KAP ***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

29.10.2020 - 16:05
KAP ***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.100.000 5.207.750 15.947.691 -165.146 -9.723.913 148.543 23.514.925 0 23.514.925
Transferler
148.543 -148.543
Dönem Karı (Zararı)
1.545.705
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-315.613
Sermaye Arttırımı
1.708.800 153.792
Dönem Sonu Bakiyeler
13.808.800 5.361.542 15.947.691 -480.759 -9.575.370 1.545.705 26.607.609 0 26.607.609
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.808.800 5.361.542 15.947.691 -223.435 -9.575.370 1.786.297 27.105.525 0 27.105.525
Transferler
1.786.297 -1.786.297
Dönem Karı (Zararı)
3.261.586
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.115
Sermaye Arttırımı
13.808.800 69.639
Dönem Sonu Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.947.691 -242.550 -7.789.073 3.261.586 44.226.435 0 44.226.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.514.128 -5.810.944
Dönem Karı (Zararı)
3.261.586 1.545.705
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.261.586 1.545.705
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.595.318 1.965.501
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.711.990 1.679.682
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-116.672 285.819
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.710.747 -7.772.414
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.253.346 -3.813.393
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -3.228.656 -3.342.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.975.310 -471.063
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.617 -86.643
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -50.617 -86.643
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -3.735.682 -891.156
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-161.366 -263.491
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.510.197 -2.632.468
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -3.510.197 -2.632.468
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
461 -85.263
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 461 -85.263
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.853.843 -4.261.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-660.285 -1.549.736
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.015.784 -34.220
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 149.885 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -5.165.669 -34.220
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.476.521 5.297.168
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.808.800 1.862.592
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.808.800 1.862.592
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.489.668 3.434.576
Kredilerden Nakit Girişleri
9 12.489.668 3.434.576
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.821.947
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.946.609 -547.996
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.946.609 -547.996
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.460.673 2.008.669
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.407.282 1.460.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.407.282 1.723.270
Ticari Alacaklar
22.293.786 21.040.440
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,6 18.540.204 15.311.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.753.582 5.728.892
Diğer Alacaklar
103.880 53.263
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
103.880 53.263
Stoklar
7 9.783.853 6.048.171
Peşin Ödenmiş Giderler
624.375 256.928
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
624.375 256.928
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
73.991 179.554
Diğer Dönen Varlıklar
1.347.049 191.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.347.049 191.841
ARA TOPLAM
45.634.216 29.493.467
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.634.216 29.493.467
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 750.000 750.000
Maddi Duran Varlıklar
8 31.880.045 28.495.518
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.138.038 1.019.455
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.611 27.727
Peşin Ödenmiş Giderler
29.663 235.744
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.379.417 2.321.849
Diğer Duran Varlıklar
239 239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.197.013 32.850.532
TOPLAM VARLIKLAR
81.831.229 62.343.999
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
170.071 3.092.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 170.071 3.092.550
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.670.987 5.644.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.670.987 5.644.541
Banka Kredileri
9 10.501.910 5.422.285
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
169.077 222.256
Ticari Borçlar
7.146.585 10.656.782
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 7.146.585 10.656.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
560.352 497.109
Diğer Borçlar
57.761 120.543
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
57.761 120.543
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
514.433 176.554
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 78.403
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 0 78.403
ARA TOPLAM
19.120.189 20.266.482
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.120.189 20.266.482
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.064.522 10.663.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.064.522 10.663.845
Banka Kredileri
9 13.402.733 9.892.158
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
661.789 771.687
Diğer Borçlar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: 0,00% Hacim : 95.345 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.590 28.05.2024 Yüksek 10.721
Açılış: 10.679
32,2470 Değişim: 0,07%
Düşük 32,1697 29.05.2024 Yüksek 32,2546
Açılış: 32,2257
34,9898 Değişim: -0,07%
Düşük 34,9352 29.05.2024 Yüksek 35,0423
Açılış: 35,0157
2.443,43 Değişim: -0,14%
Düşük 2.439,64 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.