KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 21:52
KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 13.782.830 15.544.737 -510.034 -2.276.856 3.366.342 6.694.157 -47.394.706 -3.543.975 6.202.495 6.202.495
Transferler
-3.543.975 3.543.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.296.970 -71.999 1.080.896 -17.859.496 -4.553.629 -4.553.629
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-673.029 673.029
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 13.782.830 27.168.678 -582.033 -1.195.960 3.366.342 6.694.157 -50.265.652 -17.859.496 1.648.866 1.648.866
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 13.782.830 27.168.678 -582.033 -1.195.960 3.366.342 6.694.157 -50.265.652 -17.859.496 1.648.866 1.648.866
Transferler
-17.859.496 17.859.496
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.760 8.804.409 16.751.502 25.472.151 25.472.151
Sermaye Arttırımı
41.080.000 103.195 41.183.195 41.183.195
Sermaye Azaltımı
-17.700.000 17.700.000
Sermaye Avansı
-6.694.157 -6.694.157 -6.694.157
Dönem Sonu Bakiyeler
43.920.000 13.886.025 27.168.678 -665.793 7.608.449 3.366.342 -50.425.148 16.751.502 61.610.055 61.610.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.366.131 16.412.839
Dönem Karı (Zararı)
19.396.370 -11.570.687
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.396.370 -11.570.687
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.113.540 11.147.172
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,14 4.871.543 3.946.139
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5,9 -1.124.020 2.330.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
327.086 341.368
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
300.026 -101.037
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.751.132 2.090.611
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26,27 4.127.776 5.996.075
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-137.994 -111.902
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.265.770 6.107.977
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.591.120 -2.396.471
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
26 -12.397.719 464.254
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 -12.397.719 464.254
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 806.233
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 0 806.233
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.648.961 17.281.373
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.097.113 -3.689.497
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.913.125 -20.471.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.183.988 16.781.953
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.514 416.133
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 303.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.514 112.477
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.011.235 -9.079.438
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.139.912 -949.859
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.856.843 -3.934.074
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.732.439 971.767
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.124.404 -4.905.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.824 -225.625
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.260.546 35.548.030
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
197.855 34.020.763
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.062.691 1.527.267
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
57.485 51.094
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.263 -855.391
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
119.263 -855.391
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.366.131 16.857.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -445.019
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-191.876 -1.689.073
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-733 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.581.607
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,26 0 1.581.607
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-191.143 -3.270.680
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,14 -191.143 -3.270.680
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.561.146 -10.795.899
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.183.445 43.099.682
Kredilerden Nakit Girişleri
19.183.445 43.099.682
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.677.718 -47.899.506
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.677.718 -47.899.506
Ödenen Faiz
-4.265.770 -6.107.977
Alınan Faiz
26 137.994 111.902
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.3 41.183.195 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.003.139 3.927.867
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.003.139 3.927.867
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.235.079 307.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.238.218 4.235.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.238.218 4.235.079
Ticari Alacaklar
57.828.767 24.111.191
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,6 57.294.926 23.381.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 533.841 729.390
Diğer Alacaklar
0 27.793
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 27.793
Stoklar
8 29.125.049 14.113.814
Peşin Ödenmiş Giderler
227.305 1.367.042
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 227.305 1.367.042
Diğer Dönen Varlıklar
1.135.335 1.254.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 1.135.335 1.254.598
ARA TOPLAM
93.554.674 45.109.517
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
93.554.674 45.109.517
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
127.013 98.429
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
10 127.013 98.429
Ticari Alacaklar
6 12.411.572 9.335.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.411.572 9.335.651
Diğer Alacaklar
1.964 117.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.964 117.544
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 27.633.643 11.855.000
Maddi Duran Varlıklar
12 74.863.073 64.447.541
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
