KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 19:02
KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 13.782.830 27.168.678 -582.033 -1.195.960 3.366.342 6.694.157 -50.265.652 -17.859.496 1.648.866 1.648.866
Transferler
-17.859.496 17.859.496
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.078 14.457.349 21.067.734 35.489.005 35.489.005
Sermaye Arttırımı
41.080.000 103.195 41.183.195 41.183.195
Sermaye Azaltımı
-17.700.000 17.700.000
Sermaye Avansı
-6.694.157 -6.694.157 -6.694.157
Dönem Sonu Bakiyeler
43.920.000 13.886.025 27.168.678 -618.111 13.261.389 3.366.342 -50.425.148 21.067.734 71.626.909 71.626.909
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.920.000 13.886.025 27.168.678 -665.793 7.608.455 3.366.342 -50.425.148 16.751.496 61.610.055 61.610.055
Transferler
16.751.496 -16.751.496
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-63.884 12.713.613 7.140.253 19.789.982 19.789.982
Dönem Sonu Bakiyeler
43.920.000 13.886.025 27.168.678 -729.677 20.322.068 3.366.342 -33.673.652 7.140.253 81.400.037 81.400.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.200.436 -30.327.983
Dönem Karı (Zararı)
5.347.234 23.955.655
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.347.234 23.955.655
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.562.606 -9.723.383
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 3.996.002 3.524.222
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-11.883.904
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-11.883.904
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 3.236.621 1.088.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
535.552 -134.994
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
184.620 -25.481
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.516.449 1.249.321
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 3.097.143 3.000.845
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.477 -125.509
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.101.620 3.126.354
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.767.160 -5.453.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-709.404 -44.560.255
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.201.465 -33.110.198
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.572.352 -30.063.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.629.113 -3.047.122
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.413 90.504
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.413 90.504
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.532.132 -14.936.326
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-84.418 1.228.443
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.529.608 11.433.240
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.899.450 10.724.422
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.630.158 708.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
441.977 294.399
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.608.840 -9.746.009
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
32.033.533 -12.351.818
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
575.307 2.605.809
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-161.413 62.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.306.988 123.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.306.988 123.528
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.200.436 -30.327.983
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.639.574 -170.925
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.772 -733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.637.802 -170.192
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.462.000 -161.062
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-175.802 -9.130
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.303.418 31.772.347
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.444.600 15.581.365
Kredilerden Nakit Girişleri
7.444.600 15.581.365
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.650.875 -21.991.368
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.650.875 -21.991.368
Ödenen Faiz
13 -3.101.620 -3.126.354
Alınan Faiz
4.477 125.509
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 41.183.195
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.742.556 1.273.439
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.742.556 1.273.439
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.238.218 4.235.079
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
495.662 5.508.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
495.662 5.238.218
Ticari Alacaklar
89.327.778 57.828.767
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 88.867.278 57.294.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 460.500 533.841
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
6 48.657.181 29.125.049
Peşin Ödenmiş Giderler
311.108 227.305
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
311.108 227.305
Diğer Dönen Varlıklar
3.442.323 1.135.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.442.323 1.135.335
ARA TOPLAM
142.234.052 93.554.674
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
142.234.052 93.554.674
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
168.686 127.013
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
168.686 127.013
Ticari Alacaklar
15.030.354 12.411.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 15.030.354 12.411.572
Diğer Alacaklar
5.377 1.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.377 1.964
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 33.291.001 27.633.643
Maddi Duran Varlıklar
8 87.724.979 74.863.073
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
450.522 435.894
Binalar
45.184.788 37.138.680
Tesis, Makine ve Cihazlar
41.577.986 36.827.318
Taşıtlar
7.092 13.154
Mobilya ve Demirbaşlar
302.920 280.627
Yapılmakta Olan Yatırımlar
201.671 167.400
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 155.475 235.688
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
398.718 246.002
Diğer Haklar
398.718 246.002
Peşin Ödenmiş Giderler
869 254
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
869 254
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
136.775.459 115.519.209
TOPLAM VARLIKLAR
