KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:51
KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.609.819 9.883.169 -322.206 1.449.093 -47.325.881 -6.019.391 -1.491.240 -1.491.240
Transferler
1.917.249 -7.936.640 6.019.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.892 -7.528.450 -7.549.342 -7.549.342
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-16.091 16.091
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.609.819 9.867.078 -343.098 3.366.342 -55.246.430 -7.528.450 -9.040.582 -9.040.582
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.609.819 9.867.078 -386.498 3.366.342 -55.246.430 -9.648.276 -11.203.808 -11.203.808
Transferler
-9.648.276 9.648.276
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.051 -15.262.314 -15.327.365 -15.327.365
Sermaye Arttırımı
17.500.000 173.011 17.673.011 17.673.011
Sermaye Azaltımı
-17.500.000 17.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.782.830 9.867.078 -451.549 3.366.342 -47.394.706 -15.262.314 -8.858.162 -8.858.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.232.828 5.398.688
Dönem Karı (Zararı)
-18.986.379 -7.656.670
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-18.986.379 -7.656.670
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.401.719 5.501.186
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 1.767.493 1.818.098
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5,9 462.414 375.860
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
256.188 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
206.226 375.860
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.049.086 1.082.743
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 3.997.599 1.359.485
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -948.513 -276.742
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.188.043 2.280.808
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-65.317 -56.323
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-65.317 -56.323
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.817.488 7.554.172
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.763.190 3.455.261
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.976.177 2.240.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.739.367 1.214.920
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-152.001 -489.824
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-284.237 -485.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
132.236 -4.243
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.474.502 -10.697.879
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.043.237 -1.492.916
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.759.973 22.372.684
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.184.097 21.526.081
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.575.876 846.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-110.284 -460.024
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.213.466 -4.748.254
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.379.857 -5.107.038
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-166.391 358.784
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.866.429 1.662.547
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.738.160 -2.047.423
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.763.374 -2.048.038
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-25.214 615
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.232.828 5.398.688
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.955 -74.796
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.109 77.567
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 34.109 77.567
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-62.064 -129.469
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -62.064 -129.469
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.894
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
652.939 -4.826.770
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.135.803 33.362.761
Kredilerden Nakit Girişleri
58.135.803 33.362.761
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.106.789 -37.106.788
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.106.789 -37.106.788
Ödenen Faiz
-3.866.411 -1.905.374
Alınan Faiz
817.325 822.631
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17.673.011
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.857.812 497.122
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.857.812 497.122
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.124 106.083
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.956.936 603.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
9.956.936 99.124
Ticari Alacaklar
23.555.010 12.791.820
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 3.615.695 6.591.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 19.939.315 6.199.948
Diğer Alacaklar
779.534 93.986
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 284.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
495.297 93.986
Stoklar
6 8.340.257 13.814.759
Peşin Ödenmiş Giderler
2.224.781 6.215.281
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.224.781 6.215.281
Diğer Dönen Varlıklar
684.507 2.456.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
684.507 2.456.064
ARA TOPLAM
45.541.025 35.471.034
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.541.025 35.471.034
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
62.500 62.500
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
62.500 62.500
Diğer Alacaklar
1.710 535.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.710 535.257
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 9.465.000 9.465.000
Maddi Duran Varlıklar
8 30.509.585 32.207.126
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
339.185 377.839
Binalar
13.735.524 13.976.130
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.042.913 17.411.722
Taşıtlar
