" />

KAP ***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:29
KAP ***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.808.800 5.361.542 15.947.691 -223.435 -9.575.370 1.786.297 27.105.525 0 27.105.525
Transferler
1.786.297 -1.786.297
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.115
Sermaye Arttırımı
13.808.800 69.639
Dönem Sonu Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.947.691 -242.550 -7.789.073 3.261.586 44.226.435 0 44.226.435
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.947.691 -279.165 -7.789.073 4.074.983 45.003.217 0 45.003.217
Transferler
4.074.983 -4.074.983
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-473.665 -221.806
Dönem Sonu Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.474.026 -500.971 -3.714.090 4.531.176 48.838.922 0 48.838.922


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.964.017 -4.514.128
Dönem Karı (Zararı)
4.531.176 3.261.586
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.531.176 3.261.586
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.130.945 1.595.318
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.990.350 1.711.990
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
140.595 -116.672
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.957.756 -8.710.747
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.394.419 -1.253.346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.487.090 -3.228.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.907.329 1.975.310
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.131 -50.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.131 -50.617
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.359.000 -3.735.682
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-551.325 -161.366
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.346.787 -3.510.197
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.346.787 -3.510.197
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.332 461
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.332 461
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.295.635 -3.853.843
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
331.618 -660.285
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-913.748 -5.015.784
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
69.825 149.885
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-983.573 -5.165.669
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.600.996 19.476.521
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.808.800
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.287.694 12.489.668
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.888.690 -6.821.947
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.478.761 9.946.609
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.478.761 9.946.609
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.109.855 1.460.673
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.631.094 11.407.282


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.631.094 15.109.855
Finansal Yatırımlar
962
Ticari Alacaklar
26.990.063 21.595.644
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,6 17.964.303 16.477.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.025.760 5.118.431
Diğer Alacaklar
93.214 88.083
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
93.214 88.083
Stoklar
7 14.990.523 8.631.523
Peşin Ödenmiş Giderler
985.285 791.703
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
985.285 791.703
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35.236 86.909
Diğer Dönen Varlıklar
973.564 777.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
973.564 777.755
ARA TOPLAM
54.699.941 47.081.472
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.699.941 47.081.472
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 750.000 750.000
Maddi Duran Varlıklar
8 30.607.051 31.653.118
Kullanım Hakkı Varlıkları
0 901.165
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 34.734 17.963
Peşin Ödenmiş Giderler
357.743
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
357.743
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 3.019.759 2.396.993
Diğer Duran Varlıklar
239 239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.769.526 35.719.478
TOPLAM VARLIKLAR
89.469.467 82.800.950
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 137.401 169.963
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.117.053 13.015.176
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.117.053 13.015.176
Banka Kredileri
9 15.117.053 12.798.229
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 216.947
Ticari Borçlar
11.040.415 7.693.628
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 11.040.415 7.693.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
788.145 378.277
Diğer Borçlar
86.140 80.808
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
86.140 80.808
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
870.434 1.051.316
ARA TOPLAM
28.039.588 22.389.168
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.039.588 22.389.168
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.123.777 11.282.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.123.777 11.282.777
Banka Kredileri
9 7.123.777 10.855.122
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 427.655
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
345.390 25.607
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.129.583 598.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.129.583 598.058
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 3.992.207 3.502.123
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.590.957 15.408.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.630.545 37.797.733
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
48.838.922 45.003.217
Ödenmiş Sermaye
12 27.617.600 27.617.600
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.431.181 5.431.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.973.055 15.668.526
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.973.055 15.668.526
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.474.026 15.947.691
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -500.971 -279.165
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -3.714.090 -7.789.073
Net Dönem Karı veya Zararı
4.531.176 4.074.983
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.838.922 45.003.217
TOPLAM KAYNAKLAR
89.469.467 82.800.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 70.897.271 52.263.832 23.922.860 15.184.589
Satışların Maliyeti
13 -62.028.655 -43.933.759 -21.822.928 -12.204.867
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.868.616 8.330.073 2.099.932 2.979.722
BRÜT KAR (ZARAR)
8.868.616 8.330.073 2.099.932 2.979.722
Genel Yönetim Giderleri
-2.159.299 -1.812.794 -733.678 -503.727
Pazarlama Giderleri
-4.132.470 -2.599.175 -1.771.258 -723.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 4.685.218 2.224.724 1.329.051 732.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -2.415.272 -1.049.775 -1.077.685 -102.893
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.846.793 5.093.053 -153.638 2.381.495
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
600.390 541.285 74.796 257.142
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.447.183 5.634.338 -78.842 2.638.637
Finansman Gelirleri
0 11.905 -1
Finansman Giderleri
-1.434.105 -2.452.555 -318.117 -443.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.013.078 3.193.688 -396.959 2.195.431
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
518.098 67.898 127.700 -96.133
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 518.098 67.898 127.700 -96.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.531.176 3.261.586 -269.259 2.099.298
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.531.176 3.261.586 -269.259 2.099.298
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.531.176 3.261.586 -269.259 2.099.298
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-239.543 -19.117 208.076 -36.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-310.057 -24.508 157.974 -46.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
70.514 5.391 50.102 10.165
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
70.514 5.391 50.102 10.165
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-239.543 -19.117 208.076 -36.041
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.291.633 3.242.469 -61.183 2.063.257
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.291.633 3.242.469 -61.183 2.063.257http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973592


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.