KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 18:32
KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 20.239.913 9.971.433
Satışların Maliyeti
30 -17.844.000 -8.876.976
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.395.913 1.094.457
BRÜT KAR (ZARAR)
2.395.913 1.094.457
Genel Yönetim Giderleri
31 -2.698.378 -4.328.910
Pazarlama Giderleri
31 -1.475.072 -294.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 86.097 12.698.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-626.647 -33.879
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.318.087 9.135.567
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 691.722 27.687.564
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.626.365 36.823.131
Finansman Gelirleri
35 930.807 1.354.826
Finansman Giderleri
35 -3.216.864 -6.096.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.912.422 32.080.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.912.422 32.080.984
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.912.422 32.080.984
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.912.422 32.080.984
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.362.918 -954.094
Dönem Karı (Zararı)
-3.912.422 32.080.984
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.912.422 32.080.984
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.651.767 -27.655.214
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,32 52.113 32.350
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14 2.248.530 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.846 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,29 27.204 0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21,11 15.642 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-691.722 -27.687.564
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -691.722 -27.687.564
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
23.623.573 -5.379.864
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.828.308 184.804
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 -9.028 184.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 1.837.336 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 9.833.087 5.898.557
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 9.833.087 5.898.557
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 2.625.000 -17.243.910
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -652.407 3.712.114
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.218.477 -202.442
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 -7.979.650 -202.442
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -238.827 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -15.432 77.663
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
17 9.478.747 -4.799.737
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.600.156 1.215.047
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 2.570.964 1.904.924
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 29.192 -689.877
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 -124.409 1.022.018
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.269.000 4.756.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 6.269.000 4.756.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.362.918 -954.094
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.000.889 3.225.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10.076 -750.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 10.076 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 0 -750.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 8.950.000 3.975.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 40.813 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.523.775 -4.189.298
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.487.254 -4.189.298
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -32.487.254 -4.189.298
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -36.521 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.159.968 -1.918.392
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.159.968 -1.918.392
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.895.503 7.210.290
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.735.535 5.291.898


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.739.819 6.900.839
Ticari Alacaklar
11 2.759.141 4.512.078
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 14.028 5.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 2.745.113 4.507.078
Diğer Alacaklar
12 1.606.310 7.558.917
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.606.310 7.558.917
Stoklar
14 35.810.000 50.284.778
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.895.502 4.243.095
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.895.502 4.243.095
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 9.973 57.085
Diğer Dönen Varlıklar
16 13.655.489 17.507.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 13.655.489 17.507.958
ARA TOPLAM
63.476.234 91.064.750
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 20.481.181 7.811.211
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
83.957.415 98.875.961
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
11 423.326 498.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 423.326 498.698
Diğer Alacaklar
12 45.331 45.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 25.000 25.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 20.331 20.331
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 383.886.608 401.482.608
Maddi Duran Varlıklar
19 4.255.796 4.292.646
Binalar
19 3.514.392 3.514.392
Mobilya ve Demirbaşlar
19 741.404 778.254
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 274.899 315.712
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 35.303 40.491
Bilgisayar Yazılımları
20 35.303 40.491
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
388.921.263 406.675.486
TOPLAM VARLIKLAR
472.878.678 505.551.447
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 273.067 282.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 273.067 282.421
Banka Kredileri
9 273.067 282.421
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.839.860 59.256.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.839.860 59.256.535
Banka Kredileri
9 34.839.860 59.256.535
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 165.238 155.236
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 165.238 155.236
Ticari Borçlar
11 845.170 9.063.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 278.742 8.258.392
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 566.428 805.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 140.153 155.585
Diğer Borçlar
12 83.086 116.835
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 83.086 116.835
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 696.933 821.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 696.933 821.342
Kısa Vadeli Karşılıklar
21,25 164.324 148.682
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21,25 164.324 148.682
ARA TOPLAM
17 37.207.831 70.000.283
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 14.610.847 5.132.101
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.818.678 75.132.384
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.013.355 24.074.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 16.013.355 24.074.580
Banka Kredileri
9 16.013.355 24.074.580
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 135.293 181.817
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 135.293 181.817
Diğer Borçlar
12 4.777.325 2.143.420
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 2.570.964 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 2.206.361 2.143.420
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 87.598 72.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 87.598 72.080
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.013.571 26.471.897
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
72.832.249 101.604.281
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 400.046.429 403.947.166
Ödenmiş Sermaye
29 250.000.000 250.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 270.354 270.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 2.605.347 2.593.662
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.605.347 2.593.662
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 2.891.481 2.891.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -286.134 -297.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.740.568 2.740.568
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 148.342.582 161.258.840
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -3.912.422 -12.916.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
400.046.429 403.947.166
TOPLAM KAYNAKLAR
472.878.678 505.551.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -181.261 2.635.427 2.740.568 222.047.472 -60.788.632 416.723.928 416.723.928
Transferler
29 -60.788.632 60.788.632 0 0
Dönem Karı (Zararı)
32.080.984 32.080.984 32.080.984
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 0
Sermaye Arttırımı
29 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -181.261 2.635.427 2.740.568 161.258.840 32.080.984 448.804.912 0 448.804.912
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -297.819 2.891.481 2.740.568 161.258.840 -12.916.258 403.947.166 403.947.166
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-12.916.258 12.916.258 0 0
Dönem Karı (Zararı)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.