435.894 432.714
Binalar
37.138.680 30.795.025
Tesis, Makine ve Cihazlar
36.827.318 32.786.702
Taşıtlar
13.154 18.492
Mobilya ve Demirbaşlar
280.627 279.147
Yapılmakta Olan Yatırımlar
167.400 135.461
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 235.688 142.816
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 246.002 244.487
Diğer Haklar
246.002 244.487
Peşin Ödenmiş Giderler
9 254 429
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 254 429
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
115.519.209 86.241.897
TOPLAM VARLIKLAR
209.073.883 131.351.414
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.382.157 22.741.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 3.382.157 22.741.825
Banka Kredileri
5 3.382.157 22.741.825
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.313.532 7.094.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 19.313.532 7.094.325
Banka Kredileri
5 19.313.532 7.094.325
Ticari Borçlar
34.521.574 23.719.479
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,6 30.693.470 21.961.031
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.828.104 1.758.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 650.296 643.472
Diğer Borçlar
56.876.014 49.991.608
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,7 56.850.950 49.958.938
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 25.064 32.670
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
269.496 212.011
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 237.835 186.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 31.661 25.065
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.035.722 1.481.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 611.321 357.538
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.424.401 1.124.375
ARA TOPLAM
117.048.791 105.884.633
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
117.048.791 105.884.633
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.895.327 18.139.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.895.327 18.139.910
Banka Kredileri
5 19.895.327 18.139.910
Diğer Borçlar
2.624.440 1.554.143
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.624.440 1.554.143
Uzun Vadeli Karşılıklar
969.163 788.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 969.163 788.475
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 6.926.107 3.335.387
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.415.037 23.817.915
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
147.463.828 129.702.548
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.610.055 1.648.866
Ödenmiş Sermaye
20 43.920.000 20.540.000
Sermaye Avansı
20 0 6.694.157
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 13.886.025 13.782.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.502.885 26.586.645
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 27.168.678 27.168.678
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
20 -665.793 -582.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.608.449 -1.195.960
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.608.449 -1.195.960
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 3.366.342 3.366.342
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
20 3.190.842 3.190.842
Yasal Yedekler
20 175.500 175.500
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-50.425.148 -50.265.652
Net Dönem Karı veya Zararı
16.751.502 -17.859.496
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.610.055 1.648.866
TOPLAM KAYNAKLAR
209.073.883 131.351.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 112.573.496 33.838.291
Satışların Maliyeti
22 -96.194.689 -28.872.498
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.378.807 4.965.793
BRÜT KAR (ZARAR)
16.378.807 4.965.793
Genel Yönetim Giderleri
23 -4.567.925 -4.798.191
Pazarlama Giderleri
23 -778.808 -1.073.386
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -35.840.780 -13.652.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 35.983.169 17.032.843
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.174.463 2.475.040
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 12.535.713 120.902
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -385 -1.272.120
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.709.791 1.323.822
Finansman Gelirleri
27 5.928.097 0
Finansman Giderleri
27 -10.241.518 -12.894.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.396.370 -11.570.687
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.644.868 -6.288.809
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.644.868 -6.288.809
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.751.502 -17.859.496
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.751.502 -17.859.496
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.751.502 -17.859.496
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
53.449 11.033.280
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 13.799.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
68.524 -7.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.075 -2.758.124
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -2.759.857
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-15.075 1.733
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.667.200 2.272.587
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.667.200 2.272.587
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
8.667.200 2.272.587
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.720.649 13.305.867
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.472.151 -4.553.629
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.472.151 -4.553.629http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914302


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.680 Değişim: -0,82% Hacim : 90.353 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.645 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
32,9535 Değişim: 0,24%
Düşük 32,8834 26.06.2024 Yüksek 32,9611
Açılış: 32,8834
35,3465 Değişim: 0,19%
Düşük 35,2464 26.06.2024 Yüksek 35,3540
Açılış: 35,2807
2.456,19 Değişim: 0,18%
Düşük 2.452,85 26.06.2024 Yüksek 2.458,65
Açılış: 2.452,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.