KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 20:20
KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.782.830 27.168.678 -1.195.960 -582.033 3.366.342 -50.265.652 -17.859.496 1.648.866 1.648.866
Transferler
-17.859.496 17.859.496
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.074.755 -36.078 6.210.740 11.249.417 11.249.417
Sermaye Arttırımı
41.080.000 103.195 41.183.195 41.183.195
Sermaye Azaltımı
-17.700.000 17.700.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-6.694.157 -6.694.157 -6.694.157
Dönem Sonu Bakiyeler
43.920.000 13.886.025 27.168.678 3.878.795 -618.111 3.366.342 -50.425.148 6.210.740 47.387.321 47.387.321
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.920.000 13.886.025 27.168.678 7.608.455 -665.793 3.366.342 -50.425.148 16.751.496 61.610.055 61.610.055
Transferler
16.751.496 -16.751.496
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.884.969 -63.884 5.157.692 16.978.777 16.978.777
Dönem Sonu Bakiyeler
43.920.000 13.886.025 27.168.678 19.493.424 -729.677 3.366.342 -33.673.652 5.157.692 78.588.832 78.588.832


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.331.765 -28.670.462
Dönem Karı (Zararı)
5.001.446 6.941.659
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.001.446 6.941.659
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.613.178 1.272.498
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 2.451.274 2.307.304
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 2.236.471 930.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
293.886 -121.306
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
396.273 -45.682
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.546.312 1.097.187
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 1.894.688 1.803.348
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.403 -116.049
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.908.091 1.919.397
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.969.255 -3.768.353
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.282.859 -36.884.619
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.796.507 -18.673.491
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.308.928 -17.130.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.487.579 -1.543.490
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.462 140.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.462 140.013
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.938.039 -9.357.122
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-111.083 997.657
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.102.271 6.447.964
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.912.949 6.515.993
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.189.322 -68.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
792.525 279.946
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.534.802 -17.702.660
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23.943.787 -19.964.905
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
591.015 2.262.245
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
29.029 29.252
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.081.681 953.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.081.681 953.822
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.331.765 -28.670.462
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.334.356 -59.103
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
8 0 -733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.334.356 -58.370
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.334.356 -58.370
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.719.687 29.493.250
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 41.183.195
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 41.183.195
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.225.530 15.581.365
Kredilerden Nakit Girişleri
6.225.530 15.581.365
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.050.529 -25.467.962
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.050.529 -25.467.962
Ödenen Faiz
13 -1.908.091 -1.919.397
Alınan Faiz
13.403 116.049
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.722.278 763.685
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.722.278 763.685
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.238.218 4.235.079
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
515.940 4.998.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
515.940 5.238.218
Ticari Alacaklar
80.169.269 57.828.767
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 79.603.854 57.294.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 565.415 533.841
Diğer Alacaklar
17.943 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.943 0
Stoklar
6 39.063.088 29.125.049
Peşin Ödenmiş Giderler
337.602 227.305
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
337.602 227.305
Diğer Dönen Varlıklar
53.654 1.135.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
53.654 1.135.335
ARA TOPLAM
120.157.496 93.554.674
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
120.157.496 93.554.674
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
150.626 127.013
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
150.626 127.013
Ticari Alacaklar
14.782.901 12.411.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 14.782.901 12.411.572
Diğer Alacaklar
5.377 1.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.377 1.964
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 32.771.117 27.633.643
Maddi Duran Varlıklar
8 87.650.187 74.863.073
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
467.966 435.894
Binalar
44.760.632 37.138.680
Tesis, Makine ve Cihazlar
41.892.487 36.827.318
Taşıtlar
9.855 13.154
Mobilya ve Demirbaşlar
320.725 280.627
Yapılmakta Olan Yatırımlar
198.522 167.400
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 182.213 235.688
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
245.722 246.002
Diğer Haklar
245.722 246.002
Peşin Ödenmiş Giderler
1.040 254
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.040 254
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
135.789.183 115.519.209
TOPLAM VARLIKLAR
255.946.679 209.073.883
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.354.349 3.382.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 8.354.349 3.382.157
Banka Kredileri
8.354.349 3.382.157
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.849.143 19.313.532
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 22.849.143 19.313.532
Banka Kredileri
22.849.143 19.313.532
Ticari Borçlar
40.085.481 34.521.574
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 32.606.419 30.693.470
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 7.479.062 3.828.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.442.821 650.296
Diğer Borçlar
80.922.896 56.876.014
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 80.794.737 56.850.950
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
128.159 25.064
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
298.525 269.496
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
264.677 237.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
33.848 31.661
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.410.816 2.035.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 590.142 611.321
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.820.674 1.424.401
ARA TOPLAM
156.364.031 117.048.791
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
156.364.031 117.048.791
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 8.433.105 19.895.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.433.105 19.895.327
Banka Kredileri
4 8.433.105 19.895.327
Diğer Borçlar
3.112.360 2.624.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.112.360 2.624.440
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.366.130 969.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.366.130 969.163
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 8.082.221 6.926.107
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.993.816 30.415.037
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
177.357.847 147.463.828
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
78.588.832 61.610.055
Ödenmiş Sermaye
11 43.920.000 43.920.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.886.025 13.886.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.439.001 26.502.885
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.168.678 27.168.678
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-729.677 -665.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.493.424 7.608.455
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.493.424 7.608.455
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.366.342 3.366.342
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.366.342 3.366.342
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-33.673.652 -50.425.148
Net Dönem Karı veya Zararı
5.157.692 16.751.496
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.588.832 61.610.055
TOPLAM KAYNAKLAR
255.946.679 209.073.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 65.537.838 61.813.599 47.086.415 38.172.008
Satışların Maliyeti
13 -60.554.254 -51.842.730 -42.321.718 -31.346.992
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.983.584 9.970.869 4.764.697 6.825.016
BRÜT KAR (ZARAR)
4.983.584 9.970.869 4.764.697 6.825.016
Genel Yönetim Giderleri
-2.878.970 -2.361.199 -1.677.037 -1.105.135
Pazarlama Giderleri
-323.625 -559.483 -139.647 -231.012
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 18.688.341 19.904.703 3.581.292 10.509.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -13.412.618 -17.237.407 -5.955.454 -10.656.884
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.056.712 9.717.483 573.851 5.341.014
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13.403 116.049 6.955 93.575
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -892 0 -8
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.070.115 9.832.640 580.806 5.434.581
Finansman Gelirleri
15 4.084.457 2.071.901 1.145.972 117.780
Finansman Giderleri
15 -6.153.126 -4.962.882 -2.728.153 -2.182.484
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.001.446 6.941.659 -1.001.375 3.369.877
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
156.246 -730.919 1.758.054 383.736
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 156.246 -730.919 1.758.054 383.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.157.692 6.210.740 756.679 3.753.613
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.157.692 6.210.740 756.679 3.753.613
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.157.692 6.210.740 756.679 3.753.613
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
63.861 52.302 -27.809 -4.114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
77.779 67.054 -36.809 -5.274
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.918 -14.752 9.000 1.160
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-13.918 -14.752 9.000 1.160
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.757.224 4.986.375 2.955.391 2.324.324
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.757.224 4.986.375 2.955.391 2.324.324
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
11.757.224 4.986.375 2.955.391 2.324.324
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.821.085 5.038.677 2.927.582 2.320.210
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.978.777 11.249.417 3.684.261 6.073.823
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.978.777 11.249.417 3.684.261 6.073.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956440


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.