KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 18:13
KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 36.453.004 15.400.218 16.211.565 5.428.785
Satışların Maliyeti
30 -33.073.278 -12.760.020 -15.229.278 -3.883.045
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.379.726 2.640.198 982.287 1.545.740
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.379.726 2.640.198 982.287 1.545.740
Genel Yönetim Giderleri
31 -5.085.950 -6.915.194 -2.389.148 -2.599.942
Pazarlama Giderleri
31 -1.857.523 -737.978 -382.450 -443.025
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 350.666 12.880.722 264.570 181.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -975.423 -126.944 -348.776 -93.065
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.188.504 7.740.804 -1.873.517 -1.408.422
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 925.722 28.189.701 234.000 502.138
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.262.782 35.930.505 -1.639.517 -906.284
Finansman Gelirleri
35 1.339.701 1.839.464 408.895 491.071
Finansman Giderleri
35 -3.778.914 -12.600.464 -562.066 -6.503.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.701.995 25.169.505 -1.792.688 -6.918.704
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.701.995 25.169.505 -1.792.688 -6.918.704
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.701.995 25.169.505 -1.792.688 -6.918.704
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.701.995 25.169.505 -1.792.688 -6.918.704
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.057.857 -9.556.381
Dönem Karı (Zararı)
-5.701.995 25.169.505
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.701.995 25.169.505
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
784.471 -28.177.598
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,31 185.549 67.860
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-925.722 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -925.722
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.524.644 -55.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,29 93.647 -55.757
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.430.997
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -28.189.701
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 -28.189.701
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.975.381 -6.548.288
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.509.975 991.363
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 5.000 -16.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 2.504.975 1.007.710
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 10.753.913 2.595.128
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 0 -25.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 10.753.913 2.620.128
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
17 6.269.000 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 2.961.278 -13.342.891
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -745.774 3.833.910
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.551.538 37.410
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 -8.258.392 244.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -293.146 -207.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -23.720 198.356
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.030.426 2.249.883
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 1.964.060 2.611.457
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 66.366 -361.574
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 -18.894
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.790.715 -3.111.447
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 3.790.715 -3.111.447
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.057.857 -9.556.381
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
23.832.923 12.469.066
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
8 -250.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.077 -750.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -10.077 -750.000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 23.843.000 8.175.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 5.294.066
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.627.937 -8.992.748
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 258.946
Kredilerden Nakit Girişleri
258.946
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.627.937 -9.251.694
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -42.627.937 -9.251.694
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.737.157 -6.080.063
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.737.157 -6.080.063
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.895.298 6.332.358
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.158.141 252.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.158.549 6.900.634
Ticari Alacaklar
11 666.628 4.512.078
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 0 5.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 666.628 4.507.078
Diğer Alacaklar
12 759.420 7.558.917
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 759.420 7.558.917
Stoklar
14 29.605.000 50.284.778
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.988.869 4.243.095
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.988.869 4.243.095
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 23.974 55.522
Diğer Dönen Varlıklar
16 13.587.087 17.505.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 13.587.087 17.505.026
ARA TOPLAM
51.789.527 91.060.050
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 17.922.326 7.811.211
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.711.853 98.871.261
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 250.000 250.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 250.000 250.000
Ticari Alacaklar
11 1.834.172 498.698
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 1.834.172 498.698
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
12 45.331 45.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 25.000 25.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 20.331 20.331
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 379.093.092 401.575.092
Maddi Duran Varlıklar
19 4.115.943 4.200.162
Binalar
19 3.421.909 3.421.909
Taşıtlar
19 628.427 712.140
Mobilya ve Demirbaşlar
19 65.607 66.113
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 234.084 315.712
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 30.865 40.491
Bilgisayar Yazılımları
20 30.865 40.491
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
385.603.487 406.925.486
TOPLAM VARLIKLAR
455.315.340 505.796.747
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 278.979 282.421
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 278.979 282.421
Banka Kredileri
9 278.979 282.421
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 32.859.220 59.256.535
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 32.859.220 59.256.535
Banka Kredileri
9 32.859.220 59.256.535
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 175.877 155.236
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 175.877 155.236
Ticari Borçlar
11 512.108 9.063.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 8.258.392
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 512.108 805.255
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 131.865 155.585
Diğer Borçlar
12 343.315 350.103
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 223.106 233.513
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 120.209 116.590
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 802.448 821.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 802.448 821.342
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 676.573 148.682
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 676.573 148.682
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
35.780.385 70.233.551
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 8.922.816 5.132.101
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.703.201 75.365.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 7.903.576 24.074.580
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 7.903.576 24.074.580
Banka Kredileri
9 7.903.576 24.074.580
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 104.999 181.817
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
-248.588 3.064.156 2.740.568 161.258.841 25.169.505 442.254.836 0 442.254.836
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -297.819 2.884.743 2.740.568 161.258.840 -12.898.488 403.958.198 403.958.198
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-12.898.488 12.898.488 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-5.701.995 -5.701.995 -5.701.995
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 4.590 4.590 4.590
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -293.229 2.884.743 2.740.568 148.360.352 -5.701.995 398.260.793 0 398.260.793


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.701.995 25.169.505 -1.792.688 -6.918.704
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.590 361.403 -7.095 361.403
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
428.729 428.729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,29 4.590 -67.326 -7.095 -67.326
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.590 361.403 -7.095 361.403
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.697.405 25.530.908 -1.799.783 -6.557.301
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.697.405 25.530.908 -1.799.783 -6.557.301http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869726


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,00% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9468 Değişim: 0,13%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9516
Açılış: 15,9256
17,0131 Değişim: -0,13%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
948,94 Değişim: 0,02%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 950,65
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.