KAP ***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

31.07.2019 - 20:53
KAP ***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 -2.117.583 1.060.632 6.222.662 -15.386.934 21.066.630 99.175.407 11.612.319 110.787.726
Transferler
21.066.630 -21.066.630
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.226 174.405 23.542.831 23.784.462 701.626 24.486.088
Dönem Karı (Zararı)
23.542.831 23.542.831 701.626 24.244.457
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
67.226 174.405 241.631 241.631
Kar Payları
16 -184.540 -184.540
Dönem Sonu Bakiyeler
16 88.330.000 -2.050.357 1.235.037 6.222.662 5.679.696 23.542.831 122.959.869 12.129.405 135.089.274
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 1.226.353 -1.854.659 6.222.662 5.679.597 30.087.367 129.691.320 12.987.134 142.678.454
Transferler
871.307 29.216.060 -30.087.367
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-127.055 40.420.313 40.293.258 1.545.363 41.838.621
Dönem Karı (Zararı)
40.420.313 40.420.313 1.545.363 41.965.676
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-127.055 -127.055 -127.055
Kar Payları
-295.987 -295.987
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-2.464 339 -2.125 -1.896 -4.021
Dönem Sonu Bakiyeler
16 88.330.000 1.223.889 -1.981.714 7.093.969 34.895.996 40.420.313 169.982.453 14.234.614 184.217.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
104.463.758 13.309.301
Dönem Karı (Zararı)
41.965.676 24.244.457
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41.965.676 24.244.457
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.176.397 11.611.025
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 567.354 565.680
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.235.287 539.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
958.741 539.935
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19.276.546 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.770.268 10.116.773
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16.770.268 10.116.773
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-953.007 388.637
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.559.695
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.200 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
35.550.891 -17.321.656
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 13.992.744 -84.647.492
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.129.233 7.727.037
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -30.609.897 53.149.824
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
97.297.277 6.4480
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
115.692.964 18.533.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.990 -288.754
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.218.216 -4.935.771
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.424.101 -789.722
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.583 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-151.199 -789.722
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-19.281.485 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.141.269 -24.944.869
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
238.987.844 213.307.799
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-190.574.100 -232.414.915
Ödenen Temettüler
16 -295.987 -184.540
Ödenen Faiz
-19.543.505 -11.217.800
Alınan Faiz
9.567.017 5.564.587
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.180.926 -12.425.290
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18.290.162 1.871.666
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
141.471.088 -10.553.624
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
89.418.509 44.974.254
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
230.889.597 34.420.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 231.046.683 89.481.353
Finansal Yatırımlar
5 192.182.801 168.667.169
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
192.182.801 168.667.169
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
192.182.801 168.667.169
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 377.258.927 410.533.157
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 49.385.893 100.837.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
327.873.034 309.696.129
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 1.309.653 952.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.309.653 952.490
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.570.388 1.014.180
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.570.388 1.014.180
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
9 27.951 55.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27.951 55.934
ARA TOPLAM
803.396.403 670.704.283
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
803.396.403 670.704.283
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 14.684.702 6.819.749
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.684.702 6.819.749
Maddi Duran Varlıklar
10 1.667.949 1.861.303
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.795.095 2.024.207
Peşin Ödenmiş Giderler
8 19.281.485 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 8.914.789 4.734.556
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.861.274 16.957.069
TOPLAM VARLIKLAR
851.257.677 687.661.352
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 245.875.866 190.574.100
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
245.875.866 190.574.100
Banka Kredileri
10.072.329 48.304.447
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
235.803.537 142.269.653
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 289.320.614 319.930.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 382.544 918.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
288.938.070 319.012.051
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.126.238 910.067
Diğer Borçlar
7 103.355.338 8.067.109
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
103.355.338 8.067.109
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 5.739.928 1.813.921
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 16.791.749 19.957.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16.791.749 19.957.942
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
662.209.733 541.253.651
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
662.209.733 541.253.651
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.830.877 3.729.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.830.877 3.724.308
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 4.939
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.830.877 3.729.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
667.040.610 544.982.898
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
169.982.453 129.691.320
Ödenmiş Sermaye
16 88.330.000 88.330.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0
Sermaye Avansı
0
Geri Alınmış Paylar (-)
0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-757.825 -628.306
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-757.825 -628.306
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.981.714 -1.854.659
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 1.223.889 1.226.353
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.093.969 6.222.662
Yasal Yedekler
7.093.969 6.222.662
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34.895.996 5.679.597
Net Dönem Karı veya Zararı
40.420.313 30.087.367
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 14.234.614 12.987.134
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
184.217.067 142.678.454
TOPLAM KAYNAKLAR
851.257.677 687.661.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 10.107.761.624 4.390.176.424 5.188.813.472 2.276.839.016
Satışların Maliyeti
17 -9.998.889.234 -4.326.388.360 -5.140.154.778 -2.249.193.983
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
108.872.390 63.788.064 48.658.694 27.645.033
BRÜT KAR (ZARAR)
108.872.390 63.788.064 48.658.694 27.645.033
Genel Yönetim Giderleri
18 -48.115.339 -23.317.521 -34.894.603 -11.362.970
Pazarlama Giderleri
18 -4.642.747 -3.242.873 -2.758.800 -1.854.309
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 27.390.480 8.469.932 13.107.556 3.921.934
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -13.842.374 -5.269.679 -6.341.982 -1.560.510
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.662.410 40.427.923 17.770.865 16.789.178
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
72.830 69.378
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.541
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
69.731.699 40.427.923 17.840.243 16.789.178
Finansman Gelirleri
20 9.661.258 5.809.610 5.637.301 3.067.778
Finansman Giderleri
20 -26.431.527 -15.657.088 -13.148.560 -8.278.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.961.430 30.580.445 10.328.984 11.578.748
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.995.754 -6.335.988 -1.834.564 -2.323.912
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -15.144.223 -6.501.955 -6.082.497 -2.436.522
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 4.148.469 165.967 4.247.933 112.610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.965.676 24.244.457 8.494.420 9.254.836
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.965.676 24.244.457 8.494.420 9.254.836
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.545.363 701.626 738.791 203.706
Ana Ortaklık Payları
40.420.313 23.542.831 7.755.629 9.051.130
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-127.055 67.226 -127.055 67.226
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-158.819 84.033 -158.819 84.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31.764 -16.807 31.764 -16.807
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
31.764 -16.807 31.764 -16.807
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.464 174.405 29 328
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-2.464 -1.277 29 328
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
175.682
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
175.682
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-129.519 241.631 -127.026 67.554
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.836.157 24.486.088 8.367.394 9.322.390
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.545.363 701.626 738.791 9.118.684
Ana Ortaklık Payları
40.290.794 23.784.462 7.628.603 203.706http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778862


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.899 Değişim: 0,04% Hacim : 127.560 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.801 22.05.2024 Yüksek 11.025
Açılış: 10.930
32,2124 Değişim: 0,18%
Düşük 32,0737 22.05.2024 Yüksek 32,3463
Açılış: 32,1543
34,9201 Değişim: -0,14%
Düşük 34,8382 22.05.2024 Yüksek 35,2287
Açılış: 34,968
2.474,19 Değişim: -1,16%
Düşük 2.465,40 22.05.2024 Yüksek 2.513,43
Açılış: 2.503,11
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.