KAP ***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2018 - 18:37
KAP ***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
58.330.000 29.800.000 -1.961.749 1.060.559 6.222.662 -15.494.967 108.033 78.064.537 10.527.136 88.591.674
Transferler
108.033 -108.033
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
431 2.700.392 2.700.823 412.959 3.113.783
Dönem Karı (Zararı)
2.700.392 2.700.392 412.959 3.113.351
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
431 431 431
Dönem Sonu Bakiyeler
58.330.000 29.800.000 -1.961.749 1.060.991 6.222.662 -15.386.933 2.700.392 80.765.363 10.940.095 91.705.458
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 -2.117.583 1.060.632 6.222.662 -15.386.932 21.066.630 99.175.409 11.612.319 110.787.727
Transferler
21.066.630 -21.066.630
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
174.076 14.491.701 14.665.777 497.920 15.163.698
Dönem Karı (Zararı)
14.491.701 14.491.701 497.920 14.989.622
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
174.076 174.076 174.076
Kar Payları
-165.419 -165.419 -184.540 -349.959
Dönem Sonu Bakiyeler
17 88.330.000 -2.117.583 1.234.708 6.222.662 5.514.279 14.491.701 113.675.767 11.925.699 125.601.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.204.742 -55.683.218
Dönem Karı (Zararı)
14.989.622 3.113.351
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.400.897 5.124.043
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 269.576 219.124
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
285.655 190.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,16 285.655 190.410
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.783.642 3.411.206
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4.783.642 3.411.206
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.937.976 1.305.727
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.937.976 1.305.727
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.424
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
32.425.899 -63.528.591
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -111.464.500 4.752.417
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
73.430.892 -31.796.897
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 65.624.531 -36.422.567
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.834.976 -61.544
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
50.816.418 -55.291.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -143.967 -72.577
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -467.709 -319.444
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11,12 -321.434 -460.702
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.031
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-321.434 -463.733
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.492.843 55.786.417
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 186.850.608 197.242.864
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
23 -232.414.915 -138.044.710
Ödenen Faiz
-3.530.123 -4.782.337
Alınan Faiz
2.601.587 1.370.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.390.465 -357.503
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.390.465 -357.503
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 44.974.254 8.061.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 48.364.719 7.704.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 48.385.304 45.001.189
Finansal Yatırımlar
6 156.632.709 228.672.261
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
156.632.709 228.672.261
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
156.632.709 228.672.261
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 348.938.794 237.474.294
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 52.210.423 12.824.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
296.728.371 224.650.243
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 500.147 464.134
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
500.147 464.134
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
0 0
Canlı Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.276.952 783.687
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.276.952 783.687
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 9.200 8.162
Diğer Dönen Varlıklar
10 30.906 21.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
30.906 21.355
ARA TOPLAM
555.774.012 512.425.082
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
555.774.012 512.425.082
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.517.254 1.341.572
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.341.572
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 4.552.152 4.340.453
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.552.152 4.340.453
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Canlı Varlıklar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 1.917.273 1.988.449
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 741.509 618.475
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 770.781 717.425
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.498.969 9.006.374
TOPLAM VARLIKLAR
565.272.981 521.431.456
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 190.699.365 232.414.915
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
190.699.365 232.414.915
Banka Kredileri
78.519.948 74.100.201
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
112.179.417 158.314.714
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 234.981.876 169.007.385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 326.162 414.327
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
234.655.714 168.593.058
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 999.967 615.288
Diğer Borçlar
8 4.560.519 3.954.615
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.560.519 3.954.615
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.040.888 657.038
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 729.841 477.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
729.841 477.119
ARA TOPLAM
436.012.456 407.126.360
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
436.012.456 407.126.360
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.659.059 3.517.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.654.120 3.512.431
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
4.939 4.939
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.659.059 3.517.370
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
439.671.515 410.643.730
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
113.675.767 99.175.407
Ödenmiş Sermaye
17 88.330.000 88.330.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -2.117.583 -2.117.583
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.117.583 -2.117.583
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.117.583 -2.117.583
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 1.234.708 1.060.632
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.234.708 1.060.632
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.234.708 1.060.632
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.222.662 6.222.662
Yasal Yedekler
6.222.662 6.222.662
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.514.279 -15.386.934
Net Dönem Karı veya Zararı
14.491.701 21.066.630
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.925.699 11.612.319
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
125.601.466 110.787.726
TOPLAM KAYNAKLAR
565.272.981 521.431.456


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.113.337.407 390.625.139
Satışların Maliyeti
18 -2.077.194.376 -375.368.751
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.143.031 15.256.388
BRÜT KAR (ZARAR)
36.143.031 15.256.388
Genel Yönetim Giderleri
19 -11.954.550 -8.128.370
Pazarlama Giderleri
19 -1.388.564 -820.275
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 4.547.998 344.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -3.709.169 -143.173
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.638.746 6.509.192
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.424
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.638.746 6.511.616
Finansman Gelirleri
21 2.741.833 1.371.131
Finansman Giderleri
21 -7.378.880 -4.782.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.001.699 3.100.410
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.012.077 12.942
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -4.065.433 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 53.356 12.942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.989.622 3.113.352
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.989.622 3.113.352
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
497.921 412.960
Ana Ortaklık Payları
14.491.701 2.700.392
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
174.076 431
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
174.076 431
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
174.076 431
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.163.698 3.113.783
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
497.921 412.960
Ana Ortaklık Payları
14.665.777 2.700.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678947


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.042 Değişim: -0,56% Hacim : 74.494 Mio.TL Son veri saati : 17:47
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,9142 Değişim: 0,00%
Düşük 28,8018 05.12.2023 Yüksek 28,9495
Açılış: 28,9143
31,3501 Değişim: 0,01%
Düşük 31,2531 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.877,37 Değişim: -0,38%
Düşük 1.874,41 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.