KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 20:02
KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 13.609.819 11.685.350 -164.753 175.500 6.694.157 -35.577.187 -12.327.258 4.635.628 0 4.635.628
Transferler
1.273.593 -13.600.851 12.327.258
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.976 -157.453 -6.019.391 -6.126.868 0 -6.126.868
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.852.157 1.852.157
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 13.609.819 9.883.169 -322.206 1.449.093 6.694.157 -47.325.881 -6.019.391 -1.491.240 0 -1.491.240
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 13.609.819 9.883.169 -322.206 1.449.093 6.694.157 -47.325.881 -6.019.391 -1.491.240 0 -1.491.240
Transferler
1.917.249 -7.936.640 6.019.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.292 -9.648.276 -9.712.568 0 -9.712.568
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.091 16.091
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 13.609.819 9.867.078 -386.498 3.366.342 6.694.157 -55.246.430 -9.648.276 -11.203.808 0 -11.203.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.044.538 -4.989.316
Dönem Karı (Zararı)
-15.138.229 -6.382.628
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-15.138.229 -6.382.628
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.788.096 3.984.173
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.417.242 2.523.434
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.326.361 1.129.847
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.326.361 1.129.847
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
221.089 309.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
221.089 309.112
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.727.771 534.973
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.727.771 534.973
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
1.551.175 -513.193
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.513.843 -2.176.417
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.957.665 -4.550.737
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
25.957.665 -4.550.737
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-504.759 357.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-504.759 357.334
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.916.404 13.291.356
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.088.648 993.714
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.221.283 -19.891.770
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.221.283 -19.891.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-97.927 490.029
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-288.262 2.628.907
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-288.262 2.628.907
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.946.696 -636.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-273.235 5.140.795
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-286.218 5.148.756
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12.983 -7.961
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.836.290 -4.574.872
Alınan Temettüler
0
Ödenen Faiz
0
Alınan Faiz
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-208.248 -414.444
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.272.921 4.844.795
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
3.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-95.027 3.924.206
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-95.027 3.924.206
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.177.894 -2.079.411
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.310.500 -3.007.279
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.594.805 654.625
Kredilerden Nakit Girişleri
8.594.805 654.625
Alınan Faiz
-5.284.305 -3.661.904
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.959 -3.151.800
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.959 -3.151.800
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
106.083 3.257.883
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.124 106.083


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
99.124 106.083
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
12.791.820 42.272.720
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.591.872 33.557.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.199.948 8.715.231
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
93.986 123.528
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 9.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
93.986 113.862
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
13.814.759 6.372.481
Peşin Ödenmiş Giderler
6.215.281 124.596
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.215.281 124.596
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 622
Diğer Dönen Varlıklar
2.456.064 2.169.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.456.064 2.169.224
ARA TOPLAM
35.471.034 51.169.254
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.471.034 51.169.254
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
62.500 62.500
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
62.500 62.500
Ticari Alacaklar
0 876.203
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 876.203
Diğer Alacaklar
535.257 956
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
535.257 956
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9.465.000 8.287.106
Maddi Duran Varlıklar
32.207.126 34.466.252
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
377.839 426.189
Binalar
13.976.130 14.296.938
Tesis, Makine ve Cihazlar
17.411.722 19.330.607
Taşıtlar
44.457 86.080
Mobilya ve Demirbaşlar
291.404 253.164
Yapılmakta Olan Yatırımlar
105.574 73.274
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
69.501 76.267
Diğer Haklar
69.501 76.267
Peşin Ödenmiş Giderler
121.955 123.992
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
121.955 123.992
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6.861.111 1.355.085
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.322.450 45.248.361
TOPLAM VARLIKLAR
84.793.484 96.417.615
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.989.419 19.271.983
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.989.419 19.271.983
Banka Kredileri
32.989.419 19.271.983
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.068.245 17.291.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.068.245 17.291.067
Banka Kredileri
15.068.245 17.291.067
Ticari Borçlar
21.065.488 40.107.309
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15.927.691 35.676.510
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.137.797 4.430.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.228.695 1.326.622
Diğer Borçlar
8.506.593 8.777.540
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.227.125 8.663.490
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
279.468 114.050
Ertelenmiş Gelirler
3.543.633 596.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.543.633 596.937
Kısa Vadeli Karşılıklar
617.032 478.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
391.418 355.356
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
225.614 123.444
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.214 12.231
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.214 12.231
ARA TOPLAM
83.044.319 87.862.489
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.044.319 87.862.489
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.389.340 9.542.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.389.340 9.542.252
Banka Kredileri
2.389.340 9.542.252
Ticari Borçlar
10.019.690 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10.019.690
Diğer Borçlar
0 17.315
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 17.315
Uzun Vadeli Karşılıklar
543.943 486.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
543.943 486.799
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.952.973 10.046.366
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
95.997.292 97.908.855
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-11.203.808 -1.491.240
Ödenmiş Sermaye
20.540.000 20.540.000
Sermaye Avansı
6.694.157 6.694.157
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.609.819 13.609.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.480.580 9.560.963
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.480.580 9.560.963
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.867.078 9.883.169
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-386.498 -322.206
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.366.342 1.449.093
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.190.842 1.273.593
Yasal Yedekler
175.500 175.500
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-55.246.430 -47.325.881
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.648.276 -6.019.391
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-11.203.808 -1.491.240
TOPLAM KAYNAKLAR
84.793.484 96.417.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
108.119.848 115.072.528
Satışların Maliyeti
-103.767.811 -97.064.458
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.352.037 18.008.070
BRÜT KAR (ZARAR)
4.352.037 18.008.070
Genel Yönetim Giderleri
-3.881.246 -4.222.114
Pazarlama Giderleri
-7.810.856 -8.323.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.042.759 15.171.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-18.398.327 -22.938.258
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.695.633 -2.304.807
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.442.975 6.307.509
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-23.681 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.276.339 4.002.702
Finansman Giderleri
-8.861.890 -10.385.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.138.229 -6.382.628
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.489.953 363.237
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.489.953 363.237
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.648.276 -6.019.391
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.648.276 -6.019.391
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.648.276 -6.019.391
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-64.292 -107.477
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-64.292 -107.477
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-64.292 -107.477
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.712.568 -6.126.868
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.712.568 -6.126.868http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665019


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.194 Değişim: 1,45% Hacim : 145.590 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.089 29.02.2024 Yüksek 9.215
Açılış: 9.100
31,2971 Değişim: 0,20%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,3570
Açılış: 31,2335
33,8867 Değişim: 0,06%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 33,9525
Açılış: 33,8667
2.055,92 Değişim: 0,15%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.061,29
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.