KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:59
KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 9.971.433 63.794.237
Satışların Maliyeti
30 -8.876.976 -61.919.965
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.094.457 1.874.272
BRÜT KAR (ZARAR)
1.094.457 1.874.272
Genel Yönetim Giderleri
31 -4.315.253 -1.778.512
Pazarlama Giderleri
31 -294.953 -1.737.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 12.698.853 165.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -33.879 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.149.225 -1.476.457
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 27.687.564 11.267.282
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.836.789 9.790.825
Finansman Gelirleri
35 1.348.393 423.268
Finansman Giderleri
35 -6.096.973 -6.792.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.088.209 3.422.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.088.209 3.422.035
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.088.209 3.422.035
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.088.209 3.422.035
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.195.564 4.475.405
Dönem Karı (Zararı)
32.088.209 3.422.035
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-27.655.214 -11.258.402
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,32 32.350 8.880
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-27.687.564 -11.267.282
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -27.687.564 -11.267.282
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.628.559 12.311.772
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 184.804 -1.585.037
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,12 9.361.977 -1.579.540
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -12.487.889 1.555.459
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-202.442 -4.991.962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 -202.442 -4.991.962
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,12 -2.485.009 18.912.852
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 -2.485.009 18.912.852
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.195.564 4.475.405
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.225.000 1.379.311
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19,20 -750.000 -35.189
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 3.975.000 1.414.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.189.297 -5.983.384
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.189.297 -5.983.384
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -4.189.297 -5.983.384
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.159.861 -128.668
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.159.861 -128.668
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.210.290 129.580
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.050.429 912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.053.779 7.210.290
Ticari Alacaklar
2.298.414 2.500.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 2.298.414 2.500.114
Diğer Alacaklar
2.264.550 3.098.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.264.550 3.098.872
Stoklar
14 163.771.431 157.667.228
Peşin Ödenmiş Giderler
4.379.520 8.092.599
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,15 20.704 1.347.342
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.358.816 6.745.257
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 192.818 168.458
Diğer Dönen Varlıklar
16 25.639.845 25.993.204
ARA TOPLAM
203.600.357 204.730.765
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 538.045 5.294.066
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
204.138.402 210.024.831
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 250.000 0
Ticari Alacaklar
1.312.623 1.295.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 1.312.623 1.295.728
Diğer Alacaklar
45.330 20.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 45.330 20.331
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 370.760.386 340.664.136
Maddi Duran Varlıklar
19 3.577.428 2.843.258
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 21.352 24.358
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
375.967.119 344.847.811
TOPLAM VARLIKLAR
580.105.521 554.872.642
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 70.073 98.201
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 69.723.643 71.642.104
Ticari Borçlar
1.254.790 1.458.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 1.254.790 1.458.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 199.777 122.114
Diğer Borçlar
2.651.563 1.325.529
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 2.562.180 657.256
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 89.383 668.273
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 1.424.507 402.489
ARA TOPLAM
75.324.353 75.048.869
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 808.000 5.607.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.132.353 80.656.606
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 53.518.662 55.761.369
Diğer Borçlar
1.624.488 1.712.856
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.624.488 1.712.856
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.881 17.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 17.881 17.881
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.161.031 57.492.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
131.293.384 138.148.712
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
448.812.137 416.723.930
Ödenmiş Sermaye
29 250.000.000 250.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 270.354 270.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 2.454.166 2.454.167
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.454.166 2.454.167
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -181.261 -181.261
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.635.427 2.635.428
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.740.567 2.740.568
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 161.258.841 222.047.472
Net Dönem Karı veya Zararı
29 32.088.209 -60.788.631
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
448.812.137 416.723.930
TOPLAM KAYNAKLAR
580.105.521 554.872.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -137.335 2.449.430 569.437 190.287.784 33.930.819 327.189.179 327.189.179
Transferler
29 33.930.819 -33.930.819
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 3.422.035 3.422.035
Dönem Sonu Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 137.335 2.449.430 569.437 224.218.603 3.422.035 330.611.213 330.611.213
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -181.261 2.635.427 569.437 224.218.604 -60.788.632 416.723.929 416.723.929
Transferler
29 -60.788.632 -60.788.632
Dönem Karı (Zararı)
29 32.088.209 32.088.209
Dönem Sonu Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -181.261 2.635.427 567.437 163.429.972 32.088.209 448.812.137 448.812.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32.088.209 3.422.035
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19-29 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21-29 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
21-29 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.088.209 3.422.035
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.088.209 3.422.035http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759889


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.768 Değişim: -0,03% Hacim : 97.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.669 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,8986 Değişim: 0,23%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,9084
Açılış: 32,8221
35,3283 Değişim: 0,53%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,4016
Açılış: 35,1421
2.467,10 Değişim: 0,67%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.469,31
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.