22.280 44.457
Mobilya ve Demirbaşlar
264.109 291.404
Yapılmakta Olan Yatırımlar
105.574 105.574
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
101.004 69.501
Diğer Haklar
101.004 69.501
Peşin Ödenmiş Giderler
69.218 121.955
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
69.218 121.955
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 10.603.524 6.861.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.812.541 49.322.450
TOPLAM VARLIKLAR
96.353.566 84.793.484
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 27.894.416 32.989.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 27.894.416 32.989.419
Banka Kredileri
27.894.416 32.989.419
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 25.224.204 15.068.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 25.224.204 15.068.245
Banka Kredileri
25.224.204 15.068.245
Ticari Borçlar
23.325.205 21.065.488
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 19.763.284 15.927.691
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.561.921 5.137.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.118.411 1.228.695
Diğer Borçlar
23.720.059 8.506.593
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 23.606.982 8.227.125
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
113.077 279.468
Ertelenmiş Gelirler
677.204 3.543.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
677.204 3.543.633
Kısa Vadeli Karşılıklar
873.220 617.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 391.418 391.418
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 481.802 225.614
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.214
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.214
ARA TOPLAM
102.832.719 83.044.319
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.832.719 83.044.319
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.545.441 2.389.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.545.441 2.389.340
Banka Kredileri
1.545.441 2.389.340
Ticari Borçlar
10.019.690
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3,5 10.019.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
833.568 543.943
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.379.009 12.952.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
105.211.728 95.997.292
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-8.858.162 -11.203.808
Ödenmiş Sermaye
10 20.540.000 20.540.000
Sermaye Avansı
6.694.157 6.694.157
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.782.830 13.609.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.415.529 9.480.580
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.415.529 9.480.580
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.867.078 9.867.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-451.549 -386.498
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.366.342 3.366.342
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.190.842 3.190.842
Yasal Yedekler
175.500 175.500
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-47.394.706 -55.246.430
Net Dönem Karı veya Zararı
-15.262.314 -9.648.276
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-8.858.162 -11.203.808
TOPLAM KAYNAKLAR
96.353.566 84.793.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 103.053.960 78.043.623 42.231.616 30.704.161
Satışların Maliyeti
12 -87.401.884 -74.396.534 -34.400.609 -29.953.568
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.652.076 3.647.089 7.831.007 750.593
BRÜT KAR (ZARAR)
15.652.076 3.647.089 7.831.007 750.593
Genel Yönetim Giderleri
-2.970.260 -2.819.546 -1.146.342 -946.246
Pazarlama Giderleri
-8.911.142 -6.015.215 -3.531.928 -2.084.396
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.892.861 7.897.135 16.814.762 2.043.285
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.836.489 -7.181.633 -14.272.651 -3.380.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.827.046 -4.472.170 5.694.848 -3.617.190
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
882.642 1.045.848 479.929 157.507
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-256.188 -3.415 -256.188 8.304
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.453.500 -3.429.737 5.918.589 -3.451.379
Finansman Giderleri
13 -23.439.879 -4.226.933 -14.650.671 -1.763.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-18.986.379 -7.656.670 -8.732.082 -5.215.263
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.724.065 128.220 367.262 59.397
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 3.724.065 128.220 367.262 59.397
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.262.314 -7.528.450 -8.364.820 -5.155.866
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.262.314 -7.528.450 -8.364.820 -5.155.866
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.262.314 -7.528.450 -8.364.820 -5.155.866
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-65.051 -20.892 -38.788 -28.222
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-83.399 -26.115 -49.729 -35.278
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.348 5.223 10.941 7.056
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 18.348 5.223 10.941 7.056
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-65.051 -20.892 -38.788 -28.222
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.327.365 -7.549.342 -8.403.608 -5.184.088
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.327.365 -7.549.342 -8.403.608 -5.184.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719175


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.949 Değişim: -0,76% Hacim : 88.491 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.912 30.11.2023 Yüksek 8.049
Açılış: 8.008
28,8661 Değişim: -0,02%
Düşük 28,8357 01.12.2023 Yüksek 28,8774
Açılış: 28,8732
31,4877 Değişim: -0,01%
Düşük 31,4247 01.12.2023 Yüksek 31,5091
Açılış: 31,492
1.890,05 Değişim: 0,02%
Düşük 1.888,21 01.12.2023 Yüksek 1.890,72
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.