279.009.511 209.073.883
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 7.177.497 3.382.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 7.177.497 3.382.157
Banka Kredileri
7.177.497 3.382.157
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 20.445.815 19.313.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 20.445.815 19.313.532
Banka Kredileri
20.445.815 19.313.532
Ticari Borçlar
59.483.959 34.521.574
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 50.592.920 30.693.470
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 8.891.039 3.828.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.092.273 650.296
Diğer Borçlar
88.947.559 56.876.014
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 88.884.483 56.850.950
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
63.076 25.064
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
108.083 269.496
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
74.535 237.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
33.548 31.661
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 750.222 611.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 750.222 611.321
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.609.021 1.424.401
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.609.021 1.424.401
ARA TOPLAM
179.614.429 117.048.791
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.614.429 117.048.791
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 6.868.533 19.895.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 6.868.533 19.895.327
Banka Kredileri
6.868.533 19.895.327
Diğer Borçlar
3.161.735 2.624.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.161.735 2.624.440
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.447.716 969.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.447.716 969.163
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 6.517.061 6.926.107
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.995.045 30.415.037
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
197.609.474 147.463.828
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
81.400.037 61.610.055
Ödenmiş Sermaye
11 43.920.000 43.920.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.886.025 13.886.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.439.001 26.502.885
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.439.001 26.502.885
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27.118.702 27.118.702
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-729.677 -665.793
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
49.976 49.976
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.322.068 7.608.455
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.322.068 7.608.455
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.366.342 3.366.342
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.190.842 3.190.842
Yasal Yedekler
175.500 175.500
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-33.673.652 -50.425.148
Net Dönem Karı veya Zararı
7.140.253 16.751.496
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
81.400.037 61.610.055
TOPLAM KAYNAKLAR
279.009.511 209.073.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 128.066.225 89.037.467 62.528.387 27.223.868
Satışların Maliyeti
13 -117.746.994 -76.181.396 -57.192.740 -24.338.666
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.319.231 12.856.071 5.335.647 2.885.202
BRÜT KAR (ZARAR)
10.319.231 12.856.071 5.335.647 2.885.202
Genel Yönetim Giderleri
-4.325.339 -3.428.049 -1.446.369 -1.066.850
Pazarlama Giderleri
-449.341 -688.277 -125.716 -128.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 26.189.391 29.011.570 7.501.050 9.106.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -23.220.953 -24.187.277 -9.808.335 -6.949.870
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.512.989 13.564.038 1.456.277 3.846.555
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.477 12.009.413 -8.926 11.893.364
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -813 0 79
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.517.466 25.572.638 1.447.351 15.739.998
Finansman Gelirleri
15 4.646.311 7.272.490 561.854 5.200.589
Finansman Giderleri
15 -7.816.543 -8.889.473 -1.663.417 -3.926.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.347.234 23.955.655 345.788 17.013.996
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.793.019 -2.887.921 1.636.773 -2.157.002
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.793.019 -2.887.921 1.636.773 -2.157.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.140.253 21.067.734 1.982.561 14.856.994
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.140.253 21.067.734 1.982.561 14.856.994
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.140.253 21.067.734 1.982.561 14.856.994
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
76.876 146.940 13.015 94.638
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
94.048 188.384 16.269 121.330
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.172 -41.444 -3.254 -26.692
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 -17.172 -41.444 -3.254 -26.692
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
12.572.853 14.274.331 815.629 9.287.956
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.572.853 14.274.331 815.629 9.287.956
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
12.572.853 14.274.331 815.629 9.287.956
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.649.729 14.421.271 828.644 9.382.594
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.789.982 35.489.005 2.811.205 24.239.588
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.789.982 35.489.005 2.811.205 24.239.588http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976552


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.530 Değişim: 0,00% Hacim : 98.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.504 17.04.2024 Yüksek 9.717
Açılış: 9.617
32,4710 Değişim: 0,07%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5383
Açılış: 32,4475
34,8082 Değişim: 0,25%
Düşük 34,6200 18.04.2024 Yüksek 34,8739
Açılış: 34,721
2.472,98 Değişim: 0,43%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.480,65
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.