KAP ***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 18:10
KAP ***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.100.000 5.207.750 15.947.691 -165.149 -9.723.913 148.543 23.514.922 0 23.514.922
Transferler
148.543 -148.543
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.286
Sermaye Arttırımı
1.708.800 153.792
Dönem Sonu Bakiyeler
13.808.800 5.361.542 15.947.691 -223.435 -9.575.370 1.786.297 27.105.525 0 27.105.525
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.808.800 5.361.542 15.947.691 -223.435 -9.575.370 1.786.297 27.105.525 0 27.105.525
Transferler
1.786.297 -1.786.297
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.730
Sermaye Arttırımı
13.808.800 69.639
Dönem Sonu Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.947.691 -279.165 -7.789.073 4.074.983 45.003.217 0 45.003.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.266 -8.596.174
Dönem Karı (Zararı)
4.074.983 1.786.297
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.074.983 1.786.297
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.135.969 2.784.364
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 2.309.484 2.236.839
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-200.112 106.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-226.104 101.335
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 25.992 5.641
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 13.258 105.564
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
79.994 130.717
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-66.655 204.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.876.250 -11.130.591
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-555.204 -9.199.449
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.165.665 -6.469.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 610.461 -2.730.246
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.820 56.943
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 -34.820 56.943
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -2.583.352 -1.488.549
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -299.031 -186.636
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.963.154 -211.714
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.963.154 -211.714
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.735 -18.725
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -39.735 -18.725
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 599.046 -82.461
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
334.702 -6.559.930
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-292.436 -2.036.244
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.382.718 -259.025
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 149.884 348.390
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
149.884 348.390
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -5.532.602 -607.415
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.532.602 -607.415
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.727.037 8.569.800
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.808.800 1.708.800
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.808.800 1.708.800
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 38.563.333 6.861.000
Kredilerden Nakit Girişleri
13 38.563.333 6.861.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -33.645.096
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -33.645.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.386.585 -285.399
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.386.585 -285.399
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.723.270 2.008.669
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.109.855 1.723.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.109.855 1.723.270
Ticari Alacaklar
21.595.644 21.040.440
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 16.477.213 15.311.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.118.431 5.728.892
Diğer Alacaklar
88.083 53.263
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14 88.083 53.263
Stoklar
8 8.631.523 6.048.171
Peşin Ödenmiş Giderler
9 791.703 256.928
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
86.909 179.554
Diğer Dönen Varlıklar
10 777.755 191.841
ARA TOPLAM
47.081.472 29.493.467
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.081.472 29.493.467
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 750.000 750.000
Maddi Duran Varlıklar
11 31.653.118 28.495.518
Arazi ve Arsalar
6.975.000 6.975.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
775.934 845.870
Binalar
3.937.629 4.111.138
Tesis, Makine ve Cihazlar
19.658.361 16.426.660
Taşıtlar
250.618 98.384
Mobilya ve Demirbaşlar
55.576 38.466
Kullanım Hakkı Varlıkları
11/b 901.165 1.019.455
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 17.963 27.727
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.963 27.727
Peşin Ödenmiş Giderler
0 235.744
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.396.993 2.321.849
Diğer Duran Varlıklar
10 239 239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.719.478 32.850.532
TOPLAM VARLIKLAR
82.800.950 62.343.999
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 169.963 3.092.550
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 169.963 3.092.550
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.015.176 5.644.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.015.176 5.644.541
Banka Kredileri
13 12.798.229 5.422.285
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11/b 216.947 222.256
Ticari Borçlar
7.693.628 10.656.782
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.693.628 10.656.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 378.277 497.109
Diğer Borçlar
80.808 120.543
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 80.808 120.543
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.051.316 176.554
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 0 78.403
ARA TOPLAM
22.389.168 20.266.482
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.389.168 20.266.482
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.282.777 10.663.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.282.777 10.663.845
Banka Kredileri
13 10.855.122 9.892.158
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11/b 427.655 771.687
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 25.607 301.323
Uzun Vadeli Karşılıklar
598.058 497.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 598.058 497.476
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 3.502.123 3.509.348
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.408.565 14.971.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.797.733 35.238.474
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.003.217 27.105.525
Ödenmiş Sermaye
19 27.617.600 13.808.800
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.431.181 5.361.542
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.668.526 15.724.256
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.668.526 15.724.256
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 15.947.691 15.947.691
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18,19 -279.165 -223.435
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -7.789.073 -9.575.370
Net Dönem Karı veya Zararı
4.074.983 1.786.297
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.003.217 27.105.525
TOPLAM KAYNAKLAR
82.800.950 62.343.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 72.190.729 54.608.903
Satışların Maliyeti
20 -60.882.032 -48.165.497
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.308.697 6.443.406
BRÜT KAR (ZARAR)
11.308.697 6.443.406
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.451.938 -2.139.508
Pazarlama Giderleri
21 -3.520.730 -1.540.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 3.085.411 2.291.986
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.266.267 -1.333.348
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.155.173 3.721.632
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 646.326 230.217
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.801.499 3.951.849
Finansman Gelirleri
25 217.915 80.784
Finansman Giderleri
25 -3.011.087 -2.436.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.008.327 1.596.608
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
66.656 189.689
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 66.656 189.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.074.983 1.786.297
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.074.983 1.786.297
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.074.983 1.786.297
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,16370000 0,13600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-55.731 -58.285
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-71.449 -74.725
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.718 16.440
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.718 16.440
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-55.731 -58.285
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.019.252 1.728.012
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.019.252 1.728.012http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913983


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.727 Değişim: -0,12% Hacim : 33.142 Mio.TL Son veri saati : 11:41
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.766
Açılış: 10.754
32,8776 Değişim: 0,21%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1890 Değişim: -0,05%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.501,60 Değişim: 0,48%
Düşük 2.482,70 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.