KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 19:12
KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 81.667.330 17.092.831 6.743.548 5.515.302
Satışların Maliyeti
30 -77.127.545 -10.396.514 -6.266.927 -2.918.686
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.539.785 6.696.317 476.621 2.596.616
BRÜT KAR (ZARAR)
4.539.785 6.696.317 476.621 2.596.616
Genel Yönetim Giderleri
31 -5.314.830 -1.859.314 -1.466.347 -651.106
Pazarlama Giderleri
31 -5.311.943 -1.689.205 -3.118.617 -288.475
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 1.229.225 125.151 352.950 5.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -5.842 -25.312 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.863.605 3.247.637 -3.755.393 1.662.622
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 21.848.067 12.426.681 491.862 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.984.462 15.674.318 -3.263.531 1.662.622
Finansman Gelirleri
35 3.261.495 1.009.986 2.182.472 223.213
Finansman Giderleri
35 -22.239.298 -1.111.399 -7.423.297 -22.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.993.341 15.572.905 -8.504.356 1.863.741
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.993.341 15.572.905 -8.504.356 1.863.741
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.993.341 15.572.905 -8.504.356 1.863.741
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.993.341 15.572.905 -8.504.356 1.863.741
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 100.000.000 127.402 89.044 -88.700 2.181.134 569.437 166.762.346 23.525.439 292.911.297
Transferler
29 23.525.439 -23.525.439
Dönem Karı (Zararı)
29 15.572.905 15.572.905
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -46.075 -46.075
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 127.402 127.402
Dönem Sonu Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -134.775 2.181.134 569.437 190.287.785 15.572.905 308.565.529 0 308.565.529
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -137.335 2.449.430 569.437 190.287.785 33.930.819 327.189.179 327.189.179
Transferler
29 2.171.131 31.759.688 -33.930.819
Dönem Karı (Zararı)
29 1.993.341 1.993.341
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.793 -29.793
Sermaye Arttırımı
29 149.306.814 149.306.814
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 86.772 86.772
Dönem Sonu Bakiyeler
29 249.306.814 175.816 -167.128 2.449.430 2.740.568 222.047.473 1.993.341 474.559.630 474.559.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-84.809.389 -36.377.075
Dönem Karı (Zararı)
-1.993.341 15.572.905
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.993.341 15.572.905
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-21.846.514 -12.414.173
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,32 27.500 71.196
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-21.848.067 -12.426.681
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -21.848.067 -12.426.681
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-25.947 -58.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,29 -25.947 -58.688
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.969.534 -39.535.807
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.672.077 31.264
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 0 -26.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -3.672.077 57.575
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
103.215 148.961
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 103.215 148.961
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 9.427.162 -25.338.854
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -48.680.932 -1.926.191
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.987.559 -3.630.667
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -3.187.647 2.023.240
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -9.799.912 -5.653.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 74.331 93.187
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.454.771 -147.763
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -8.886.621 179.887
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 3.431.850 -327.650
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
23 221.097 -8.765.744
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-84.809.389 -36.377.075
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.885.934 -10.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.066 -10.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -20.696 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -10.370 -10.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 9.917.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.415.336 36.648.781
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
29 149.306.814
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 127.402
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 127.402
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 36.521.379
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -35.978.249
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
9 86.771
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.491.881 261.706
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.491.881 261.706
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 129.580 763.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 38.621.461 1.025.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.993.341 15.572.905 -8.504.356 1.863.741
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21-29 -29.793 -46.075 -2.311 -55.106
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21-29 -29.793 -46.075 -2.311 -55.106
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.793 -46.075 -2.311 -55.106
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.023.134 15.526.830 -8.506.667 1.808.635
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.023.134 15.526.830 -8.506.667 1.808.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 38.679.139 766.325
Ticari Alacaklar
11 2.094.364 858.347
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 2.094.364 858.347
Diğer Alacaklar
12 2.085.933 2.079.433
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.085.933 2.079.433
Stoklar
14 128.678.136 223.205.231
Peşin Ödenmiş Giderler
15 56.004.439 7.323.506
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,15 50.154.382 2.701
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.850.057 7.320.805
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 101.705 102.247
Diğer Dönen Varlıklar
16 27.385.283 28.167.004
ARA TOPLAM
255.028.999 262.502.093
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 5.364.101 4.098.600
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
260.393.100 266.600.693
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
11 2.692.608 256.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 2.692.608 256.548
Diğer Alacaklar
12 19.593 33.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 19.593 33.483
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 368.033.158 271.002.158
Maddi Duran Varlıklar
19 2.636.083 2.635.952
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 14.971 11.532
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
373.396.413 273.939.673
TOPLAM VARLIKLAR
633.789.513 540.540.366
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 43.678 26.409
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 78.117.956 84.429.697
Ticari Borçlar
11 684.399 13.671.958
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 0 3.187.647
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 684.399 10.484.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 167.363 93.032
Diğer Borçlar
12 123.544 665.658
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 123.544 665.658
Ertelenmiş Gelirler
23 454.791 233.694
ARA TOPLAM
79.591.731 99.120.448
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 5.700.914 2.176.000
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.292.645 101.296.448
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 72.207.338 101.891.114
Ticari Borçlar
12 0 0
Diğer Borçlar
12 1.710.536 10.148.108
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 8.886.621
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.710.536 1.261.487
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 19.364 15.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 19.364 15.518
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.937.238 112.054.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
159.229.883 213.351.188
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
474.559.630 327.189.178
Ödenmiş Sermaye
29 249.306.814 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 175.816 89.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 2.282.302 2.312.095
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.282.302 2.312.095
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.449.430 2.449.430
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -167.128 -137.335
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.740.567 569.436
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 222.047.472 190.287.784
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -1.993.341 33.930.819
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
474.559.630 327.189.178
TOPLAM KAYNAKLAR
633.789.513 540.540.366http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716542


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.034 Değişim: 0,31% Hacim : 36.610 Mio.TL Son veri saati : 13:19
Düşük 8.001 30.11.2023 Yüksek 8.038
Açılış: 8.008
28,8736 Değişim: -0,19%
Düşük 28,7617 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,5787 Değişim: -0,58%
Düşük 31,5173 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.890,42 Değişim: -0,58%
Düşük 1.888,35 30.11.2023 Yüksek 1.905,31
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.