148.360.352 11.126.261 415.059.765 0 415.059.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.126.261 -12.916.258
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

-31.432 139.496
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19,29 0 256.054
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,29 -31.432 -116.558
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.432 139.496
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.094.829 -12.776.762
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.094.829 -12.776.762http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913999


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.376 Değişim: -1,24% Hacim : 15.984 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.375 12.04.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,1487 Değişim: -0,01%
Düşük 8,1386 13.04.2021 Yüksek 8,1593
Açılış: 8,1495
9,7146 Değişim: -0,02%
Düşük 9,7053 13.04.2021 Yüksek 9,7305
Açılış: 9,7167
454,11 Değişim: 0,01%
Düşük 453,55 13.04.2021 Yüksek 454,94
Açılış: 454,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.